Vlissingen Dronk

De Schelde (3)

 

De Schelde (3)

Schotsenhoek 3
Vlissingen

 

Alweer een café met de naam "De Schelde". In 1895 stond het als restaurant-logement in de Schotsenhoek nr. 3. De Schotsenhoek was een zijstraat van de Stenenbeer, op de plaats waar nu de nieuwe appartementen staan, naast het Dokje van Perry.

Geschiedenis

1881
J. Raamsdonk

In 1881 is de vermoedelijke eigenaar J. Raamsdonk.

1895
Wed. J. van Luik

In 1895 de weduwe J. van Luik, zij runt het café tot 1899, dan wordt het bierhuis openbaar verkocht.

1899
J. Oudshoorn

Haar opvolger is J. Oudshoorn, onbekend is tot wanneer hij eigenaar van "De Schelde" is geweest. In een advertentie uit de Vlissingse Courant van 23 mei 1930 wordt de naam van de weduwe J. Oudshoorn genoemd, ze heeft dan een koffiehuis aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg.

1911
J. Buijsrogge

Vanaf 1911 is J. Buijsrogge bekend als uitbater van "De Schelde". In 1921 koopt hij voor fl. 2.602,- het huis en erf van "De Schelde" op Schotsenhoek 3. Tot 1927 is de naam Buijsrogge te vinden als uitbater van het café. In 1933 wordt het wederom openbaar verkocht. Het pand wordt aan het eind van de oorlog afgebroken.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Schelde (3)/foto's

Verhalen

Drankgebruik

Aan het eind van de negentiende eeuw speelde het verenigingsleven zich voor een groot deel af in de kroeg. In de 15 hoofdtapperijen voor de werkman wordt 60.000 liter verbruikt. Eén tapper, J. Raamsdonk, heeft bijzonder veel te doen, hij alleen is al goed voor zo'n 5.600 liter. Hij woont in de buurt van De Schelde, levert op krediet en rekent eind van de week af. Hij heeft klanten die voor zes of zeven gulden aan jenever moeten betalen. In 1890 was het café van Raamsdonk en dat van zijn collega Van den Oude in de Walstraat, de drukstbezochte werklieden café's van de stad.

Bijzonderheden

  • In december 1899 wordt Café De Schelde met erf, uitgang en afzonderlijke werkplaats (Kadastraal bekend onder Sectie D 1216 en 1217), op verzoek van Barend Gerrit Zietse te Vlissingen als gemachtigde van Jan Marinus Zietse te Terneuzen, verkocht aan David Wilhelmus Louis te Middelburg, voor f 3890,-.
  • Jan Oudshoorn, geboren ca. 1844 in Zaandam. Trouwt in Krabbendijke op 8-5-1873 met Maria van 't Leven. Hij is dan onderwijzer in Waarde.
    In 1895 wordt hij beschuldigd van medeplichtigheid aan een dubbele moord, gepleegd door zijn vriend Klaas Boes, de 'moordenaar van Schagen'. Oudshoorn wordt veroordeeld tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf, Boes krijgt levenslang. Naast zijn ontslag als onderwijzer op de school in Waarde, wordt hij in 1898 gedurende vijf jaar ontzet van de uitoefening van het beroep van onderwijzer en van het recht om te zijn voogd, toeziend voogd, curator of toeziende curator over andere dan eigen kinderen, en dat hij mitsdien op grond van art. 10 litt. b der wet op het lager onderwijs de bevoegdheid tot het geven van onderwijs verloren heeft. Jan Oudshoorn overleed op 4-3-1926, zijn weduwe op 17-8-1934.
  • Johannes Jacobus Buijsrogge, geboren 25-10-1863 in Hontenisse. Trouwt op 26-2-1889 met Maria Theresia Scheemaeker. In 1913 is hij enige tijd gedetineerd in het Huis van Bewaring in Middelburg. Buijsrogge overleed in Vlissingen op 21-3-1935.

Zie ook

Externe links

Bronnen