Vlissingen Dronk

The Flying Angel Club

 

The Flying Angel Club

Ritthemsestraat 498
4389 PA Vlissingen

0118-467063
manager@themissiontoseafarers.nl
Website

 

Zeemanshuis The Flying Angel Club, gevestigd aan de Ritthemsestraat in Vlissingen-Oost. Het zeemanshuis werd opgericht in 1966 en maakt deel uit van de Internationale Mission to Seafarers, het vroegere Mission to Seamen. Het huis vangt jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers op, voornamelijk Filipijnen, Chinezen en Russen. De mensen kunnen er terecht voor een drankje of een biljartje en kunnen gebruik van internet en TV. Als service rijdt er een busje naar de schepen om de zeevarenden te vervoeren en er is een winkeltje ingericht. Deze faciliteiten worden mogelijk gemaakt door giften uit de kerk en sponsoring van o.a. Zeeland Seaports, Damen, Verbruggen en het Loodswezen.


Geschiedenis

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op The Flying Angel Club/foto's

Verhalen

Louise Out-Dul

Uit de PZC d.d. 28-11-1986:
"Ach, ik heb kinderen over de hele wereld. Duizenden. Want het gebeurt vaak dat een jonge zeeman die hier binnenloopt tegen mij zegt dat ik op zijn moeder lijk. Ik weet dat zij zich dan voor de korte tijd dat zij hier zitten op hun gemak voelen en dat is heel belangrijk". Mevrouw L.G.J. Out-Dul werkt al vanaf de oprichting in 1967 in de bar van de Flying Angel Club voor The Mission to Seamen. 'Ik ben hier met mijn man begonnen in dienst van de Schelde. De zeelui kunnen hier wat drinken, telefoneren met huis, televisie kijken of een film, brieven posten en er is een kleine winkel. De laatste acht jaar werkt mijn zoon ook intensief mee nadat mijn man is overleden. Moeilijkheden hebben wij eigenlijk nooit gehad met die zeelui. Mensen zeggen altijd wel dat die lui altijd dronken zijn of geweld gebruiken, maar zij komen hier en voelen zich op hun gemak. Het is hier als een thuis voor de mannen'. De negentien jaar dat zij voor de zeelui heeft gewerkt heeft ze altijd met plezier gedaan. 'Het is mijn leven, ik ben er mee getrouwd. En de zeelui zijn erg dankbaar voor die tijd die je voor hen over hebt. Want zij zijn vaak eenzaam wanneer ze drie maanden op een schip hebben gezeten'.
Het gebouw bij Scheldepoort werd 19 jaar geleden als nood geplaatst en is door de loop der jaren aan vervanging toe. 'Het gebeurde 's winters vaak dat zeelui uit warme landen hier met hun jassen aan zaten omdat het niet warm was te stoken. Het tochtte altijd heel erg en op sommige plaatsen zakte je door de vloer. Ik ben dan ook blij dat er een nieuw gebouw komt. Het was voor mij wel een verrassing toen mij werd gevraagd de eerste steen te plaatsen. Ik kon dat niet geloven en zei dat ze maar iemand moesten nemen die belangrijk is. Maar jij bent juist heel belangrijk werd er gezegd'.
Donderdagmorgen was het zover. Mevrouw Out-Dul legde de eerste steen op zijn plaats waarna de geestelijke father Aidan de (eerste) wandplaat en het te bouwen ontmoetingscentrum zegende. Het gebouw moet half maart 1987 klaar zijn en bestaat dan uit een grote ontmoetingszaal met bar, een winkel, een keuken met bergingen, toiletten en een televisiezaal. Tevens komen er een kapel en kantoor voor father Aidan.
at voor de zeelui heel erg aantrekkelijk zal zijn volgens mevrouw Out is dat er een telefoon bijkomt. 'Ze willen altijd even naar huis bellen wanneer ze aan de wal zijn. Nu moet dat nog met één telefoon wat vaak een lange wachttijd veroorzaakt. Maar ik waak er altijd voor dat iedereen op zijn beurt kan telefoneren en dat er niet bijvoorbeeld een officier voordringt. Voor mij is iedereen gelijk. Of je nou zwart, geel, wit of rood bent, de service blijft hetzelfde'.

