Vlissingen Dronk

Elim

Verenigingsgebouw van de 'Nationaal Christelijke Geheelonthouders Vereeniging NCGOV', met koffiehuis, restaurant en logeergelegenheid. Er worden alcoholvrije drankjes geschonken die bedwelming en dronkenschap zullen tegengaan. In het gebouw wordt in 1907 Cosmopolitain gevestigd. Nog later volgt Bioscoop Alhambra.

Geschiedenis

1900
Geheelonthoudersvereniging NCGOV

De 'Nationaal Christelijke Geheelonthouders Vereeniging NCGOV' is omstreeks 1898 ook in Vlissingen actief geworden en derhalve op zoek naar een locatie voor haar activiteiten. Het wordt gevonden in het voormalige timmerfabriekje van aannemer Ganderheijden op de hoek van Coosje Buskenstraat en Spuistraat. Na een grote verbouwing wordt in september 1900 het geheelonthouders lokaal en logement Elim geopend. In het vereenigingsgebouw kunnen christelijke organisaties vergaderen zonder gebruik van alcoholische drankjes en voor werknemers van 'De Schelde' biedt het gebouw gelegenheid om de middagmaaltijd te nuttigen.

1906
W.G. Gerstel

Wouter Gerard Gerstel is in 1906 -en waarschijnlijk al eerder- beheerder van het verenigingsgebouw. Eind maart 1907 wordt Elim in De Oude Vriendschap voor fl. 7.214,- verkocht aan A.W. Smits. Een maand later vraagt W.G. Gerstel vergunning aan voor verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in perceel Coosje Buskenstraat 52. Op 19 juni 1907 opent Smits Hotel-Café-Restaurant Cosmopolitain in voormalig Elim, wat doet vermoeden dat Gerstel er de kastelein wordt.


Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Elim/foto's

Verhalen

Open Huis

Bericht uit 'De Zeeuw' van 18 augustus 1900:
Het Christelijk Volkskoffiehuis Elim van de Vlissingse afdeling der Nat. Chr. Onth. Ver. was dezer dagen voor het publiek ter bezichtiging gesteld.
Het gebouw ziet er lief en comfortabel uit; de vroegere werkplaats van de heer Ganderheijden heeft een uitnemende verandering ondergaan. Het benedengedeelte bevat eene flinke zaal (wel wat laag), koffiekamer en een verblijf voor zeelieden.
Op de 1e en 2e verdieping bevinden zich een zestiental logeerkamertjes, vergaderkamers en een drietal geschikte woningen.
De stichting voorziet zeker in eene bepaalde behoefte, al betwijfelen wij of het gebouw zal voldoen aan de redelijke eischen die men voor het een en ander moet stellen. De grote zaal is o.a. te laag hetgeen wij met het oog op eventuele uitvoeringen van zangvereenigingen enz. bepaald jammer vinden.
Voor het overige wenschen wij deze stichting veel succes.

Oplichters

Bericht uit de Vlissingse Courant van 29 januari 1906:
De commissaris van politie te Bergen op Zoom waarschuwt tegen de bedrieglijke handelingen van de vreemdelingen Friedrich Roos, geboren te Schockingen 22 feb. 1872 en zijn zich noemende huisvrouw Julia Völlmer, geboren te Strazburg 5 juni 1853, die op 16 dezer vanuit de gemeente Bergen op Zoom over de Duitsche grenzen zijn geleid, als zijnde zonder geld of middel van bestaan.
De lieden trachten leden aan te werven en abonnementen te plaatsen voor de zgn. 'Bethanien-bond', waarvan als directeur-generaal voor Nederland zou zijn aangesteld W.G. Gerstel, Chr. gebouw en hotel te Vlissingen.
Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat de heer W. G. Gersel geen directeur-generaal voor Nederland van dien bond is en zij ongemachtigd diens naam daartoe gebruiken. Zij logeerden wel in dat hotel, doch zijn vandaar vertrokken, een schuld achterlatend van fl. 90,-. Thans moeten zij wederom in Nederland verblijf houden en wel te Rotterdam, 's Gravenhage of Amsterdam.

Bijzonderheden

  • Wouter Gerard Gerstel , geboren in 's Gravenhage. Trouwt in Vlissingen op 23-8-1905 met Isabella Johanna Bok. Zijn beroep op dat moment is logementhouder. Hij overleed op 79-jarige leeftijd in Vlissingen op 11-3-1959. De weduwe Iabella overleed op 18-8-1963, zij werd 86 jaar.

Zie ook

Externe links

Bronnen