Vlissingen Dronk

Clubhuis Muziekvereniging Ons Genoegen

 

Clubhuis Muziekvereniging Ons Genoegen

Koestraat 1
Vlissingen

 Geschiedenis

De eerste repetities vinden plaats in de Willem-III kazerne. Enkele jaren na de oprichting treedt een deel van de leden en de dirigent toe tot de door de katholieke gemeenschap in Vlissingen nieuw opgerichte Harmonie Sint Caecilia. In 1953 heeft de gemeente Vlissingen voor de muziekverenigingen een repetitielokaal laten bouwen op het terrein van het voormalige Gasthuis aan de Koestraat, dat tot 1971 wordt gedeeld met muziekvereniging Caecilia. In 1956 brandt het houten gebouwtje af en wordt door de gemeente opnieuw in steen opgetrokken. De nieuwe zaal wordt op 2 maart 1957 feestelijk geopend. Tijdens de bouw repeteerde het orkest tijdelijk in het koetshuis van het Van Dishoeckhuis aan de Houtkade. In 1979 wordt het gebouw aan de Koestraat uitgebreid, deels op kosten van de gemeente Vlissingen dankzij de inspanningen van wethouder Daan Bruinooge en deels door opbrengst van eigen acties en zelfwerkzaamheid.

In 2010 heeft de gemeente besloten om het gebied waar het repetitielokaal is gevestigd te herinrichten en zegt de huur op. Het pand werd gesloopt om plaats te maken voor een blok woningen. Omdat door de gemeente geen alternatieve huisvesting voorhanden is, neemt de vereniging noodgedwongen "voorlopig" intrek in de voormalige kleuterschool aan de Ridderspoorlaan. Wel wordt door het bestuur samen met de gemeente een plan voor nieuwbouw ontwikkeld.

In 2015 is het zover. Op zaterdag 18 juli start de bouw van een nieuwe accommodatie aan de Wildbaan in Vlissingen. Op de voormalige korfbalvelden van Seolto komt een repetitieruimte van bijna 400 m2. Het oude clubhuis van Seolto is door de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen aangekocht en zal onderdeel worden van het nieuwe onderkomen.
De nieuwbouw is het hoogtepunt van het 125-jarig bestaan. De vereniging had nooit eerder een volledig eigen accommodatie. Met hulp van de leden moet het mogelijk zijn om begin 2016 te verhuizen naar de nieuwe stek, die ook geschikt wordt gemaakt om eventueel aan collega culturele verenigingen onderdak te bieden.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Clubhuis Muziekvereniging Ons Genoegen/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • In 1890, het jaar dat Prinses Wilhelmina haar tiende verjaardag zou vieren, werden in Vlissingen plannen gemaakt voor een groot feest. Het Vlissingse muziekgezelschap Harmonie Ons Genoegen was drie jaar daarvoor ontbonden. Burgemeester Tutein Nolthenius nodigde via de krant iedereen die muzikant was uit om zich op het stadhuis te melden voor de vorming van een nieuw orkest. Er kwamen ongeveer 17 muzikanten op af. De Vlissingse Courant van 3 augustus 1890 meldt dat het eerste optreden zal plaatsvinden op de verjaardag van H.M. de Koningin op 3 augustus onder leiding van dirigent André.J. Geysen. De krant meldt verder dat door de inspanningen van de burgemeester de stad weer kan beschikken over een vast muziekgezelschap. De oprichting is medegefinancierd door een bijdrage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
  • Tijdens het medegebruik door St. Caecilia van het repetitielokaal aan de Koestraat, heeft dit de naam 'Huize Gezelligheid'. Als Caecilia een ander repetitielokaal betrekt, nemen zij het naambord mee en de leden van Ons Genoegen noemen het vanaf die tijd in de wandelgangen 'het zaaltje'. Als in 1980 het gebouw wordt uitgebreid, wordt na een interne wedstrijd de naam 't Zaaltje de nieuwe naam.
  • De plannen voor nieuwbouw van het repetitielokaal aan de Wildbaan, zijn in 2014 goedgekeurd door de gemeente, wellicht kan er binnenkort worden begonnen met de bouw. Tot die tijd is het repetitielokaal gevestigd aan de Ridderspoorlaan 2.

Zie ook

Nieuwbouw

Externe links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Harmonie_Ons_Genoegen

Bronnen