Vlissingen Dronk

City-Bar (2)

 

City-Bar (2)

Groenewoud 6
4381 HE Vlissingen

 

City-Bar, Café in het Groenewoud 6. Eerder zaten hier ook de café's Corner, Schoof en Van Damme.

Geschiedenis

1963
J.E. de Visser

J.E. Ekkebus-de Visser (Janneke) vraagt eind 1963 een drankvergunning aan voor Groenewoud 6 (voorheen Café Corner) van Van Hove) en opent er op 20 december de City-Bar.

1965
Toon Achterberg en Loes Achterberg-van den Hoven

De opvolgers Toon en Loes Achterberg (eigenaars van Nout's Cafetaria), heropenen de City-Bar op 17 februari 1967 nadat het café bij de grote brand in januari dat jaar schade had opgelopen. Als Toon en Loes vertrokken zijn wordt in het pand een stoffenzaak gevestigd.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op City-Bar (2)/foto's

Verhalen

De Grote Brand

In de nacht van 15 op 16 januari 1967 ontstaat brand in Café Oostende. Verslag in de PZC van 16 en 17 januari:

Een verzengende vuurzee die tot tientallen kilometers ver op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen was te zien, heeft in de afgelopen nacht tenminste drie panden aan het Bellamypark en Groenewoud in de as gelegd. Vrijwel zeker is het aan de hond Jockey uit het café Oostende, waar de brand begon, te danken dat er in deze superbrand, die heel het Bellamypark in lichte gloed zette, geen mensen om het leven zijn gekomen. Sinds de tweede wereldoorlog heeft Vlissingen een brand van een dergelijke omvang niet meer meegemaakt.
De snelheid waarmee het vuur om zich heen greep was verbijsterend. Bijna als een plotselinge 'branding' gromden de vlammen over de huizen. Het begon in café Oostende op de hoek van Bellamypark en Groenewoud. De kastelein, F. Bliek, was juist naar bed gegaan en was in zijn eerste slaap, toen hij gewekt werd door het alarmerende janken van zijn hond Jockey.
Gekleed in een pyama vertelde Bliek vannacht om drie uur: "We konden niet meer naar beneden. De hitte was al verschrikkelijk. Er was maar één oplossing, ik sprong uit het raam. Mijn vrouw wierp ons 9-jarig dochtertje Emmy naar beneden en ik ving haar op". Aan een laken kwam mevrouw Bliek behouden op de begane grond. IJlings werd alarm geslagen. Want het vuur greep in de oude panden zo snel om zich heen dat ook belendede percelen al spoedig in brand stonden. Een gealarmeerde heer J. de Jonge uit de sigarettenzaak op de tegenoverliggende hoek kon zijn gezin ternauwernood in veiligheid brengen. Want zo hevig was de brand dat het vuur over het Groenewoud oversprong naar de zaak van De Jonge.
De hond Jockey, die als eerste alarm sloeg, werd ook gered. Ook hij werd uit een raam op de eerste verdieping van het café gegooid. Uit het winkelpand naast de tabakszaak van De Jonge, de brandstoffenhandel Wibaut, werden twee slapende vrouwen gered en bovendien werd op het nippertje een aantal gasflessen uit dit pand gehaald. Ook het gezin van Bram van Sluis in de rijwielzaak naast het café konden nog juist op tijd gewaarschuwd worden.
Even later sloeg in het Groenewoud de brand ook over naar een woning die werd bewoond door de familie Van Hoven. Een vrouw liep een bloedende wond op omdat zij in de City-Bar in het Groenewoud door een ruit moest gaan om de medebewoners te alarmeren. Overal bij de omringende huizen zag men mensen in paniek met huisboedel uit de huizen rennen.
Met donderend geraas stortten muren van café Oostende in, in een wolk van stof en rook ergens in de vlammenzee ontplofte een gasfles. De heren De Jong en Bliek hadden geen persoonlijke bezittingen kunnen redden.
"Ja, ik ben verzekerd", kon Bliek tegen de talrijke toeschouwers zeggen. De brandweer die met al het beschikbare materieel was uitgerukt, vroeg al spoedig assistentie van de brandweer van 'De Schelde'.
Dankzij de 24 stralen die de gezamenlijke corpsen op de vuurzee richtten is de schade volgens voorlopige schattingen beperkt gebleven tot het -toch altijd nog forse- bedrag van bijna een half miljoen. Deskundigen schatten de schade aan de panden alleen al op ruim drie ton. Daar komt de schade van de inboedels nog bij.

Groenewoud
Het in het Groenewoud staande huis naast de tabakszaak van De Jonge stond eveneens in een ommezien in brand. Het huis van de familie Van Hove brandde volledig uit. Van het café, dat slechts drie jaar werd beheerd door het echtpaar Bliek-Swartelee, bleef vrijwel niets over. In het café ontplofte een vat olie van 200 liter en op de bovenverdieping van het huis van Van Hove ontplofte een gasfles waardoor het dak finaal de lucht in vloog.
Even daarvoor hadden Van Hove en zijn kostganger H. Step in de dakgoot gezeten, met de vlammen in hun rug. Mevrouw Van Hove was al naar buiten gegaan en had haar man geroepen ook te komen. Door het lawaai van de vlammen was het hem ontgaan en toen hij zelf bij de buitendeur kwam zag hij dat deze op slot was. De veronderstelling lag voor de hand dat zijn vrouw zich nog in het huis bevond. In paniek gingen de beide mannen zoeken totdat er niets anders op zat dan een toevlucht te zoeken in de dakgoot. Zij werden met de uitschuifbare ladder door de brandweer gered, hun pyjama was het enige dat ze nog bezaten.

Jockey
Dat de familie Bliek vrijwel zonder kleerscheuren uit het brandende café is gekomen, is voor een belangrijk deel te danken aan de Schotse collie Jockey. Jankend wekte het dier het 9-jarig dochtertje Emmy. Het meisje waarschuwde haar moeder, die evenals haar dochtertje tot de ontdekking kwam dat er een schroeilucht uit de keuken kwam. Hierna wekte mevrouw Bliek haar man die de schuifdeur boven aan de trap open deed. De brand in het benedenhuis was echter toen al zo hevig dat hij zijn handen verbrandde. Toen het vuur zich met een grote snelheid een weg bleek te banen door het huis zat er voor de familie Bliek niets anders op dan door één van de ramen in de voorgevel naar buiten te gaan. De collie werd in een laken gebonden en kon zo ook gered worden.

Bijzonderheden

  • Medewerker in de tijd van Toon en Loes: Huib Cornelisse in 't weekend en op woensdagavond
  • Janneke Ekkebus-de Visser was gehuwd met Daniel Pieter Ekkebus. Samen runden zij Café Ekkebus en Café Oostende. Daan overleed op 28 juni 1980, Janneke op 6 juli 1986, ze was 67 jaar oud.

Zie ook

Externe links

Bronnen