Vlissingen Dronk

De Gouden Sleutel

 

De Gouden Sleutel

Beursstraat
Vlissingen

 


Logement van William Weeks en Margreta Sutherland in de Beursstraat.

Geschiedenis

1799
William Weeks en Margreta Sutherland

Aan het eind van de 18e eeuw runt het echtpaar William Weeks en Margreta Sutherland een logement in de Beursstraat. Weeks overlijdt in 1799. Na het overlijden van Margreta wordt De Gouden Sleutel in november 1801 verkocht.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Margreta Sutherland plaats bij het overlijden van William Week op 14 augustus 1799 een rouwadvertentie met de volgende tekst:
"Heden Namiddag circa half vier Uren, behaagde het den Almagtige God heerscher over leven en dood, mynen tedergelievden Man WILLIAM WEEKS, in den bloeyenden Ouderdom van omtrent 38 Jaren en 8 Maanden, na eene zeer gelukkige Echtverbintenis van 14 Jaren, aan de gevolgen eener kwaadaartige Rotkoorts, tot myne grootste ziels smerte, uit myne lievde-armen weg te nemen, doch zoo ik hoop en vertrouwen in een volmaakter stand over te voeren; ik geve van dit voor my zoo grievend geval langs dezen weg, aan alle goede Vrienden en Bekende kennis van hetzelve - en in 't vaste vertrouwen van delzelver hartelyke deelneming in myne droefheid, verzoek ik van Rouw-brieven verschoond te mogen blyven".

Externe links

Bronnen