Vlissingen Dronk

Het Sloe

 

Het Sloe

Oranjeplein 1
4388 AG Oost-Souburg

 


Hotel-Café-Restaurant Het Sloe, Oranjeplein 1 Oost-Souburg, is de opvolger van De Luchtbode en Dorpszicht. Eigenaars waren J. van Spaandonck en A.J.M. van de Pol. Opvolger wordt Chinees restaurant Ning Wah.

Geschiedenis

1958
J. van Spaandonck

Het café De Luchtbode van J.van Spaandonck wordt verbouwd en in juni 1964 heropend als Café-Restaurant Het Sloe. Van Spaandonck heeft plannen om zijn zaak in de naaste toekomst nog verder uitbreiden tot Hotel-Café-Restaurant. Als er rijksgoedkeuring is verkregen zal op het bestaande gebouw een extra verdieping gebouwd worden met plaats voor 16 hotelkamers. Twee jaar later zijn Van Spaandoncks plannen gerealiseerd, in het voorjaar van 1966 wordt de hotelaccommodatie geopend. Naast het café-restaurant heeft Van Spaandonck ook een ijs- en frituurbedrijf, dit wordt in 1966 te huur aangeboden en overgenomen door A.J.M. van de Pol.

1970
A.J.M. van de Pol

A.J.M. (Adrie) van de Pol, de exploitant van de ijs- en frituurhal De Pol, neemt enkele jaren later ook het Hotel-Café-Restaurant over van Van Spaandonck.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Sloe/foto's

Verhalen

Concurrentie

In de PZC van 1-4-1972 wordt een ingezonden brief van A.J.M. van de Pol geplaatst. Het is een reactie van Van de Pol op voorstellen voor subsidiering van clubhuizen.

"Via de pers vernamen wij de voorstellen voor subsidiering van reeds bestaande of nieuw te bouwen clubhuizen in de gemeente Vlissingen. Op zichzelf een toe te juichen initiatief, indien er werkelijk sprake zou zijn van de bouw van clubhuizen en de juiste betekenis van het woord. De ervaring in den lande is echter dat, voor wat veelal als clubhuizen doorgaat, uitgroeit tot café (restaurants), met als gevolg voor de verenigingen een inkomen waar ieder horecabedrijf jaloers op kan zijn. De concurrentie in die bedrijfstak is dan ook mede door deze gang van zaken uitermate groot en zeer verontrustend.
Het voorstel van burgemeester en wethouders der gemeente Vlissingen om aan de VV Vlissingen een subsidie te verstrekken van fl. 50.000,- voor uitbreiding van haar 'clubhuis', komt ons als geheel ongeloofwaardig voor en moet gezien worden als een slag in het gezicht van de Vlissingse horecabedrijven.
Gezien de huidige omzet in het thans bestaande clubhuis dier vereniging met alle daarbij behorende vrijstelling van belastingfaciliteiten, moet het voor een ieder duidelijk zijn dat een zogenaamd clubhuis meer gezien moet worden in een café-exploitatie, die overduidelijk het behalen van zo'n groot mogelijke winst als oogmerk heeft. Schijnbaar ontgaat burgemeester en wethouders de ware strekking, om gemeenschapsgelden voor en dergelijk doel beschikbaar te stellen en dit in een tijd waar het de zelfstandige ondernemer toch al reeds moeilijk af gaat. Welk horecabedrijf zal of is ooit een dergelijke subsidie in de schoot gevallen?
Het is bekend dat de adviescommissie in deze reeds ongunstig adviseerde, doch de vrees lijkt niet ongegrond dat de gemeenteraad toch zal zwichten voor deze ongemotiveerde doelstelling. Het is dan ook met klem dat wij in deze een ernstig protest aantekenen tegen het verlenen van subsidie op deze wijze en staan een gezonde en eerlijke concurrentie voor. Gemeenschapsgelden zijn beter te gebruiken dan voor de uitbreiding van een café.
In afwachting uwer beslissing tekenen wij met de meeste hoogachting."
A.J.M. v.d. Pol
H.C.R. 't Sloe

Diefstal

Bericht in de PZC d.d. 20-6-1972:
Bij een insluiperij in café 'Het Sloe' aan het Oranjeplein is zondagochtend een bedrag van fl. 360,- gestolen. Ook namen de daders, die zich door een openstaand raam toegang verschaften tot het café, etenswaren mee.

Bijzonderheden

Voor verwoede caramboleurs is bij de heropening van het café-restaurant een speciale biljartkamer gerealiseerd.

Zie ook

Externe links

Bronnen