Vlissingen Dronk

Katholiek Militair Tehuis

 

Katholiek Militair Tehuis De Thuishaven

Hellebardierstraat 11-13
Vlissingen

 


Het Katholiek Militair Tehuis 'De Thuishaven' was gevestigd in de Hellebardierstraat. Het bood onderdak aan militairen en zeevaartscholieren. Wie door de jaren heen de beheerders zijn geweest is niet bekend. In 1967 komt Frans Bukkens, hij is beheerder tot 1970. Kort daarna sluit het tehuis en wordt in het pand 'Het Vlissings Ontspannings Centrum' gevestigd, in 1972 gevolgd door De Piek.


Geschiedenis

In de jaren vijftig en zestig wordt het tehuis beheerd door de familie F.A. Daems en 'Moe Tax'. Verdere informatie ontbreekt.

1967
Frans Bukkens

In 1967 wordt Frans Bukkens beheerder van het KMT. Tijdens zijn verblijf wordt in 1968 het uit de beginjaren daterende interieur verbouwd. Na drie jaar houdt Frans het beheer voor gezien en vertrekt naar het Groenewoud waar hij 't Klompje overneemt van Piet Fliers.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Katholiek Militair Tehuis/foto's

Verhalen

Bij iedere schoorsteen

Bericht uit de Scheldebode van 28 november 1958:
"Ook in onze stad verblijven honderden soldaten en zeevaartscholieren, die op 5 december de intimiteit van de huiselijke kring moeten missen. Het Katholiek Militair Tehuis 'De Thuishaven' tracht vooral deze avond een ander 'thuis' voor hen allen te zijn. Ook dáár St. Nicolaasavond met chocola en marsepein, met lied en vette hap, met spel en verrassingspakket.
Wie helpt ons dit jaar eens deze avond voor hen allen een echt St. Nicolaasfeest te doen zijn? Vorig jaar was zelfs de laatste stoel tot een aantal van bijna 200 op 5 december bezet.
Bij iedere schoorsteen....één Soldatenschoen of Zeevaartlaars.
Traktaties en surprises zullen wij dankbaar in bonte verscheidenheid liefst vóór 1 dec. in ontvangst nemen. Het hoeft niet veel of kostbaar te zijn. Ook reclame-artikelen van onze winkeliers zijn heel erg welkom. Originele verpakking is prachtig, doch geen noodzaak. Sterke drank is niet gewenst.
U kent ons alom bekend adres: K.M.T. 'De Thuishaven', Hellebardierstraat 11."

Bijzonderheden

Gedeputeerde Staten besluit in november 1952 om de 'Stichting Katholiek Militair Tehuis' m.i.v. 1 mei een jaarlijkse bijdrage uit de provinciale kas te geven van ten hoogste fl. 250,-. Het exploitatietekort van het tehuis wordt over de maanden mei t/m december 1952 geraamd op fl. 3386,-.

Zie ook

Externe links

Bronnen