Vlissingen Dronk

De Eendracht

 

De Eendracht

Walstraat 87
4381 GD Vlissingen

 

Café De Eendracht was gevestigd in Walstraat 87, in de jaren vijftig en zestig vooral bekend als Café Daan Butz

Geschiedenis

1912
M. de Nooijer

De eerste informatie betreft De Eendracht dateert uit 1912, het café is dan in handen van M. de Nooijer. Twaalf jaar later draagt hij het café over aan D.P. Smoor.

1924
D.P. Smoor

In 1924 komt de Souburgse koffiehuishouder D.P. Smoor in beeld op Walstraat 87. Hij neemt op 4 januari Café De Eendracht over van M. de Nooijer. Smoor heeft een uithangbord aan de gevel met daarop de naam Smoor. Het is aan te nemen dat hij zijn eigen naam heeft gegeven aan Café De Eendracht. Na het vertrek van Smoor (naar Rijswijk) in 1936 krijgt het café zijn oorspronkelijke naam weer terug. (Zie ook Smoor).

1936
Mon van den Berg

Helmuth (Mon) van den Berg is vanaf november 1936 de nieuwe eigenaar van De Eendracht. In februari 1942 loopt het café oorlogsschade op en is dan wegens herstelwerkzaamheden tijdelijk gesloten. Op 2 april wordt het weer heropend. Mon van den Berg overlijdt op 18 mei 1949. Zijn weduwe J. van den Berg-Schuit neemt het van hem over.

1949
J. van den Berg-Schuit

De weduwe Van den Berg zet de zaak voort na het overlijden van haar man. Exact een jaar later, op 19 mei 1950 wordt het café door haar heropend. Of het tussentijds gesloten is geweest of verbouwd is niet bekend.

1960
Daan Butz

Daan Butz was al vele jaren bij Mom van den Berg in dienst. Daan neemt later het café over van de weduwe Van den Berg. In de jaren zestig wordt De Eendracht beter bekend onder de naam Daan Butz. Daan runt het café 30 jaar lang en pas op 1 februari 1980 wordt het heropend.

1980
Jan Peters en Riet Peters

op 1 februari 1980 wordt het heropend door Jan en Riet Peters. Zij komen uit Flandria op het Bellamypark en zijn tot begin jaren 90 de uitbaters van De Eendracht.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Eendracht/foto's

Verhalen

  • Het gebeurde dat de commissaris van politie 's nachts enkele agenten 'kwijt was'. Hij vond ze terug in de keuken van De Eendracht.

Kleine toiletten

Vlissingen kent een speciale verordening voor horecabedrijven waarbij de toiletten voorzien moeten zijn van een voorportaal die tevens gescheiden moet zijn tussen de dames- en herenafdeling. Het café Daan Butz voldoet niet aan deze verordening van de gemeente, maar wel aan de landelijke eisen die op dit privaatgebied gesteld worden. De eigenaar van het pand, Heineken Brouwerijen, vond deze extra verordening te ver gaan en vroeg gedeputeerde staten ontheffing te willen verlenen.
Tijdens de behandeling van deze zaak, motiveerde de raadsman van Heineken de aanvraag tot ontheffing. Hij vond dat de 'zeer ingrijpende verbouwing in geen verhouding staat tot de waarde van het pand. Heineken had uitgerekend dat de verbouwing, om aan de gemeentelijke eisen te voldoen, fl. 35.000 zou gaan kosten, terwijl de huurwaarde van het pand slechts fl. 62.000 bedraagt. Hij vroeg zich af of in redelijkheid gevraagd kan worden wat de belangen zijn om aan dergelijke eisen tegemoet te komen.
De vertegenwoordiger van de gemeente daarentegen betoogde dat de verordening was ingesteld 'op hygiënische gronden' in 1968 en dat men 10 jaar de tijd kreeg om deze aanpassing te maken. Wanneer men zich toen aan de voorschriften had gehouden, zouden de verbouwingskosten misschien de helft minder zijn geweest. Hij wees er verder op dat zo'n 30 horecaondernemers in Vlissingen de voorschriften wel hadden uitgevoerd. Ook de heer Butz had jaren geleden al toegezegd te zullen gaan verbouwen.
Hij noemde de toiletruimte 'veel te nauw'. Een voorportaal is er niet en, zo meende de vertegenwoordiger van de gemeente, 'gemakshalve zijn de deuren die als afscheiding moeten dienen er uit gehaald. Het zijn niet meer dan hokjes. Ook vond hij het argument dat de verbouwing niet in verhouding staat tot de waarde van het pand aanvechtbaar omdat, wanneer het café op de vrije markt verkocht zou worden, de waarde heel wat meer zou zijn. Overigens gaf hij wel toe dat de aanpassing van de toiletten wel aan de landelijke eisen voldoet.

Bijzonderheden

  • Eigenaar van het pand is 'Heinken Brouwerijen'
  • De Eendracht heeft een eigen biljartvereniging, in oktober 1989 wordt de club aangemeld bij de biljartbond en gaat in wedstrijdverband spelen.
  • Medewerkers periode Daan Butz: Piet Hollebrandse achter de bar
  • Daniel Pieter Smoor, geboren in Oostburg. Op 17-8-1910 in Vlissingen gehuwd met Adriana Pieternella Vetter. Bij zijn huwelijk staat Smoor geboekt als schilder. Hij overleed op 19-4-1976, Adriana overleed op 29-9-1962.
  • Daan Butz, gehuwd met Elisabeth Maas (overleden 18-8-1977). Butz overleed op 12-12-2006.

Zie ook

Externe links

Bronnen