Naar huis bellen

Uit de PZC d.d. 7-12-2002:
"Met de uitreiking van een aantal internationale telefoonkaarten is de kerstactie van de Mission to Seafarers begonnen. Vijf Filippijnse en drie Russische zeelieden kregen de eerste kaarten.
Drie jaar geleden startte Chaplain David Jones de actie Lights of Love om zeelui in de donkere dagen voor kerst een hart onder de riem te steken. Voorgaande jaren verkocht de Mission to Seafarers lampjes voor in de kerstboom op het Stadhuisplein. Van de opbrengst werden kerstpakketten gekocht voor schepen in de haven van Vlissingen. Het plein heeft dit jaar in verband met renovatie van het stadhuis geen boom. Als alternatief worden er lichtjes ontstoken van een kleinere kerstboom in de tuin van de Flying Angel Club.
De Mission heeft vijfhonderd internationale telefoonkaarten gekocht. De kosten, 3500 euro, zijn voor een groot deel bijeen gebracht door sponsors."

Hoofd boven water

Uit de PZC d.d. 17-6-2005:
"Per avond legt het busje van de Mission to Seafarers 160 kilometer af om zeelieden in het havengebied op te halen en terug te brengen. De diesel en de verzekeringspremie voor het busje slokken een flink deel van het toch al zo magere budget op. Het stopzetten van de subsidiestroom brengt het zeemanshuis niet meteen in de problemen. Wel wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden.
Jaarlijks komen zo'n tien- tot twaalfduizend zeevarenden zich even ontspannen in de Flying Angels Club. Ze kunnen er biljarten en tafeltennissen, maar ook goedkoop naar huis bellen of hulp krijgen van een geestelijke. Het zijn voornamelijk Filippino's, Russen en Oekraïners. Met het busje worden ze opgehaald en naar het schip terug gebracht.
Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil de 600.000,- subsidie aan zeemanshuizen intrekken. Vlissingen krijgt overigens maar een beperkt deel van de rijkssubsidie. Maar de intrekking heeft wel tot gevolg dat de gemeenten met zeemanshuizen ook de geldkraan dichtdraaien. Voor Vlissingen betekent dat er vijfhonderd euro weg valt en ook nog een paar duizend euro die via de zeemanscentrale wordt verkregen.
De Stichting Zeemanswelzijn Nederland vreest dat de zeemanshuizen met sluiting bedreigd worden. De Vlissingse vestiging wordt overeind gehouden door bijdragen van sponsors. Maar wanneer het slecht gaat in de economie, draaien ook sponsors de kraan dicht.
Een legaat heeft het mogelijk gemaakt om het dak van het gebouw te repareren, de rest van de gift wordt bewaard voor andere reparaties en het dekken van tekorten. Door de inzet van vrijwilligers en het bezuinigen op het aantal vaste medewerkers lukt het de stichting al sinds 1967 om het hoofd boven water te houden.

Bijzonderheden

  • In september 2010 wordt het zeemanshuis na een verbouwing officieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door Joris Vercamman, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Deze kerk werkt samen met de Anglicaanse Kerk in de Stichting The Mission to Seafarers.
  • Op 23 april 2016 wordt het 50-jarig bestaan gevierd, samen met het Scheldeloodsenkoor

Openingstijden

  • Monday-Friday: 16.00-23.00 (4.00pm-11.00pm)met Corina Scherp
  • Saturday-Sunday: 17.00-23.00 (5.00pm-11.00pm)met Stephany Clarkson

Zie ook

Externe links

Bronnen