Vlissingen Dronk

Ons Dorpsleven

 

Ons Dorpsleven

Dorpsstraat 22-24
4389 TP Ritthem

0118-461905
positievo@yahoo.nl
Website

 

Ons Dorpsleven, Dorpshuis in Ritthem. Tot 2014 zijn de uitbaters Albert en Joke van der Meule, zij hebben het beheer op 1 juli 2012 overgenomen van Hans en Thea Terwiel, die vertrokken naar De Klip aan de Jachthaven. Albert en Joke knappen café en keuken op en richten op de bovenverdieping een Bed & Breakfast in. In 2014 zijn ze genoodzaakt het Dorpshuis te sluiten. 'Ons Dorpsleven' krijgt in 2015 een nieuw leven door Peter de Neef. Hij realiseert in het dorpshuis een klein theater met de naam 'De Verwachting'.

Geschiedenis

Tot aan de Tweede Wereldoorlog wordt de oude dorpsherberg “de Verwachting” gebruikt als verenigingslokaal. De Duitsers nemen de herberg in beslag en na de inundatie blijft het verwoest achter. In 1951 wordt er met financiële bijdrages van het Rijk, provincie, gemeente en giften van de hulpactie Scheldenmonden, een nieuw verenigingslokaal, cafe, winkel en woonhuis gebouwd. In 1952 wordt “Ons Dorpsleven” aan de Dorpsstraat officieel geopend. Bij notariele acte wordt vastgelegd dat bij overdracht in de eerste honderd jaar geen andere bestemming aan het gebouw mag worden gegeven. Tijdens de jaren die volgen wordt er intensief gebruik gemaakt van het dorpshuis door de vele verenigingen in Ritthem. Na de dood in 1990 van de toenmalige beheerder Albert Dijkstra wordt het pand in 1994 gerenoveerd en in 1998 gaat het beheer over naar Michel de Bree die de taak vervult tot 2011.

1952
L. van Eenennaam en L.M. van Eenennaam-de Visser

Bij de opening van dorpshuis 'Ons Dorpsleven' wordt L. van Eenennaam de eerste eigenaar.

1962
P. Karreman

Vanaf 1962 tot 1971 is P. Karreman de exploitant van Ons Dorpsleven. Naast deze baan is Karreman ook schaapscheerder en beheert hij het postagentschap op het dorp.

1971
Albert Dijkstra

De nieuwe uitbater van Ons Dorpsleven wordt Albert Dijkstra, tot 1 maart 1971 exploitant van De Zwaan. In verband met herbestemming van De Zwaan moet Dijkstra het gebouw noodgedwongen verlaten. De gemeente Vlissingen biedt hem als alternatief het Dorpshuis in Ritthem te huur aan. Met de komst van Dijkstra krijgt het verenigingsgebouw annex café sinds januari 1970 weer een exploitant. In de jaren die volgen wordt Albert Dijkstra een belangrijk man voor de Ritthemse gemeenschap, hij is o.a. oprichter van de voetbalvereniging SV Ritthem. Dijkstra overlijdt op 2 september 1990, hij is dan 55 jaar.

1990
Irene Dijkstra, Annie Dijkstra en Marijke Dijkstra

Na het overlijden van vader Dijkstra nemen zijn drie dochters, Irene, Annie en Marijke het beheer van het dorpshuis over tot 1997.

1997
Michel de Bree en Miranda de Bree-Poelman

In 1997 wil de gemeente Vlissingen het beheer van het dorpshuis in Ritthem uit handen geven en vindt een opvolger in Michel en Miranda de Bree. Om te zien of het dorpshuis in de nieuwe constructie rendabel blijkt, wordt 1998 een overgangsjaar voor de kersverse beheerders. Ze betalen een symbolisch bedrag aan de gemeente, die dat jaar nog eigenaar blijft.

2011
Hans Terwiel en Thea Terwiel

In 2011 zijn Hans en Thea Terwiel de beheerders van Ons Dorpsleven. Hans en Thea zijn geen onbekenden in de Vlissingse horeca. Thea is barvrouw in buurtcafé Van Luntereeeh! in de Hercules Segherslaan. Hans heeft ervaring opgedaan bij restaurant 't Is Elke Dag Anders op de Nieuwendijk en in Café De Vriendschap (2) in Oost-Souburg. Na een jaar dragen zij het stokje al weer over aan Albert en Joke van der Meule. In 2016 vinden we Hans en Thea terug in Cafetaria 't Smikkelhoekje.

2012
Albert van der Meule en Joke van der Meule

De huidige uitbaters Albert en Joke van der Meule zijn in 2012 gestart, vol met plannen om van 'Ons Dorpsleven' weer een bloeiend dorpshuis te maken. Helaas zijn ze in 2014 genoodzaakt het dorpshuis te sluiten.

2015
Peter de Neef en Esther de Neef-Rooker

Zie verder bij Theater De Verwachting.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Ons Dorpsleven/foto's

Verhalen

Elfstedenwinnaar van 1954 Jeen van den Berg opent op 25 mei 1985 de elfstedententoonstelling van 1909-1985, die wordt gehouden in het dorpshuis Ons Dorpsleven. Hij vervangt Evert van Bethem, die had toegezegd naar Zeeland te zullen komen maar door een communicatiestoornis een contract tekende voor dezelfde dag met een ijsclub in Zwartsluis.
Volgens organisator en exploitant van het dorpshuis Albert Dijkstra -Fries van geboorte- is er op de expositie veel uniek materiaal te zien. Behalve foto's zijn dat elfstedenkruisjes, houten schaatsen uit 1940, contrôlekaarten uit een grijs verleden, boekwerken, krantenknipsels en zelfs een schilderij van de finish van 1985. Het beroemde elfstedenorkest De Sterrekiekers uit Franeker zorgt voor de muzikale omlijsting. Voor mondeline toelichting zijn present mevrouw Fenema-Faber, de enige vrouw die in 1940 de eindstreep haalde, en de heer Pietersen uit Tietjerk, elfstedenkenner bij uitstek.

Bijzonderheden

  • Ons Dorpsleven is fietscafé, expositieruimte, feestzaal, frietzaak en Bed & Breakfast.
  • De familie Dijkstra woonde boven en runde zowel het café als de naastgelegen snackbar (voorheen postkantoor).
  • Op 5 september 2014 wordt bekend dat het dorpshuis in Ritthem dicht gaat. De uitbater Albert van der Meule wil voorlopig niet toelichten wat de reden is van de sluiting. Alle activiteiten zijn beëindigd, alleen lopende zaken worden nog afgehandeld.

Zie ook

Externe links

Bronnen