Vlissingen Dronk

De Gevangentoren

 

De Gevangentoren

Boulevard de Ruyter 1
4381 KA Vlissingen

0118-411441
info@restaurantdegevangentoren.nl
Website

 

Restaurant in de voormalige Bomvrije Toren of Gevangentoren op Boulevard de Ruyter. Sinds 2011 is Joram Goedhart de eigenaar.

Geschiedenis

De geschiedenis van de Bomvrije Gevangentoren is uiteraard heel erg lang. Het is het restant van een stadspoort die dateert uit 1524 en in de jaren zestig is gerestaureerd. Reeds in 1895 is in de Gevangentoren een horecagelegenheid gevestigd. In 1894 is de toren zodanig gerestaureerd dat hij hetzelfde aanzien heeft als vóór het Engelse bombardement van 1809. De bovenverdieping van het gebouw wordt ingericht als 'Oudheidskamer', de begane grond wordt een 'ververschingslokaal'. Bekijk een overzicht van de geschiedenis in de 'Gevangentorenkrant' op De Gevangentoren/foto's.

1895
J.Th. Roland

J.Th. Roland wordt de eerste exploitant van het ververschingslokaal. Van 1 juni 1895 tot 1 mei 1896 pacht hij het lokaal (met kelder en plateau's) voor een huurprijs van fl. 100,- (en behoudens verschillende voorwaarden). Ook het volgend seizoen wordt hem de exploitatie toegewezen. Het verzoek van Roland om de pacht voor 1897 te verlengen wordt door de gemeente afgewezen, de pacht gaat naar Fa. Meijer Reuser & Co. onder dezelfde voorwaarden, fl. 100,- per jaar.

1897
J.G. Meijer, O.A. Meijer en A.B. Reuser

Fa. Meijer Reuser en Co. wordt in 1897 de exploitant van het ververschingslokaal in De Gevangentoren.

1898
P.M.W. Schröder

P.M.W. Schröder is in deze tijd exploitant van het Stedelijk Badhuis. In 1898 wordt hem als hoogste inschrijver de pacht gegund voor het ververschingslokaal in De Gevangentoren. Dit voor de komende drie jaar. Ook in 1902 en 1903 is Schröder de exploitant. Door concurrentie van café's aan de Boulevard die meer in 't oog vallen dan het lokaal bij de Oudheidskamer, heeft Schröder de laatste twee jaren verlies geleden. De totale opbrengst van het laatste seizoen is slechts fl. 7,-, terwijl hij fl. 50,- aan onkosten en bediening moet betalen. Dit is voor de gemeente aanleiding om de pachter van het Stedelijk Badhuis te ontslaan van de verplichting ook het ververschingslokaal te exploiteren.

1971
W.A. van Krugten

In 1971 beginnen Willem en Tanja van Krugten-Biesen met een bar annex petit restaurant. Na ca. 4 maanden hard werken zijn ze er in geslaagd de inrichting geheel in stijl van de oude Bomvrije Toren te houden. Op de begane grond is een bar en op de eerste verdieping is een restaurant gerealiseerd. Van Krugten heeft plannen om in de toekomst ook de tweede verdieping te gaan benutten. Zie ook het artikel uit de PZC van 27-1-1971 op De Gevangentoren/foto's.
Van Krugten zag altijd nieuwe kansen in de horeca, zo kwam hij in 1968 met een plan om molen De Hoop aan het Vlissingsbolwerk in Middelburg een horecabestemming te geven, maar kreeg hij geen groen licht van de gemeente. Ook is hij eigenaar van De Botterbar in Zoutelande, gevestigd in de voormalige vissersbotter 'Arm 17' die Van Krugten kocht van de familie Van Belzen in Arnemuiden. Willem van Krugten overleed op 11 juli 2007, hij is 81 jaar geworden.

