Vlissingen Dronk

Alhambra

 

Alhambra

Coosje Buskenstraat 52
Vlissingen

 

A.W. Smits start omstreeks 1911 cinematografische voorstellingen in gebouw Cosmopolitain, in Cinema Pathé Frères. Dit is het begin van wat een jaar later Bioscoop Alhambra zal worden. Alhambra wordt in zijn lange bestaan meerdere keren verbouwd en uitgebreid. In 1998 wordt op de Spuikomweg de nieuwe moderne bioscoop Cine City geopend. Voor het oude Alhambra volgt de sloophamer.


Geschiedenis

1912
A.W. Smits

In 1907 is A.W. Smits in het voormalige gebouw Elim een hotel-café-restaurant begonnen met de naam Cosmopolitain. Na enkele jaren gaat hij er ook films vertonen, wat uiteindelijk in 1912 resulteert in de opening van een echte bioscoop. Als Smits in 1925 overlijdt, gaat Alhambra over in handen van de erfgenamen, met J.M. Smits als bedrijfsleider. Met het faillissement van de weduwe Smits in 1936 komt een einde aan 'het tijdperk Smits'.

1936
C.J. van Liere

De Goesenaar C.J. van Liere neemt in 1936 het Alhambra theater over van de familie Smits. Ook gaat hij het Luxor theater -Bioscoop Luxor- aan het Bellamypark exploiteren. Met de komst van Van Liere worden de beide bioscopen gemoderniseerd. Bij Alhambra wordt de voorpui verbouwd en wordt binnen een zuig- en blaasinstallatie aangebracht. Dit zal het verblijf op de duurste rang wat aangenamer maken. Ook de programmering wordt aangepast, in Alhambra worden vanaf nu de betere films vertoond, Luxor krijgt het 'cowboy' genre.

1978
Exploitatiemaatschappij Groot-van der Heide

Van Liere sluit in 1966 de Luxor bioscoop, in Alhambra houdt hij het nog vol tot 1978. De bioscoop komt in handen van de exploitatiemaatschappij Groot-van der Heide uit Enkhuizen. De nieuwe eigenaar Niek Groot besluit het verouderde theater op te knappen en uit te breiden. Er komen twee zalen en de filmapparatuur wordt vernieuwd.

1983
Ad Weststrate

In 1983 wordt Ad Weststrate (mede-)eigenaar van de Exploitatiemaatschappij in Enkhuizen en zo ook van Alhambra. Weststrate laat de bioscoop in 1991 opnieuw verbouwen. Door de naastgelegen panden erbij te betrekken kan de zaalcapaciteit worden uitgebreid van twee naar vier. In 1998 komt er een eind aan de lange historie van bioscoop Alhambra. Aan de Spuikomweg wordt het nieuwe Cine City gebouwd. Het oude gebouw wordt gesloopt en er verrijst een nieuw appartementencomplex waar op de begane grond wokrestaurant Ying's Wokpalace wordt gevestigd.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Alhambra/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

In november 1939 verhuist F.J. Bakker, van beroep portier, van Amsterdam naar Coosje Buskenstraat 52 in Vlissingen. Dit is het adres van Alhambra; mogelijk betrekt hij de bovenverdieping. Op 16 september 1940 wordt op de Nieuwendijk café De Kroon (2) geopend door ene F.J. Bakker.

