Vlissingen Dronk

Stad Gent (2)


Stad Gent, Café in de Palingstraat Wijk K 72 van A.J. de Vriendt. Op dit adres was al eerder een herberg gevestigd. Tot ca. 1815 zat er Herberg De Stad Denemarken.

Geschiedenis

1874
A.J. de Vriendt

De uit Gent afkomstige Antoine Jozeph de Vriendt huurt omstreeks 1874 een deel van het huis met erf aan Palingstraat K 72 en begint er een café. De naam 'Stad Gent' ligt voor de hand. Als De Vriendt in het begin van de jaren '80 ziek wordt, nemen zijn dochter en schoonzoon het café over.

1883
P.A. Haaze-de Vriendt en W.J. Haaze

De dochter van De Vriendt, Paulina Angelica, is getrouwd met W.J. Haaze. Het echtpaar sluit Café Stad Gent en neemt Café Concordia (2) aan de Rommelkade over van J. Stecher.

Foto's

Verhalen

Verzoek

De Vriendt stuurt op 22 mei 1882 een brief naar de gemeente, gericht aan de burgemeester. Hij dient een verzoek in om op de twee Pinksterdagen (zondag 28 en maandag 29 mei 1882) 's avonds in zijn café 'pianomuziek en bal' te mogen geven. Inhoud van de brief:
"Neem ik eene vrijheid, die ik hoop dat door U Wel Edele Achtbare niet ten kwaade zal geduidt worden, maar zal worden aangemerkt als dat dit verzoek uitgaat van eene huisvader die tracht op eene fatsoendelijke wijze in het onderhoud van een groot gezin te voorzien. Redenen waarom ik zulks verzoek is om de verschrikkelijke stilte die er hier ter steede heerscht en deze twee avonden in de week alswaaren de eenige zijn die mij in mijne grootte opbrengsten noch eenigzints te gemoede komen. Onder verzekering dat door mij niets onbeproefd zal gelaten worden ter voorkoming van ongeregeldheden; en even als altijd in hele fatsoendelijkheid zal plaatshebben. Waarvan ik verzekert ben dat hierdoor mijn café staat aangemerkt, temeer daar ten mijnent geene sterken drank wordt getapt. Hopende op een goedgunstig antwoord. Zoo blijven ik U Wel Edele Achtbare Onderdanige & Dienstwillende Dienaar J. de Vriendt."
De brief werd doorgestuurd naar de commissaris van politie om café en caféhouder te checken op de goede naam. Op 25 mei komt de brief terug bij B & W met de aantekening dat er geen bedenkingen zijn tegen het verzoek van De Vriendt. De enige voorwaarde is dat de festiviteiten na 20.00 uur beginnen en uiterlijk om 01.00 eindigen.

Bijzonderheden

Het pand

Tot ca. 1815 is in het pand Herberg De Stad Denemarken gevestigd. Het wordt in 1815 als woonhuis verkocht aan Anthonius Thienpont (ca. 1770-1842). Na diens dood verkoopt zijn zoon het huis in maart 1844 voor 600 gulden aan Arij van der Steen, een bekende onroerend goed bezitter. Deze verkoopt het pand een maand later door aan winkelier Eckhardt voor 700 gulden, om het in maart 1854 weer terug te kopen. Ditmaal is de prijs 800 gulden. In 1866 wordt het wederom verkocht, voor 930 gulden aan Willem Hendrik Gravestein. Na diens overlijden in maart 1874 komt het pand in handen van Antwerpenaar Hendrik Visser, voor 1.755 gulden. Omstreeks deze tijd krijgt het weer een cafébestemming, een deel van het pand wordt dan verhuurd aan Antoine Jozeph de Vriendt. Deze houdt er een biertapperij genaamd Stad Gent.

A.J. de Vriendt

Antoine Jozeph de Vriendt, geboren in Gent ca. 1808, overleden in Vlissingen 25 november 1884. Gehuwd met Sophia Joanna van de Mortel (overleden in Gent), hertrouwd met Catharina Jacoba van Dijcke (overleden vóór 1884).

W.J. Haaze

Gehuwd met Paulina Angelica de Vriendt, dochter van A.J. de Vriendt. Overleden 30 mei 1898. Hun zoon Petrus Johannes Haaze (24-7-1882) is de latere eigenaar van Metropole (2) en Monopole.

Zie ook

Externe links

Bronnen