Vlissingen Dronk

Flora (3)

 
 

Café Flora was korte tijd gevestigd op Nieuwendijk 43. Kwam na 't Centrum (2) en werd opgevolgd door De Kroon (2)

Geschiedenis

1940
E.J. Schieman

Januari 1940 wordt vergunning aangevraagd door Elisabeth Janna Schieman voor verlof A voor de benedenlocaliteit van Nieuwendijk 43. Op dit adres wordt op 9 maart Café Flora geopend door een onbekende eigenaar. Waarschijnlijk is dit Elisabeth Schieman. Lang is ze hier niet geweest, want op 16 september komt haar opvolger.

1940
F.J. Bakker

Na het korte verblijf van mevrouw Schieman volgt F.J. Bakker, die café De Kroon (2) opent op Nieuwendijk 43.

Foto's

Verhalen

  • Brief van B en W te Westkapelle aan Aarnout Roelse (“Roet”). (Roelse is eigenaar van een kleine herberg Het Tolhuis in Westkapelle):

“Naar aanleiding van aan ons college verstrekte inlichtingen is ons gebleken dat zich in UW café feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen, dat de voortduring van het verlof een gevaar kan opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Naar aanleiding hiervan geven wij U in overweging de bij U als vluchteling uit Vlissingen verblijvende Mej. E. Schieman te laten vertrekken. Wij hebben besloten dat indien genoemde mej. Schieman niet voor Zaterdag, 20 Juli 1940 bij U is vertrokken, het aan U verleende verlof A op grond van asrt. 50 3e van de Drankwet door ons zal worden ingetrokken voor de tijd van een maand.”. Ondertekend door burgemeester De Casembroot en waarnemend secretaris Dieleman

  • Het Noord-Bevelands advertentieblad meldt op 9 november 1940 dat E.J. Schieman uit Vlissingen in de gemeente Kolijnsplaat is komen wonen.

Bijzonderheden

Zie ook

Externe links

Bronnen