Vlissingen Dronk

La Ville d'Ostende

 

La Ville d'Ostende

Bierkade 42
Vlissingen

 

Herberg aan de Bierkade D 42, later Smallekade 1.

Geschiedenis

1866
Onbekend

In 1866 staat op de Bierkade de Herberg à la Ville d'Ostende. Het wordt in dat jaar in "Stads Koffiehuis De Beurs" in het openbaar verkocht. Wie tot dan toe de eigenaar is geweest, is niet bekend.

1881
L.A. Gillebert

In 1881 is Lodevicus Andreas Gillebert eigenaar, tot ca. 1890, dan komt C.J. van Opbergen in het café.

1890
C.J. van Opbergen en J.M. van Opbergen-Ardewijn

Van Opbergen overlijdt 16 juni 1895, zijn weduwe zet de zaak nog enige tijd voort.

1900
H. Tabbernée

Rond de eeuwwisseling wordt de weduwe Van Opbergen opgevolgd door Hendrik Tabbernée. In mei 1901 wordt 'het van ouds bekende en gunstig gelegen café met vergunning' te huur aangeboden. Inlichtingen op Bellamykade 121.

1911
J. Schroevers

In mei 1911 vraagt Jacob Schroevers verlof tot verkoop van alcoholhoudende dranken, andere dan sterken drank, in perceel Bellamypark 1. En in februari 1912 vraagt hij vergunning tot verkoop van sterke drank voor Smallekade 1. Bellamypark en Smallekade worden vaker door elkaar gehaald. Schroevers heeft In oktober 1909 een vergunning aangevraagd voor Bellamypark 14.

1915
C. van de Ketterij

Na Schroevers verschijnt C. van de Ketterij. Zijn vergunningen dateren van 8 oktober 1915 en 2 mei 1916. Een jaar later vertrekt hij naar Velsen.

1917
A.M. Overhoff-de Mul

In 1917 verhuist de koffiehuishoudster weduwe A.M. Overhoff-de Mul van Hontenisse naar Vlissingen en heropent café Ostende op Smallekade 1. Zij is eigenaar tot 1923.

1924
Joost van den Broeke

In december 1924 vraagt Joost van den Broeke vergunning aan voor verkoop van alcoholhoudende drank op Smallekade 1. Of hij de naam La Ville d'Ostende handhaaft is niet bekend. Van den Broeke heeft niet lang van zijn café kunnen genieten. Hij overleed in augustus 1926, slechts 36 jaar oud.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op La Ville d'Ostende/foto's

Verhalen

Vechtpartij

Artikel in "De Zeeuw" van 28 september 1892: "In de nacht van zaterdag op zondag heeft in de herberg La Ville d'Ostende aan de Smallekade een hevige vechtpartij plaatsgehad tussen de herbergier Van O. en enige bezoekers, zijnde roeiers van het Belgisch Loodswezen en matrozen van het hier liggende ramtorenschip Genua. De hoofdschuldige heeft men nog niet gevonden. De herbergier is danig toegetakeld. Hem werd een been boven de knie, het andere beneden de knie stuk geslagen, met zegt door middel van een stoel. Zondagmorgen half 8 is de ongelukkige, die nog niet nuchter was, in het Gasthuis gebracht en door dr. Duivis verbonden".
In de Vlissingse Courant staat hetzelfde bericht, maar dan met een iets andere tekst: "Nadat een twist was ontstaan tussen enige bezoekers, kwam herbergier Van O. in beschonken toestand -hetgeen nog al eens gebeurt- te huis. Ten gevolge van zijn dronkenschap viel hij van zijn stoel op de vloer en bleek later dat hij door die val zijn benen gebroken had. De volgende ochtend is hij naar het Gasthuis gebracht. Alhoewel zijn benen vooralsnog niet hoeven te worden geamputeerd, zal het toch wel enige tijd duren eer zij genezen zullen zijn".

Blussen zonder water

"Heden middag 19 juli 1880 ten 1 ure ontstond er in La Ville d'Ostende op de Bierkade een schoorsteenbrand. Een vijftal spuiten waren oogenblikkelijk ter plaatse tegenwoordig, doch gaven geen water. Binnen een half uur was de brand gebluscht. Oorzaak onbekend."

Bijzonderheden

  • A.M. Overhoff-de Mul overleed in oktober 1949, ze was 85 jaar.
  • Lodevicus Andreas Gillebert, geboren op 21-1-1850. Trouwt op 29-7-1874 met Theresia Maria Raats. Gillebert overleed op 28-1-1919, hij werd 68 jaar. Zijn weduwe is op 3-2-1930 overleden.
  • Charles Johannes van Opbergen, geboren 17-3-1845 in Vlissingen. Als zeeman trouwt hij op 25-1-1872 met Johanna Margaretha Ardewijn. Hij overleed op 16-6-1895. Weduwe Johanna is op 16-8-1916 overleden.
  • Hendrik Tabbernée, geboren in Vlissingen. Trouwt op 5-5-1880 met Adriana Johanna van Akkeren. Hij is dan schilder van beroep. Na haar overlijden (18-10-1894) hertrouwt hij met Jozina Catharina Ragut uit Veere. Ze overlijdt op 28-1-1912, waarna Tabbernée opnieuw hertrouwt: Anna Johanna Bomer wordt zijn derde echtgenote. Tabbernée overleed op 23 november 1934.
  • Joost van den Broeke, geboren in Vlissingen op 16-3-1890. Trouwt op 9-3-1923 met Apolonia Ludovica Tieleman. Hij is dan stoker van beroep. Van den Broeke overlijdt op 9-8-1926.

Zie ook

Externe links

Bronnen