Vlissingen Dronk

Herberg De Bruge

 

Herberg De Bruge

Beursstraat D 23
Vlissingen

 

Er is veel onduidelijkheid over de herberg van de familie De Bruge. Zo zijn er geen advertenties gevonden in de Middelburgsche en Vlissingse Courant of enige vorm van naamgeving van de herberg. Toch blijkt uit verschillende bronnen dat er op het adres Beursstraat D 23 door hen een herberg is uitgebaat.

Geschiedenis

1810
A.J.I. de Bruge

Antoine Joseph Ignace de Bruge wordt in december 1810 voor het eerst als aubergist genoemd. Hij koopt dan van hotellier James Hector voor 1700 francs une maison située Rue de la Bourse, ofwel een huis aan de Beursstraat in wijk D nr 23. Na zijn overlijden in 1812 gaat de weduwe verder met de herberg.

1812
M.C.V. de Bruge-Poure

Marie Catherine Victoire Poure is slechts korte tijd uitbaatster van de herberg. Twee jaar na de dood van haar man overlijdt ze in juli 1814.

1815
A.J. de Bruge

Antoine Joseph de Bruge, zoon van Antoine en Marie wordt na de dood van zijn moeder de nieuwe kastelein in de herberg. Ook Antoine wordt niet oud, op 30-jarige leeftijd overlijdt hij in januari 1822. De weduwe neemt het over.

1822
M.H. van Breen

Metta Helena van Breen, staat bij haar huwelijk met de Bruge ingeschreven als couturiere. Als weduwe wordt ze als winkelierster genoemd en vanaf 1827 staat ze als logementhoudster en herbergierster vermeld. Ze hertrouwt dan met Abraham Klaaijsen. De herberg krijgt een nieuwe naam: Herberg De Oude Stad.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Antoine Joseph Ignace de Bruge
Geboren te d'Ham (mogelijk Ham, Picardië) omstreeks 1755 als zoon van Antoine de Bruge en Marie Anne de Lannooij. Hij overleed in Vlissingen op 4-10-1812, 57 jaar oud. Hij trouwt met
Marie Catherine Victoire Poure
Ook wel Pour(re) of Pouvre. (Audrecelle (Pas-de-Calais, Fr. ) omstreeks 1760 - Vlissingen 2-7-1814). Het echtpaar krijgt drie kinderen.
Antoine Joseph de Bruge
(Ook wel Debruge) -oudste zoon van Antoine en Marie. Geboren in Oostende op 5-5-1792 en overleden in Vlissingen 27-1-1822. Trouwt op 7-4-1813 met Metta Helena van Breen. Het echtpaar krijgt twee kinderen.
Antoine de Bruge is in de eerste jaren van zijn huwelijk werkzaam als kantoorklerk. Daarnaast maakt hij deel uit van het familiebedrijf van zijn ouders. Vanaf januari 1815 wordt hij genoemd als kastelein, tapper en logementhouder op Beursstraat D 23. Dit is ook zijn woonadres.
Metta Helena van Breen
Geboren in Vlissingen 30-10-1791 als dochter van Leendert van Breen en Gesina Schmidt, overleden in Vlissingen 9-9-1877. Hertrouwt op 17-10-1827 met Abraham Klaaijsen (ook wel Klaysen). Uit dit huwelijk worden nog vier kinderen geboren.

Zie ook

Externe links

Bronnen