Vlissingen Dronk

Wilhelmina

 

Wilhelmina

Kleine Markt 13
4381 EJ Vlissingen

 


Sociëteit op Kleine Markt F84, later omgenummerd tot nr. 13.

Geschiedenis

1894
J. Daalhuijzen

Vanaf 1894 wordt in advertenties de naam Hotel Wilhelmina genoemd, in combinatie met de naam Daalhuijzen. In maart 1897 wordt 'vergunning tot verkoop van sterke drank in 't klein' aangevraagd door het Bestuur der Burgersociëteit Wilhelmina, voor perceel wijk F 84 aan de Ritthemse Markt bij Johannes Daalhuijzen. In 1907 komen we de naam J. Daalhuijzen tegen als eigenaar van het Wilhelmina Badpaviljoen. Het is niet helemaal duidelijk of dit ook deze Johannes Daalhuijzen is of zijn zoon Johannes jr.

1910
H.F. Daalhuijzen

H.F. Daalhuijzen plaatst in januari 1910 en 1911 een Nieuwjaarsgroet namens Wilhelmina. Deze Henri Franciscus is een kleinzoon van voormalig eigenaar Johannes Daalhuijzen. Vanaf november 1911 is in het café 'de burgersociëteit Wilhelmina' gevestigd. Daalhuijzen maakt bekend dat zijn café dan nog alleen toegankelijk is voor leden. Op 4 april 1912 vraagt H.F. Daalhuijzen vergunning tot 'verkoop van sterke drank in het klein' voor Kleine Markt 13.

1914
J. de Mooij

Daalhuijzen wordt opgevolgd door J. de Mooij. In december 1920 staat Wilhelmina te koop.

1921
S. Stolp en S. Stolp-van de Broeke

Simon Stolp is vanaf april 1921 de nieuwe uitbater van Wilhelmina. Drie jaar later, op 10 april 1924 overlijdt hij, 35 jaar oud. Zijn weduwe S. Stolp-van den Broeke zet de zaak nog enkele jaren voort. In 1929 komt A.J. Gooijen met zijn cafe Internationaal van de Peperdijk naar de Kleine Markt.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Wilhelmina/foto's

Verhalen

Burger Sociëteit

Bericht uit de Vlissingse Courant d.d. 26-2-1897:
"De alhier opgerichte burger-sociëteit 'Wilhelmina' ontving j.l. dinsdag de koninklijke goedkeuring op hare statuten. De vereeniging welke tot op heden ruim 60 personen telt, zal hare vergadering houden in het hotel en café Wilhelmina van den heer J. Daalhuijzen op de Kleine of Ritthemsche Markt".

Dames Touristenclub

"Maandagavond 26 december 1904 gaf de Dames Touristenclub op verzoek van de heer J. Daalhuijzen een uitvoering. Deze uitvoering moest dienen als afscheid van de heer Daalhuijzen van zijn beide verenigingen, nl. De Dames-Touristenclub en de Burgersociëteit Wilhelmina.
Als nummer een op het programma kwam voor: 'Voorstellen der leden'. Toen deze schaar van leden voor onze ogen stond bood de heer Daalhuijzen jr. namens zijn ouders en hem zelf de vereniging een prachtig vaandel aan. De presidente nam het vaandel namens de vereniging aan en dankte de schenkers voor dit blijk van sympathie. Nummer twee was 'zaalrijden'. Dit was wel het moeilijkste, maar zeker het best uitgevoerde gedeelte van het programma, en de instructeur de heer P. Paasse heeft alle eer van zijn werk, terwijl ook de dames voldoende blijk gaven van haar vaardigheid op het rijwiel".

Bijzonderheden

  • Op 21 november 1906 wordt in het café van J. Daalhuijzen door architect P.H. van Niftrik het bouwen van een Bierhuis aan de Noordzeeboulevard aanbesteed.
  • Johannes Daalhuijzen, geboren in 1850. Trouwt in 1872 met Johanna Verkam. Van 1888 tot 1892 zit hij in À La Ville De Bruxelles aan de Rommelkade. Van 1894 tot 1910 is hij exploitant van Sociëteit Wilhelmina op de Kleine Markt. In 1907 wordt hij de eerste uitbater van het Wilhelmina Badpaviljoen. Daalhuijzen overleed op 31-1-1921. Echtgenote Johanna overleed op 15-3-1916, twee dagen na hun zoon Johannes.
  • Henri Franciscus Daalhuijzen, geboren op 9-2-1887 in Vlissingen. Trouwt op 30-10-1908 met Antje van der Meer uit Menaldumadeel.

Zie ook

Externe links

Bronnen