Vlissingen Dronk

De Verwachting

 

De Verwachting

Dorpsstraat 22-24
Ritthem

 


Geschiedenis

1818
J. Castel

J. Castel beheert in 1818 een herberg in Ritthem. In een advertentie in de Middelburgsche Courant van 28 maart 1843 wordt het overlijden bekend gemaakt van Jan Castel, brigadier-veldwachter te Ritthem.

1837
Abraham Schout

In de periode 1837 tot 1840 is Abraham Schout de herbergier. Er vinden geregeld openbare verkopingen plaats, na 1840 zijn geen advertenties meer gevonden met zijn naam.

1844
G. de Vriese

De opvolger van Schout wordt Gommert de Vriese. Zijn naam komen we tegen in 1844. Na zijn overlijden in 1851 volgt Pieter Heeres.

1852
Pieter Heeres

Pieter Heeres is langere tijd bewoner van de herberg, tot 1873. Op 8 september dat jaar overlijdt hij en de herberg wordt verkocht.

1875
H. Barentsen

Heeres wordt opgevolgd door Hendrik Barentsen, die tot 1888 de herberg bestiert.

1892
Jan de Voogd

De volgende herbergier is Jan de Voogd, de schoonzoon van Hendrik Barentsen. Zijn naam komen we tegen in de periode 1892 tot 1909.

1919
A. van der Linde

A. van der Linde is herbergier in 1919.

1919
J. Wesdorp en C.J. Wesdorp-Gooijen

De laatste en bekendste herbergiers worden J. Wesdorp (ook wel Westdorp) en zijn latere weduwe. Wesdorp overlijdt op 11 januari 1926, de weduwe zal nog tot 1942 in de herberg blijven. Na de oorlog wordt op de plek van Café Wesdorp een nieuw verenigingsgebouw gebouwd. Dit wordt Ons Dorpsleven.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Verwachting/foto's

Verhalen

Van 'Verwachting' tot 'Dorpsleven'

Tot aan de Tweede Wereldoorlog wordt de oude dorpsherberg “de Verwachting” gebruikt als verenigingslokaal. De Duitsers nemen de herberg in beslag en na de inundatie blijft het verwoest achter. In 1951 wordt er met financiële bijdrages van het Rijk, provincie, gemeente en giften van de hulpactie Scheldenmonden, een nieuw verenigingslokaal, café, winkel en woonhuis gebouwd. In 1952 wordt “Ons Dorpsleven” officieel geopend. Bij notariële acte wordt vastgelegd dat bij overdracht in de eerste honderd jaar geen andere bestemming aan het gebouw mag worden gegeven.

Bijzonderheden

  • Gommert de Vriese, uit West-Souburg. Trouwt op 11-2-1804 met Leyntje Meeuwse uit Stads Ambachten (Middelburg). Na haar overlijden in 1939 hertrouwt hij op 14-9-1939 met de weduwe Elizabet van den Broeke uit Domburg. Zij overlijdt op 3-6-1844, Gommert overlijdt in Ritthem op 31-10-1851.
  • Pieter Heeres, geboren op 26-6-1916 in Vlissingen. Trouwt op 18-2-1837 met Catharina Kesteloo, later 'gescheiden van tafel en bed'. Heeres overleed in Ritthem op 8-9-1873.
  • H. Barentsen, vermoedelijk Hendrik, gehuwd met Wilhelmina Polderman.
  • Jan de Voogd, geboren in Koudekerke. Trouwt op 13-4-1881 met Pieternella Barentsen, de dochter van bovengenoemde Hendrik. Hij overleed in Ritthem op 22-1-1922, zijn weduwe drie jaar later op 24-10-1925.
  • Jan Wesdorp, geboren op 3-5-1880 in Poortvliet, overleden in Ritthem op 11-1-1926. Trouwt op 23-10-1908 met:
  • Cornelia Jacomina Gooijen, geboren in Middelburg op 3-11-1885 en overleden 16-2-1951 in Koudekerke.

Zie ook

Externe links

Bronnen