Vlissingen Dronk

Herberg The Cutter

 

Herberg The Cutter

Bierkade D 21
Vlissingen

 

Engelse Herberg The Cutter (of De Kotter genaamd), stond aan de Bierkaai wijk D nr. 21. Vermoedelijk heeft het pand tot 1817 als herberg gediend. Op 10 juni 1817 vindt in het Heerenlogement De Bijenkorf aan de Bierkaai de verkoop plaats. De herberg wordt 'op rechterlijk gezag' verkocht door de erfgenamen van Mary Lushman.


Geschiedenis

1815
Mary Lushman

Mary Lushman is de weduwe van Peter Jeffers en eerder van William Smeed. Deze Smeed heeft in augustus 1794 een pand gekocht aan de Bierkaai, dit zou de herberg geweest kunnen zijn. Mary Lushman overlijdt omstreeks augustus 1815. Als in 1822 de bewoonster Mary Nichols overlijdt, wordt het pand opnieuw verkocht als zijnde een vanouds vermaarde herberg genaamd 'The Cutter'. Nu wordt er het adres Beursstraat D 21 genoemd.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Proces verbaal der verkoping van een huis door Marij Sutherland, wedeuwe van William Weeks, koopvrouw wonende te Vlissingen als beneficiaire ervegenaame ten boedel van Marij Lushman, weduwe William Smeed, laatst van Peer Jeffers, aldaar overleden aan Johan Jacob Becker, koopman & burgemeester der gemelde stad aldaar wonende voor een huis, staande in de Beursstraat te Vlissingen wijk D 21, zijnde van ouds eene vermaarde herberg genaamd de Kotter voor de somma van negenhondert guldens.

Zie ook

Externe links

Bronnen