1986
Ad van der Heijden en Tanny van der Heijden-van Malland

In 1986 nemen Ad en Tanny van der Heijden het over. Van der Heijden heeft in 2002 plannen voor een nieuw terras dat boven de glooiing 'zweeft' (zie het artikel op De Gevangentoren/foto's. Pas vier jaar later wordt het zwevend terras gerealiseerd. Ad en Tanny blijven tot 2006 in De Gevangentoren, daarna volgt Jurben Ubbink.

2003
Leendert van Nieuwenhuijzen, Servo Evegaars en Tamara Evegaars-de Steur

In 2003 wordt Leendert van Nieuwenhuijzen eigenaar van de Gevangentoren. Hij richt de eerste verdieping in als woonruimte voor zichzelf en verhuurt de begane grond met terras aan Servo en Tamara Evegaars. Het stel vertrekt in 2005 naar Middelburg, waar ze Het Eet en Drink Lokaal in de Langeviele openen. Sinds 1998 zijn zij de exploitanten van Frituur Keizersbolwerk op Boulevard de Ruyter.

2005
Leendert van Nieuwenhuijzen, Willem Bruijnooge en Marina Wanninkhof

Willem Bruijnooge en Marina Wanninkhof (VOF Bruwa) worden in 2005 de nieuwe pachters.

2006
Leendert van Nieuwenhuijzen, Jurben Ubbink en Inge Ubbink

Van 2006 to 2011 is horeca-ondernemer Jurben Ubbink (ook eigenaar van De Bourgondiër) de nieuwe uitbater van "De Gevangentoren". Eigenaar van de Bomvrije toren is ook dan Leendert van Nieuwenhuijzen. Samen met echtgenote Inge heeft Jurben het interieur een nieuw gezicht gegeven en de pas aangebouwde serre maakt het restaurant aan de Glooiing heel bijzonder.
Op 9 augustus 2009 maakt een enorme brand een voorlopig einde aan het restaurant, de serre is compleet verwoest en ook de inventaris in de toren gaat verloren. Na een winter renoveren gaat De Gevangentoren in maart 2010 weer open.

2010
Leendert van Nieuwenhuijzen, Bas Jan Spuijbroek, Robert de Ruyter en Joram Goedhart

In 2010 vormt een BV , bestaande uit Bas Jan Spuijbroek, Robert de Ruyter en Joram Goedhart, de leiding van het restaurant. Joram heeft eerder als bedrijfsleider gewerkt bij Bjarne Bleijenberg in Restaurant Bley. In 2011 wordt de eerste etage gerestaureerd en in gebruik genomen als vergaderruimte. Als Goedhart in februari 2017 uit de BV stapt, gaan de overige twee leden gezamenlijk door.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Gevangentoren/foto's

Verhalen

Gedicht

In een advertentie in de PZC van 13-7-1972 staat de volgende tekst:
"Deez'oude toren heeft in vroeger tijt behoord
Tot Vlissing's vestigswal en heette 'de Westpoort'
Hij diende toenmaals nog om hem er in te zetten
Die zich vergrepen had aan eens gestelde wetten
Vandaar dat hij ook wel reeds eeuwen van te voren
Den droeven bijnaam kreeg van 'de Gevangentoren'.
Thans kan elk erin, dank's Vroedschaps wijs besluit
En hij, die binnen treedt, gaat er gelaafd weer uit
Kom dus, o beste liên, dit oud gebouw bezien
En eet en drink, wat U behaagt, van 't geen men U kan biên".

