Vlissingen Dronk

De Unie

 

Herberg De Unie

Vlissingse Rijweg
Groot-Abeele

 

Herberg en Uitspanning De Unie, in 1861 de opvolger van Herberg De Zevenster op Groote Abeele.


Geschiedenis

1852
Johannes Abraham Kreupeling, W. de Kievit en P. van den Broeke

J.A. Kreupeling biedt de herberg in februari 1855 opnieuw te koop aan. Vermoedelijk is er geen geschikte koper gevonden want tot 1861 blijft Kreupeling eigenaar. Hij verhuurt de herberg dan aan W. de Kievit. Inmiddels heeft hij de naam van De Zevensterren veranderd in De Unie. De herberg wordt een uitspanning waar paarden en rijtuigen gestald kunnen worden en voorzien van een speeltuin. In augustus 1861 plaatst hij een advertentie waarin hij zijn vertrek aankondigt naar Koffiehuis De Eendragt op de Groote Markt in Vlissingen. Dit café is op 30 maart 1861 door hem geopend. Ook dit keer komt er geen geschikte koper.
Begin 1865 staat De Unie te huur of te koop. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij Kreupeling op de Groote Markt in Vlissingen. Vreemd genoeg kondigt Kreupeling in mei 1865 aan dat hij op 19 mei terug zal keren in zijn vroegere uitspanning. In 1866 heeft hij de zaak verhuurd aan P. van den Broeke, ook de naam Vos wordt genoemd in een advertentie. In 1874 wordt hij eigenaar van die andere bekende uitspanning op Abeele: Bellevue (3).

1868
Huibert de Bouwmeester

Rond 1868 is er een nieuwe eigenaar, Huibert de Bouwmeester, een koopman uit Middelburg. Het is niet duidelijk of hij de zaak zelf heeft uitgebaat of verhuurd.

1879
Gijsbertus de Bouwmeester

De Bouwmeester wordt opgevolgd door Gijsbertus de Bouwmeester uit Oosterhout, vermoedelijk zijn zoon en de laatste uitbater van De Unie.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Unie/foto's

Verhalen

Geen herberg meer

Rond 1900 is er niet veel meer over van de uitspanning De Unie en wat eens 'de vermaarde Herberg De Zevenster' was. Een deel van het complex was toen al in gebruik door het hoveniersbedrijf van Adriaan Lorier (het huidige nr. 24), in het andere deel (nu nr. 22) was nog wel een bescheiden café gevestigd. Vermoedelijk is het altijd een dubbele woning geweest, met een deel herberg en een woonhuis voor de herbergier. In 1923 wordt het gehele complex verkocht, en vestigt smid Boone zich in het linkerpand. De smederij bevond zich in de schuur naast het huis, ongeveer op dezelfde plek waar de huidige bewoner nog een schuur heeft. Tijdens de oorlog waren enkele Franse soldaten ingekwartierd in het huis bij de smederij.

Zevenster smederij Boone.jpg

In 1948 wordt Tinus Janse eigenaar van de voormalige smederij. Hij laat het oude historische pand in 1950 afbreken en er wordt een nieuw huis met schuur gebouwd. In verband met aanleg van een rondweg bij Abeele koopt de gemeente Vlissingen het pand in 1965 en verkoopt het weer in 2011 aan Ruben de Bree. Deze laat het grondig renoveren. Als herinnering geeft hij het huis de naam "Sevensterre" en zet de jaartallen 1679 en 1950 op de voorgevel.

Bijzonderheden

  • Johannes Abraham Kreupeling is gehuwd met Dana Flora Antheunissen. In 1861 zit hij in Koffiehuis De Eendragt aan de Groote Markt en in 1874 is hij uitbater van Herberg Bellevue (3) op Abeele. Kreupeling overlijdt op 10 november 1875, op 61-jarige leeftijd, aan boord van het schip 'Bato'. Het overlijdensbericht van de weduwe wordt op 18 december geplaatst. Op 15 april 1899 overlijdt ze op 78-jarige leeftijd.


Zie ook

Externe links

http://www.fotositesouburg.nl/Souburgse-Courant/2015-05/index.html

Bronnen