Vlissingen Dronk

Dokzicht

 

Dokzicht

Peperdijk 42
Vlissingen

 

Café Dokzicht stond op de hoek van de Peperdijk en het Droogdok. Het café had eerder de naam "Dokzigt". Pas wanneer eigenaar Fens het koffiehuis overdraagt aan C.J. Plaizier verandert de naam in "Dokzicht".

Geschiedenis

1815
C. Scheurwegh

Van Cornelis Scheurwegh is bekend dat hij reeds in 1815 het koffiehuis Dokzigt runt. Een advertentie in de Middelburgsche Courant van 26 september 1818 meldt: "C. Scheurwegh op de Dok te Vlissingen berigt dat met 1 october zijn Koffijhuis weder voor het publiek open is". Wat de reden is van de tijdelijke sluiting is niet bekend. Ook in de krant van 28 december 1822 en 8 mei 1827 blijkt dat het logement "Dokzigt" wordt uitgebaat door C. Scheurwegh. Het adres is dan Houtkaai 8. Volgens latere informatie is Houtkade 8 op de andere hoek van het Droogdok, aan de Oostzij op de hoek van de Houtkade. In 1822 is hij kastelein in Het Nieuwe Koffiehuis aan de Bierkaai. Scheurwegh overlijdt in 1849.

1858
Onbekend

Op 23 juni 1858 wordt "een huis en erf op het Droogedok, wijk I, no. 31, sectie D no. 591 genaamd Dokzigt" verkocht (grondlasten fl. 16,95).

tot 1879
P.J. Fens

Op 1 november 1879 draagt Petrus Johannes Fens (door gevorderden leeftijd) zijn Koffiehuis en Slijterij "Dokzigt" over aan zijn (stief)zoon C.J. Plaizier. Fens heeft een jaar eerder al zijn betrekking als lijkdienaar neergelegd, hij heeft dit beroep ruim 30 jaar uitgevoerd. Van 1842 tot 1844 zat Fens in Bellevue (2).

1879
C.J. Plaizier

Christiaan Joseph Plaizier is 20 jaar eigenaar van Dokzicht. Hij is de stiefzoon van voorganger P.J. Fens. C. Boeding neemt het in 1899 van hem over.

1899
C. Boeding

In juni 1899 dient Cornelis Boeding een verzoek in om de vergunning voor Droogdok I 31 te mogen voortzetten. Hij heropent het café op 8 juli. In augustus wordt hem tot wederopzegging vergunning verleend tot het uithangen van een reclamebord. Dit onder voorwaarde dat zowel de onderkant van het relamebord aan hun winkelhuizen als de onderkant van het draag- of ondersteuningsmiddel minstens 3 meter boven het trottoir gebracht worden, en niet meer dan 1 meter voorsprong mag hebben.
In oktober 1901 wordt het café met slijterij ter overname aangeboden.

1901
C.J. Plaizier

Als Boeding in 1901 vertrekt, keert C.J. Plaizier weer terug in Dokzicht. Hij heropent "onder beleefde aanbeveling" het café op 8 december 1901. Mogelijk heeft de afwezigheid van Boeding te maken met zijn verblijf in de gevangenis in 1902.

1903
A. Bosmans

Dokzicht wordt op 28 april 1903 in De Oude Vriendschap openbaar verkocht. Hoogste inschrijver is M. Meijer, hij wordt voor fl. 4710,- de nieuwe eigenaar. In een advertentie van 18 mei wordt het opnieuw te huur of te koop aangeboden. Een nieuwjaarsgroet van 1 januari 1904 vermeldt de naam A. Bosmans in Café Dokzicht. Deze Bosmans was eerder eigenaar van Café Bosman in de Paardenstraat.

1905
J.C. Lommers

J.C. Lommers vraagt in 1905 verlof tot verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterken drank, voor perceel I30 aan het Droogdok. Op 19 juli 1911 maakt J.C. Lommers middels een advertentie bekend dat hij per heden 'Vergunning' heeft in Café Dokzicht.

1919
A. Goedemans

Albertus Goedemans vraagt vergunning voor Peperdijk 42 en opent Dokzicht op oudejaarsavond 31 december 1919. Deze Goedemans vertrekt 30 juli 1920 naar Rotterdam, Dokzicht wordt overgenomen door K. Journée.

1920
K. Journée

Aan Klaas Journée wordt in augustus 1920 verlof tot verkoop van uitsluitend alcoholvrije drank verleend voor perceel Peperdijk 42. Journée woonde voorheen in Groede. Hij verzoekt in een advertentie diegenen die nog iets verschuldigd zijn of te vorderen hebben van K. Journée te Groede, opgave of betaling te doen aan zijn adres Peperdijk 42 te Vlissingen. Journée houdt zich intensief bezig met de postduivensport. In 1925 biedt hij zijn gehele hok postduiven (waaronder Dax- en Bordeaux-vliegers met vliegbewijzen) te koop aan. Waarschijnlijk vertrekt hij uit Dokzicht, daarna is geen info meer over hem gevonden.

