Vlissingen Dronk

Tapperij Buurman

 

Tapperij Buurman

Oude Markt G129
Vlissingen

 

Proeflokaal en tapperij aan de Oude Markt, is de opvolger van Koffiehuis Felies.

Geschiedenis

1901
H.J. Buurman

C.W.A. Schout verkoopt het Koffiehuis Felies in 1901 aan Hendrik Johannes Buurman. Buurman heeft in juli vergunning aangevraagd om verkoop van sterke drank in 't klein te mogen voortzetten. Hij maakt van het koffiehuis een tapperij annex slijterij.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Tapperij Buurman/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Hendrik Johannes Buurman, geboren in Barendrecht. Trouwt in Vlissingen op 14-5-1884 met Adriana Sara van Steijn. In 1905 is hij enige tijd gedetineerd geweest in de strafgevangenis van Goes en het Huis van Bewaring in Middelburg. In 1912 geeft Buurman opdracht voor de bouw van vijf huizen aan de Schoutstraat (later Van Teijlingenstraat) in Oost-Souburg. Zijn a.s. schoonzoon Jan Willem Postema is de aannemer, op het moment van de opdracht nog maar negentien jaar oud. Het verhaal wil dat Postema Buurmans dochter Geertje ten huwelijk vroeg en vader Buurman er de voorwaarde aan verbond dat Jan Willem eerst maar eens vijf huizen moest bouwen. Op 1 april 1913 betrok Buurman het middelste van de vijf woningen, het mooiste en het grootste. In het voorjaar van 1914 keert Buurman terug naar de Oude Markt, maar na drie jaar verhuist hij weer naar de Schoutstraat. Hij staat dan inmiddels ingeschreven als koopman van goud en zilver en agent van een fabriek. Buurman overleed op 25-5-1926 in Oost- en West Souburg. Een jaar later, op 27-8-1927, overlijdt ook zijn weduwe.

Zie ook

Externe links

Bronnen