Vlissingen Dronk

Clubhuis GPC Vlissingen

 

Clubhuis GPC Vlissingen

Bosweg 7
4383 TV Vlissingen

0118-466505
Website

 

Clubhuis van voetvalvereniging GPC Vlissingen aan de Bosweg.

Geschiedenis

1978
GPC Vlissingen

Op 12 november 1973 kwam het plan om een eigen clubhuis te bouwen weer op tafel. Jo Schets, lid van de technische commissie van GPC en werkzaam in de bouwnijverheid, werd benaderd om dit plan uit te werken. Hij benaderde de heer Francke, de ontwerper van het clubhuis, voor een kostenberekening. Deze was opzichter/tekenaar bij het architectenbureau Steen en Tuinhof.

Op 15 oktober 1974 kregen de plannen om een clubhuis te bouwen meer gestalte; er waren inmiddels respectievelijk bouwaanvragen naar de gemeente en subsidieaanvragen naar de KNVB en NSF verzonden. Ten bate van het clubhuis werden er verschillende loterijen gehouden. Ook werd er een reservegetal van de Lotto ingevuld in het Clubhuis V.C.Vlissingen, waar ook toen al Jo Schets mee rondging.

Over de bouw van het clubhuis kon in 1975 nog niet veel gezegd worden omdat de definitieve bouwplaats door de gemeente Vlissingen nog niet was aangewezen. Men aarzelde tussen enerzijds het terrein naast het zwembad en anderzijds het veldje tegenover Zeeland Sport. Adri Jobse nam als afgevaardigde van de jeugdcommissie plaats in de bouwcommissie om de jeugdafdeling zoveel mogelijk op de hoogte te houden omtrent de ontwikkelingen rond het clubhuis.

In het seizoen 1976 werd er ten bate van het te bouwen clubhuis een rommelmarkt gehouden, die georganiseerd werd door Ad de Vos en Ties van der Broek sr., beiden leden van het jeugdbestuur. In verband hiermee waren er door de zogenaamde ophalers allerlei attributen opgehaald die van zolders en schuren kwamen. Dat deze ophalers niet zo nauw hadden gekeken, bleek op de dag van de rommelmarkt. Een dame vond haar nieuwe kachel op de markt terug. Ze had per ongeluk tegen de ophaler van de spullen gezegd dat die alles uit de schuur mocht hebben. De kachel kocht ze overigens tegen een zeer goede prijs terug.

Begin 1977 werd de definitieve plaats voor het clubhuis vastgesteld en in november 1977 werd door de toenmalige wethouder van Openbare Werken, de heer Smit, de eerste paal voor het clubhuis aan de Bosweg geslagen. Voordat deze eerste paal de grond in ging, was er al heel wat aan vooraf gegaan. Om de kosten van de bouw van het clubhuis te drukken, werd met de aannemer afgesproken dat GPC een deel van het werk voor eigen rekening nam. Zo staken veel leden de handen uit de mouwen om de funderingen te leggen en gleuven te graven. Anton Hendrikse en Theo Swennen zorgden in die tijd goed voor de inwendige mens, bij koud weer was er altijd een borreltje en snert aanwezig. Met mankracht (zweet en tranen) van vele leden bij de bouw, en met schuldbekentenissen, loterij- en papieracties en de nodige financiële faciliteiten werden de laatste obstakels uit de weg geruimd. Bovendien kon men een symbolisch aandeel kopen op zijn eigen stoel. Daarnaast heeft ook het plaatselijke bedrijfsleven veel steun geboden, hetzij door schenkingen hetzij door tegen gereduceerde prijs leveren van goederen. Zoals de bouwonderneming Maco BV uit Middelburg, die de ruwbouw verzorgd heeft, en de De Schelde uit Vlissingen, die de aluminium pui leverde. Niettemin was er voor de realisatie van het clubhuis toch nog een bedrag van 213.000 gulden nodig. Voor een vereniging als GPC was dit een flinke investering, die niet uit eigen middelen kon worden gefinancierd. Er werd een lening van 70.000 gulden afgesloten, die zou worden terugbetaald uit de bar-omzetten.

Op 1 juni 1978 opende toenmalig voorzitter Anton Hendrikse het gebouw officieus. Ofschoon deze dag van grote betekenis is voor GPC - men had immers eindelijk een eigen huis - volgde de grote dag voor veel GPC'ers en zeker de bouwers in september van datzelfde jaar, toen de officiële opening door de burgemeester van Vlissingen, drs Th.J. Westerhout plaatsvond. De heer Westerhout knipte een lint door en ontsloot vervolgens de toegangsdeur tot het clubhuis, waarna GPC officieel over het nieuwe onderkomen kon beschikken. In een korte toespraak zei de heer Westerhout diep onder de indruk te zijn van wat de leden van GPC zelf aan werkzaamheid hadden gepresenteerd. De belangstelling voor de openingsreceptie was zeer groot. Niet alleen de leden wensten het bestuur geluk, ook vele anderen deden dat.

Inmiddels is er al weer het een en ander veranderd in en aan het clubhuis. Enkele actieve leden hebben met grote inzet een nieuwe bar en een massagekamer gecreëerd. Tevens is er een schitterend terras aan de achterzijde aangelegd, waar men bij goed weer kan genieten van het voetbalspel. In 2002 is deze onder bezielende leiding van Aart Meerman opnieuw betegeld. De openingstijden van het clubhuis zijn hier te lezen. De diverse activiteiten zoals de nasi-, mossel-, bingo-, jeugd- en biljartavonden, die vroeger in het clubhuis van 'grote broer' VC Vlissingen werden gehouden, vinden nu in het eigen onderkomen plaats. het clubhuis heeft er voor gezorgd dat de onderlinge band tussen de leden sterk is versterkt.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Clubhuis GPC Vlissingen/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • GPC is ontstaan als Gemeente Post Combinatie
  • Openingstijden:
  • Dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond 18:00u-23:00u
  • Zaterdag 09:00u-19:00u
  • In juni 2014 viert GPC Vlissingen het 60-jarig bestaan

Zie ook

Externe links

Bronnen