1925
J. Janisse

Bij de opvolger van Journée, J. Janisse gaat de duivensport verder. Op 11 mei, om 7 uur kunnen de duiven worden ingekorfd in het lokaal van Janisse. Hij vraagt 18 november 1925 verlof voor verkoop van alcoholhoudende drank, anders dan sterken drank. Na de laatste Gelukkig Nieuwjaar advertentie van 31-12-1927 wordt ook van Janisse niets meer vernomen.

1938
W. Sinke

In november 1937 wordt Dokzicht ter overname aangeboden. W. Sinke heropent in maart 1938 het geheel gemoderniseerde café. Hij is vermoedelijk de laatste uitbater van Dokzicht. Na een advertentie voor biljartliefhebbers in september 1939 is er niets meer over het café vernomen. Vermoedelijk is de zaak tijdens de oorlog nog wel open geweest, met voornamelijk Duitse bezoekers.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Dokzicht/foto's

Verhalen

Triest verhaal uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 19 april 1873:
"Donderdagavond verliet het 8-jarig zoontje van A. Jansen te Vlissingen, naar men zegt, uit vrees voor straf van de zijde zijner moeder, de ouderlijke woning en begaf zich naar zijne grootmoeder die daar even buiten de stad woont. Vandaar ging de knaap vrijdagmorgen weg en werd om 12 uur nog gezien op de wal aan de Nieuwe molen, waar hij door eene vrouw werd aangezocht naar huis te gaan hetgeen hij, zoo hij zeide, weder uit vrees voor slaag, niet durfde, waarop de vrouw hem verliet.
Ten 12 1/2 ure passeerde de persoon H. het dok en zag daar, tot zijne niet geringe ontsteltenis een kind drijven: onmiddellijk haalde hij, met behulp van de K. het knaapje met een haak aan wal vanwaar zij het in de herberg Dokzigt bragten. Daar gekomen herkende men in het kind het zoontje van bovengenoemde A.J. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen en verleend, doch alle pogingen zoowel door den geneesheer als door de omstanders aangewend, bleven vruchteloos....het kind was een lijk.
Men heeft het lijkje later naar de ouderlijke woning vervoerd".

Herinnering van Ben Sinke:
"Ik weet van de familieverhalen dat hij in de oorlog ook het café heeft gehad. Er kwamen ook Duitsers in dat café, dat moest. Zijn vrouw, in die periode niet mijn echte oma, die was al jong overleden. In het café hingen ook gokkasten, zeg maar flipperkasten. Ik kon dan een kogel in die kast naar boven schieten, en afhankelijk wat je raakte daar kreeg je punten voor. Mijn opa had die kast uit het café meegenomen. Jaren later toen ik ongeveer 10 jaar was ontdekte ik deze kast in zijn schuur/garage en elke zondag ging ik daar mee spelen. Ik wilde de kast graag mee naar huis nemen en na een paar jaar is dit gelukt. Na een onderzoek hoe deze kast werkte, was deze onbruikbaar geworden".

Bijzonderheden

  • Cornelis Scheurwegh, geboren in Hemixem (Antwerpen). Gehuwd met Anna Maria Boen en na haar overlijden hertrouwd met Maria Catharina Voeten. Hij overleed op 65-jarige leeftijd op 23 mei 1849, op het adres Houtkade L 8 / Drooge Dok L 9.
  • Scheurwegh is tussen oktober 1812 en april 1813 eigenaar van het pand Paardenstraat K 128, hier zit later Herberg Nieuw Azia.
  • In 1921 is Scheurwegh kastelein in Het Nieuwe Koffiehuis aan de Bierkaai.
  • Petrus Joannes Fens, gehuwd met Catharina Akkerman, daarna met Anna Maria Krul (overleden 13-4-1869). Na haar overlijden hertrouwt Fens op 29-4-1872 met Adriana Buhler, de weduwe van Cornelis Plaizier. Fens overleed op 4-10-1881. Zijn weduwe overleed op 13-9-1891.
  • Christiaan Joseph Plaizier, geboren in Goes op 4-3-1851. Zoon van Cornelis Plaizier en Adriana Buhler en jongere broer van Johan Jacob Plaizier (De Gouden Leeuw). Hij trouwt (als tapper) op 8-1-1880 met Regina Petronella Paulina Schiffer. Na haar overlijden (26-3-1886) hertrouwt hij met Dingena Johanna van der Wee. De kinderen uit dat huwelijk worden allemaal geboren op het adres I 31, Droogdok Westzij. Plaizier overleed op 11-8-1924, weduwe Dingena op 28-10-1937.
  • Cornelis Boeding, geboren in Hontenisse. Trouwt op 27-11-1891 in Vlissingen met Stephania Machet uit Hoofdplaat. Zijn beroep is dan varensgezel. In 1902 is hij opgenomen in het Huis van Bewaring in Middelburg en de Strafgevangenis in Goes.
  • Adrianus Bosmans, vermoedelijk gehuwd met Johanna Wilhelmina Schot.
  • Johannes Cornelis Lommers, vermoedelijk gehuwd met Elena Maria Landman op 9-5-1883. Hij overleed op 27-4-1942.
  • Albertus Goedemans, verhuist (als politieagent) in 1919 van Koudekerke naar Vlissingen en neemt zijn intrek op het adres Walstraat 115 Vermoedelijk overleden in 1956 in Eindhoven.

Zie ook

Externe links

Bronnen