Vlissingen Dronk

De Engel

 

Herberg De Engel

Dokkade L 89
Vlissingen

 

Herberg en Tapperij in de periode 1841-1853. De herberg was gevestigd in het laatste pand aan de Dokkade, naast de Ritthemse Poort. Vermoedelijk gaat de historie van deze herberg nog verder terug, het is niet bekend wie de herbergiers zijn geweest.

Geschiedenis

1841
Anna Donsen

Anna Barbara Theresia Donsen, de weduwe van P.F. van de Walle, wordt na de dood van haar man voor het eerst genoemd als herbergierster. Mogelijk heeft Van de Walle ook zelf de herberg bestierd. In maart 1849 verkoopt Anna Donsen huis en erf voor fl. 1.450,-, voor die tijd een flink bedrag, aan P.J.C. van Lamoen.

1849
P.J.C. van Lamoen en Johanna Wattou

De Belg Pierre Jean Christiaan van Lamoen is in de tijd van de overname constabel-majoor bij de Marine en verblijft als zodanig in Indië. Zijn echtgenote Johanna Adriana Wattou runt de herberg tot aan haar overlijden in november 1853. Een jaar later wordt de herberg door de erven Van Lamoen te koop aangeboden, voor fl. 1285,- wordt Cornelis Ludovicus Domburg de nieuwe eigenaar.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Anna Barbara Theresia Donsen, geboren in Brugge. Trouwt in Vlissingen op 27-2-1833 met Pieter Franciscus van de Walle. Maria was eerder gehuwd met Phillippus Verroest. Van 1823 tot 1851 is het echtpaar Van de Walle-Donsen eigenaar van de herberg De Blankenburgsche Schuit in de Gravestraat.
  • Pierre Jean Christiaan van Lamoen, geboren in Antwerpen. Trouwt in Vlissingen op 17-2-1836 met Johanna Adriana Wattou uit Middelburg. Johanna overlijdt op 25-11-1853, ze is dan 42 jaar.
  • De Rammekenspoort werd in 1871 gesloopt ten behoeve van de aanleg van het Verbindingskanaal en het Kanaal door Walcheren. Mogelijk is toen ook het rijtje panden L 89 tot L 98 om dezelfde reden afgebroken. Bij de invoering van de huisnummers in 1906 komen deze panden niet meer voor. De straat tussen de twee blokken was de Lampsinsstraat, vanaf 1906 dus het einde van de Dokkade.

Zie ook

Externe links

Bronnen