Vlissingen Dronk

Clubhuis VSV Olympus

 

Clubhuis VSV Olympus

Irislaan 239
4383 TN Vlissingen

0118-466020
Website

 

Clubhuis van handbalvereniging Olympus aan de Irislaan.

Geschiedenis

1966
VSV Olympus

Het eerste clubhuis van Olympus was een oude noodschool in de Irislaan, dat in juni 1966 werd geopend door wethouder Gillissen-Verschage. Een deel van de inventaris, waaronder serviesgoed en voorzittershamers, zijn afkomstig uit het feestzaaltje in de Noordstraat (voormalig CJMV Verenigingsgebouw). Olympus moet het gebouw delen met de zweefvliegclub en collega handbalvereniging Marathon. Op 14 april 1983 wordt een nieuw eigen clubhuis geopend, in het gebouw in de Irislaan waar voorheen VTV en Stichting Sportbelangen waren gevestigd. Bestuurslid Cees de Ridder heeft met hulp van veel leden en vrijwilligers een bar getimmerd en een discotheek ingericht, met de bedoeling feestavonden en spelmiddagen te organiseren. Voorlopig wordt het gebouw gehuurd van de gemeente Vlissingen.
Autoclub MAC De Zeeuwen maakt ook veelvuldig gebruik van het clubhuis. In september 1982 wordt dit gebouw afgebroken.
Het huidige gebouw is door Olympus gekocht van duivenvereniging Souburg met bemiddeling van W.L.F. Korf (voorheen eigenaar van De Vriendschap (2). Het clubhuis is gefinancierd met een rentevrije lening van de gemeente ad fl. 25.000,- en fl. 25.000,- à fonds perdu. Het restbedrag ad fl. 25.000,- moet de vereniging zelf opbrengen. Met de inzet van een groot aantal vrijwilligers wordt het nieuwe onderkomen gerealiseerd en op 3 september 1983 geopend door toenmalig wethouder Daan Bruinooge.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Clubhuis VSV Olympus/foto's

Verhalen

Noodkreet

Beste Olympianen, ouders, verzorgers en anderen. Zoals iedereen weet heeft VSV Olympus een eigen, leuk en gezellig clubhuis aan de Irislaan in Vlissingen. Het clubhuis wordt met veel passie en overgave gerund, al voor zolang we ons kunnen herinneren, door Finus Gutteling, Toon van Oorschot en Theo Jansen. En dit naar ieders tevredenheid.

Nu hebben de heren aangeven dat ze hiermee stoppen aan het einde van dit seizoen, wat overigens logisch is gezien het aantal “dienstjaren”.
Wat wil dit zeggen:
- Geen inkomsten meer van het clubhuis
- Geen onderhoud
- Geen inkopen
Met andere woorden:
SLUITING VAN ONS CLUBHUIS!!! Dit willen we natuurlijk met z’n allen voorkomen. Maar dit gaat niet zonder hulp.

Wat moet er gebeuren om de sluiting van ons clubhuis tegen te gaan.
- Bouwkundig inspectie, is er iemand binnen onze vereniging of weet je iemand die dit kan?
- Onderhoud
- Inkopen
- Af en toe een kantinedienst draaien
- Ideeën om ons clubhuis rendabel te maken (denk bijvoorbeeld aan andere verenigingen die gebruik willen maken van ons clubhuis)
- Uiteraard zijn alle ideeën, suggestiesm plannetjes enz. van harte welkom.

Laten we met z’n allen zorgen dat ons clubhuis open kan blijven en stuur uw ideeën, suggesties, aanmelding, enz naar clubhuis@vsvolympus.nl.
(Facebookpagina Olympus handbal april 2016)

Bijzonderheden

Zie ook

Externe links

Bronnen