Vlissingen Dronk

Britannia (2)

 

Britannia (2)

Droogdok Oostzij 12
Vlissingen

 

Café Britannia op Droogdok Oostzij L 9, naast het hoekpand Droogdok-Houtkade. Later huisnummer 12.

Geschiedenis

1890
Joseph Gabor

Op 23 november 1890 verplaatst Joseph Gabor zijn café Brittannia van de Joost de Moorstraat naar het Droogdok L 9. Het gezin Gabor vertrekt in februari 1897 naar Engeland. Twee jaar later wordt Brittannia verkocht.

1899
P.L. Maes

P.L. Maes is de volgende eigenaar van Britannia. Op 1 september 1902 plaatst hij een advertentie met de mededeling dat wegens huwelijk hotel Britannia a.s. dinsdag gesloten zal zijn. Een advertentie in 1910 meldt dat het faillissement van P.L. Maes, wegens gebrek aan actief, op 8 juni 1910 is opgeheven.

1918
A. van der Linden

De volgende eigenaar van Britannia is Anthonie van der Linden. Hoewel hij in maart 1924 nog een vergunning aanvraagt voor Droogdok 12, verlaat hij het café nog datzelfde jaar.

1924
A. de Bruijne

In juni 1924 krijgt Abraham de Bruijne vergunning voor Droogdok 12, hij is tot 1926 is de eigenaar van Britannia.

1927
F.L.A. Verhulst

In januari 1927 wordt Hotel Britannia openbaar verkocht. De Middelburgse kelner F.L.A. Verhulst wordt de nieuwe eigenaar, hij heropent op 11 februari. Verhulst vertrekt in 1931 naar Metropole in de Walstraat en wordt opgevolgd door W. Arnscheidt.

1931
W.P. Arnscheidt

In 1931 volgt Wilhelm Paul Arnscheidt Verhulst op in Hotel Britannia. Deze Arnscheidt, gehuwd met Anthonia Broere, komt in maart 1937 in het nieuws door een echtelijk drama (zie "Mooie Verhalen". In oktober 1937 vraagt Arnscheidt vergunning voor Verlof A voor perceel Droogdok 12, maar al in december 1937 wordt het café ter overname aangeboden.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Britannia (2)/foto's

Verhalen

Huwelijksproblemen

 • Artikel Middelburgsche Courant: "In den nacht van zaterdag op zondag heeft zich alhier een drama afgespeeld. In het pand Dokkade 12 is een café gevestigd, bewoond door de famlie Arnscheidt. De verhouding tusschen man en vrouw was klaarblijkelijk niet gunstig, waarom de man dan ook eenigen tijd geleden naar Duitschland -zijn vaderland- was vertrokken.
  Zaterdagmiddag is hij in de echtelijke woning teruggekeerd en 's nachts om één uur werd politieassistentie in het café verzocht. Onmiddellijk begaf een inspecteur van politie zich daarheen. Buiten trof hij de vrouw in opgewonden toestand aan, die verklaarde dat haar man haar naar het leven had gestaan en het café in brand wilde steken.
  De inspecteur verschafte zich met geweld toegang tot het café. Hij trof achter het café in een kamer een groote plas petroleum aan, eveneens waren de wanden en trappen zoomede kleeden en bedden met petroleum overgoten.
  In de slaapkamer zat A. met zijn drie kinderen in zijn armen op de rand van het bed. Hij werd onmiddellijk gearresteerd.
  Uit de verklaringen van de vrouw bleek, dat haar man ook haar gedeeltelijk met petroleum had overgoten, nadat hij haar eerst door wurging om het leven had willen brengen. Een zuster bevrijdde haar echter uit haar netelige positie. De vrouw heeft zich daarop met geweld meester gemaakt van de lucifers welke de man in zijn hand had en is daarna de straat op gevlucht.
  Wanneer ter plaatse een brand was uitgebroken had dit een ware ramp kunnen veroorzaken daar het café een zeer oud huis is en van binnen geheel van hout is opgetrokken. Daarbij is het in een dichtbebouwde omgeving gelegen, schuin achter het gemeentehuis. De commissaris van politie, de heer Gasinjet, heeft persoonlijk ter plaatse een onderzoek ingesteld. De caféhouder is in bewaring gesteld".

Fiets

"Dat men bij het fietsrijden voorzichtig moet zijn bleek gisterenavond weder. Een juffrouw die bij het droogdok naar de Houtkade wilde rijden werd, doordat ze verkeerd uitweek, aangereden. Hierdoor kwam ze te vallen en bezeerde zich aan het gelaat en handen. Bovendien miste zij een harer tanden. Na zich in café "Britannia" wat gereinigd te hebben kon ze huiswaarts keeren".

Bijzonderheden

Kroonkurk

Bericht uit de Vlissingse Courant van 14 februari 1899:
"Door de heer P.L. Maes, bierbottelaar alhier, werd ons een onlangs uit Amerika geïmporteerde sluiting voor bierflessen getoond, de zgn. kroonsluiting. Deze sluiting die een druk in de flessen van 10 atmosferen weerstaat, is daarom zeker aan te bevelen omdat zij evenals de gewone kurken slechts eenmaal gebruikt wordt. Het gebrek der beugelsluiting toch dat de caoutchouc ringetjes dikwijls niet te best afsluiten en dat deze moeilijk goed zuiver te houden zijn, vervalt geheel bij de kroonsluitingen. Volgens een advertentie wordt bovenbedoelde sluiting door de heer Maes voor zijn gebottelde bieren gebruikt en geloven wij dat hij hiermede veel succes zal hebben".

Op 12 juni 1900 wordt Hotel en Café Britannia, (huis, erf en tuin) op Droogdok 9 en Droogdok 9a (met erf en tuin) door Abraham Loois verkocht aan Frans Hendrik van Breen.

Joseph Gabor, gehuwd met Anna Louisa Thompson. Staat bij de geboorte van een van zijn kinderen in 1893 geregistreerd als hotelhouder op het adres Droogdok L 9.
Op 14 juni 1899 vindt bij notaris W.S. Bosch overdracht plaats van vier huizen en erven door Joseph Gabor. Hij is op dat moment woonachtig in Brighton. Koper is Julien Pierre Deschepper. Deze wordt voor fl. 17.537,- eigenaar van Hotel-Café-Restaurant Brittannia aan de Dokkade L 9 met erf en tuin, huis en erf Dokkade L 9a, een huis en erf aan de Aagje Dekenstraat en een winkelhuis met erf aan de Groote Markt.
Frans Leunis Adrianus Verhulst, geboren 22 augustus 1900 als zoon van tapper Lourus Verhulst uit de Middelburgse Schuiffelstraat. Trouwt op 27 mei 1927 met Maria Philipse (overl. 10-3-1975). Start zijn Vlissingse horecacarrière in februari 1927 in Britannia aan het Droogdok. In 1931 neemt hij Metropole (2) in de Walstraat over en in 1937 wordt hij eigenaar van Universel aan de Nieuwendijk. Hier gaat hij tot 1964 verder onder zijn eigen naam met Café Verhulst.

Zie ook

Externe links

Bronnen