Vlissingen Dronk

Het Witte Hart

 

Het Witte Hart

Lepelstraat 20
Vlissingen

 


Koffiehuis aan de Lepelstraat hoek Vrouwestraat anno 1877. Vermoedelijk is Rubens de opvolger.

Geschiedenis

1877
M. Luppers

Over Matthijs Luppers en zijn koffiehuis is weinig bekend. Het is ook niet helemaal duidelijk waar zijn koffiehuis heeft gestaan. In april 1877 maakt hij bekend dat zijn tapperij en logement aan Vrouwestraat en Oude Markt i.v.m. verbouwing tijdelijk gaat sluiten. In augustus wordt het geheel vernieuwd en ingericht volgens de eischen des tijds heropend op Lepelstraat hoek Vrouwestraat. De Nieuwsjaarsgroet van Luppers op 31 december 1882 komt uit Hotel Rubens.

Foto's

Verhalen

Schuldig

Op 20 maart 1875 staat voor het hof terecht, de 22-jarige horlogemaker Johannes Ansloo, geboren te Arnhem, laatst wonende te Rotterdam. Hij wordt beschuldigd van diefstal bij nacht in een bewoond huis zijnde een herberg waarin hij was opgenomen. In de nacht van 8 op 9 december logeerde beschuldigde met Mattheus de Beer op dezelfde kamer in het logement van M. Luppers te Vlissingen. De volgende morgen om 8 uur vermiste De Beer zijn zilververgulde ankerhorloge, hetwelk hij 's nachts in zijn ledikant onder de peluw bewaard had. Ansloo was toen reeds vertrokken, na vooraf aan de logementhouder gezegd te hebben dat hij zijn verschuldigde ad fl. 2,47 onmogelijk kon betalen, doch dit later per brief zou toezenden.
Later is gebleken dat de beschuldigde bedoeld horloge ontvreemdt en dit, onder de voorgewende naam van T. Sybrand, aan de horlogemaker J. Fabery de Jonge te Goes voor fl. 12,00 verkocht heeft.
Beschuldigde is door het hof schuldig verklaard en, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot een correctionele gevangenisstraf voor de tijd van zes maanden, in eenzame opsluiting te ondergaan.

Bijzonderheden

  • Matthijs Luppers is op 30 juli 1862 gehuwd met Catharina Cornelia Smit. Hij overlijdt op 7 december 1887, zijn weduwe is op 3 mei 1898 overleden.

Zie ook

Externe links

Bronnen