Vlissingen Dronk

Barge

 

Barge

Peperdijk 32
Vlissingen

 

Café aan de Peperdijk tegenover de Tonnenbrug. Uitbaters waren W.F.H. Valentijn en J.P. van Krieken. Opvolger wordt Internationaal.

Geschiedenis

1883
W.F.H. Valentijn

W.F.H. Valentijn, sinds 1877 gehuwd met M.D. Fukken, is de eerste uitbater van Café Barge. In 1883 wordt 'op het Dokzicht tegenover de aanlegplaats der Stoombargedienst, een voormalige bierhal te huur of te koop aangeboden. Waarschijnlijk is dit het pand aan de Peperdijk, waar Café Barge van start gaat. Wat deze Valentijn precies op zijn kerfstok heeft is niet bekend, maar in 1888 meldt een advertentie in de Middelburgse Courant: Een ieder wachte zich voor den persoon van W.F.H. Valentijn Café Barge Vlissingen. Die hieromtrent inlichting verlangt vervoege zich bij P.J. Hubregtse, Kanaal & Spoorzicht Middelburg.
Valentijn adverteert vervolgens met alcoholvrije dranken van de 'Fabriek van Mineraalwater der Heeren Pitt & Co. in Londen. Daarnaast opent hij enkele winkels in de omgeving.
In 1893 zoekt Valentijn een zetkastelein voor de duur van drie jaar in Café Barge. Het vermoeden bestaat dat dit J.P. van Krieken is geworden.

1893
J.P. van Krieken

J.P. van Krieken maakt in 1893 zijn opwachting in Café Barge. Hij is bierhandelaar en heeft voor Vlissingen het agentschap en de bottelarij van Phoenixbieren, de gezondste en smakelijkste in Nederland. In zijn café wordt echter Van Vollenhovens bier getapt, Van Krieken is in 1895 agent van de Bierbrouwerij De Gekroonde Valk, voorheen Van Vollenhoven. Dan verhuist hij in mei 1896 wegens verbouwing naar de Sarazijnstraat en opent daar tijdelijk een bierhuis en bottelarij. Op 19 september vindt de opening plaats van zijn nieuwe café-biljart Internationaal aan de Peperdijk.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Barge/foto's

Verhalen

Dankbetuiging

Een advertentie uit de Vlissingse Courant van 11 september 1887:
"Naar zee vertrekkende, betuigen de GEZAMENLIJKE ONDEROFFICIEREN van Zr. Ms. schroefstoomschip 4e klasse Ceram hunnen welgemeenden dank aan den koffiehuishouder W.F.H. Valentijn, voor de uitstekende wijze waarop zij ontvangen zijn, alsmede voor de nette en prompte bediening gedurende hun verblijf alhier in genoemd café ondervonden, zoodat zij CAFÉ BARGE ten volle kunnen recommanderen. Hartelijk vaarwel! Namens de Onderofficieren, J. Zandvliet, 2e schrijver K.N.M."

Bijzonderheden

W.F.H. Valentijn

  • Op Peperdijk 34, naast het café, opent het echtpaar Valentijn-Fukken in november 1891 Tabak- en Sigarenmagazijn Het Wapen van Vlissingen.
  • In juni 1892 krijgt Valentijn een vergunning voor het plaatsen van een wagen aan het strand ter vervanging van de kiosk van S. Meuldijk.
  • Augustus 1892: 'wegens vertrek te koop een blauw-roodstaart Papegaai uit Afrika en een Japanse Nachtegaal, te bezichtigen bij de heer Fukken in Café Barge.
  • Augustus 1893: brand in de prachtig sedert een paar maanden geopende Rotterdamse winkel van W.F.H. Valentijn op de hoek van Korte Walstraat en Korte Nieuwstraat. De winkel en het gebouw zijn totaal uitgebrand. Huis en inboedel waren verzekerd, de oorzaak van de brand is onbekend. De door de commissaris van politie gehoorde winkeljuffrouwen konden geen opheldering geven, de eigenaars waren tijdens het uitbreken van de brand niet in de stad. Hoewel de spuit van de infanterie het eerst bij de brand aanwezig was, kon deze wegens de lage waterstand in de Pottekade niet zo spoedig water geven. De spuit van het wachtschip Dog bleek haar voor te zijn. Naar men beweert waren de brandkranen niet in orde.
  • In 1895 woont W.F.H. Valentijn in de Langeviele 204 in Middelburg (Zeeuwen Gezocht)

Jan Pieter van Krieken

  • Op 19 augustus 1891 getrouwd met Adriana Smalheer. Overleden in Middelburg op 8 december 1958, hij is 90 jaar oud geworden. Adriana Smalheer overleed op 30 april 1943 in Hilligersberg, zij werd 78 jaar.
  • Van september 1896 tot ca. 1915 is Van Krieken eigenaar van Internationaal, hij stelt in deze periode enkele zetkasteleins aan.

Zie ook

Externe links

Bronnen