Beaujolais

In 1983 vindt voor de eerste keer de gezamenlijke presentatie plaats van de Beaujolais primeur in de Gevangentoren. Drie restaurateurs, Ben van Damme van De Lamme Goedzak, Lex Nijman Noordzee en Ad van der Heijden van De Gevangentoren noemen het een uniek gebeuren en zijn vast van plan in de toekomst vaker met gezamenlijke initiatieven te komen. Ook in november 1986 wordt de Beaujolais primeur gepresenteerd in De Gevangentoren. Burgemeester Jaap van der Doef opende een zogenaamde jeroboam, een drie-literfles Beaujolais primeur. De presentatie was geprganiseerd door de restaurateurs Ad en Tanny van der Heijden, in samenwerking met het Zeeuws Wijnimport CV in Middelburg. Het was de vijfde keer dat deze wijn in De Gevangentoren werd gepresenteerd, om die reden was afgeweken van de normale fles en gekozen voor een jeroboam. Volgens A.H. Slik van het Zeeuws Wijnimport was het eindelijk weer eens een goed wijnjaar geweest. En zo zei de heer Slik, de primeur die hier geschonken wordt kan zeker een jaar worden bewaard. Het is een fabeltje dat een Beaujolais Primeur binnen enkele maanden gedronken moet worden. De Primeurs die niet lang bewaard kunnen blijven zijn speciale aanplantingen.
Burgemeester Van der Doef ontkurkte onder grote belangstelling de drie-literfles en schonk het eerste glas in voor wethouder Tobias Meijers.

Zomer voorbij

In de nacht van 19 augustus 2009 breekt brand uit in de serre van het restaurant, vermoedelijk ontstaan in een container onder de toren op de glooiing. Er wordt nog nader onderzoek gedaan of de brand is veroorzaakt door kortsluiting in een koelmachine of dat er sprake is van brandstichting. Het vuur had al snel vrij spel. De bodem van de uitbouw bestaat uit houten panelen en tussen de stalen platen is veel isolatiemateriaal verwerkt. Van de serrre en het terras is niets meer over. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand zich naar binnen kon uitbreiden, de chaos in het restaurant is echter groot. Tot in de keuken op de bovenverdieping ligt een dikke laag roet. De bomvrije toren zelf heeft op enkele zwartgeblakerde stenen na, geen schade opgelopen.
Exploitant Jurben Ubbink loopt de volgende ochtend verloren rond in de serre. Gasten worden doorverwezen naar De Bourgondiër, het andere restaurant van Ubbink.

Bijzonderheden

  • Jean Theodorus Roland (Veere 2-7-1866), is de zoon van L.J. Roland, de exploitant van de Campveerse Toren. Hij trouwt op 29 mei 1889 met Alida Guurtruida Schoonacker. In datzelfde jaar wordt hij de eerste exploitant van de Nederlandse Loodsensociëteit. In de periode 1895-1896 is hij pachter van 'het ververschingslokaal' in De Gevangentoren. Ook is hij agent voor Vlissingen van The Continental Bodega Company. Van 1902 tot 1911 is Roland eigenaar van Hotel Goes, in 1912 wordt zijn vergunning voor kleinhandel in sterke drank ingetrokken.
  • Paul Max Wilhelm Schröder, gehuwd met Johanna Cornelia Wijnberge. Overleden op 29 april 1919, 57 jaar oud.
  • Servo en Tamara zaten van 2005 tot 2008 in Le Rendez Vous in Middelburg.
  • Jurben Ubbink: Ook Duinlust (1999) in Dishoek, De Bourgondiër (2003), La Résidence (2004), Bed By The Sea (2010),

Zilt en Zoet (2012) in Zoutelande, Midden Zeeland in Arnemuiden (2014)

Hotel

Begin 2014 wordt een plan ingediend bij de gemeente voor de realisatie van een hotelkamer in de Gevangentorentoren. Architect Joos Nijsse heeft een ontwerp gemaakt voor een suite die bovenin de toren moet komen. Hiervoor is een verbouwing nodig, in het dak worden vier ronde ramen gezaagd en het uiterste puntje wordt een glazen spits. Overnachten in de Gevangentoren zou dan wel heel bijzonder kunnen worden.
In oktober 2015 is de vergunning binnen en kan de verbouwing van de toren beginnen (PZC 16-10-2015).

Trouwlocatie

De Gevangentoren is officiële trouwlocatie van de gemeente Vlissingen.

Medewerkers

  • Richard Goris - chefkok in 2007
  • Nic Flipse - manager 2013
  • Martijn van der Ree - kok
  • Jeroen Tanis - chefkok in 2015

Zie ook

Externe links

Bronnen