Het Alhambra

Artikel in de Vlissingse Courant van 31-8-1912:
"Het zal velen opgevallen zijn dat de bioscoopvoorstellingen in 'Cosmopolitain' sedert enige tijd gestaakt zijn. De reden hiervan is dat dit gebouw geheel gerestaureerd wordt. De heer A.W. Smits was er van overtuigd dat zijn inrichting niet meer aan de hedendaagse eisen voldeed en daarom heeft hij een radicale oplossing gezocht door 'Cosmopolitain' in elk opzicht up-to-date te laten inrichten.
Sedert enige weken is men met de restauratie begonnen, welke is opgedragen aan de heer W. Anker. Het te restaureren gebouw, dat na de heropening 'Alhambra' zal worden gedoopt, zal plaats bieden voor ongeveer 500 personen doordat ook een grote galerij zal worden gemaakt. In het geheel zullen er vijf rangen komen, nl. balkon, 1e rang, galerij, 2e en 3e rang. Bij de verbouwing zal ook een toneel worden gemaakt, waardoor het mogelijk wordt daar ook variété- en andere voorstellingen te geven. De projectiekamer waardoor de cinematografische beelden op het doek worden geworpen, welke kamer tot nog toe een rechte sta-in-de-weg was, zal bij de verbouwing buiten de zaal worden geplaatst, wat zeker een bij uitstek goede verbetering mag worden genoemd.
Bij de verbouwing, waarbij uitsluitend brandvrij materiaal wordt gebruikt, zullen tevens nog vele andere verbeteringen worden aangebracht, zo noemen wij het buffet, de garderobe, de kleedkamers voor het toneel, de lavatories enz. waaruit ten duidelijkste blijkt dat het 'Alhambra' een theater wordt dat in mening opzicht een attractie voor onze stad mag worden genoemd. De zaal zal in een zee van elektrisch licht baden -boven de galerij alleen komen reeds 31 gloeilampen- en gedurende de bioscoopvoorstellingen zullen ronde elektrische lampen een zacht gedempt licht in de zaal verspreiden, waardoor de volslagen duisternis komt te vervallen en de projecties op het doek toch allerminst aan duidelijkheid zullen verliezen. De elektrische installatie is opgedragen aan de firma Gebr. Polak.
De hoofdingang van het 'Alhambra' komt aan de Coosje Buskenstraat, Boven deze ingang zal een markies worden aangebracht, terwijl 's avonds in vlammende letters de naam van het theater zal te lezen zijn. Aan de zijde van de Spuistraat worden vier nooduitgangen gemaakt en voor de bezoekers van de galerij zal een vluchtbalkon van 7 meter gelegenheid geven in een minimum van tijd de zaal te verlaten.
Wat de afmetingen van het gebouw betreft kunnen we melden dat de hoogte 7 meter bedraagt, de lengte 19 en de breedte ongeveer 13,5 meter. Het toneel krijgt een diepte van 5 meter.
Het voornemen bestaat het 'Alhambra' in het begin van november te openen, en zullen daar dan dagelijks de bezoekers in een gezellige omgeving kunnen genieten van de bioscopische vertoningen welke overal in ons land en ook in het buitenland meer en meer opgang maken. Dat de heer Smits voor een degelijke exploitatie zal zorg dragen, daaraan behoeft niet getwijfeld te worden.

A.W. Smits en M.J. Smits-de Kat

 • 1891: De heer A.W. (Adrianus Wilhelmus) Smits vestigt zich met zijn vrouw M.J. (Maria Johanna) Smits-de Kat vanuit Middelburg in Vlissingen.
 • 1893: Opent Café De Schelde in de Aagje Dekenstraat
 • 1903: Koopt het leegstaande hotel Albion dat in juni 1903 heropend wordt.
 • 1912: Sticht de Alhambra bioscoop
 • 1919: Koopt Hotel Noordzeeboulevard op Boulevard de Ruyter en Hotel Zeeland aan de Prins Hendrikweg. Daarnaast richt hij een touringcarbedrijf op om de hotelgasten te vermaken.
 • 1925: Smits overlijdt op 10 januari 1925, slechts 57 jaar oud.
 • Op 6 mei 1936 wordt de wed. M.J. Smits-de Kat failliet verklaard en op 27 mei 1936 wordt dit weer vernietigd. Op 30 juni 1936 volgt wederom een faillissement.
 • Advertentie 13 mei 1936: H.J. Smits maakt bekend dat alle zaken van de erven A.W. Smits door hem onder deze naam op dezelfde voet worden voortgezet.
 • Advertentie 14 mei 1936: Wed. A.W. Smits-de Kat en haar zoon J.M. en dochter M.J. berichten dat de advertentie een dag eerder op een misverstand berust, daar het recht tot die overname door hen wordt betwist.
 • Op 30 juni 1938 wordt wederom het faillissement uitgesproken voor mevrouw Smits-de Kat, een maand later weer beëindigd.
 • 1954: Smits-de Kat overlijdt op 30 november 1954, 88 jaar oud.
 • Kinderen uit het huwelijk van Smits en De Kat: zoons H.J. Smits, A.W. Smits jr. (overl. 27-1-1931), J.M. Smits en M.J. Smits.

Ad Weststrate

Ad Weststrate begint zijn bioscoopcarrière op 15-jarige leeftijd in de bioscoop van Goes, waar hij kaartjes mag scheuren. Na een kort avontuur in de wereld van het autoracen keert hij terug naar Zeeland en gaat een opleiding als filmoperateur volgen. Begin jaren tachtig ziet het er naar uit dat de bioscopen het moeten afleggen tegen de opkomende video en menig eigenaar verkoopt zijn zaak.
Voor Ad is dit echter een reden om een aantal bioscopen over te nemen, in 1983 koopt hij zaken in Enkhuizen, Krommenie, Goes en Alhambra in Vlissingen. Met steun van toenmalig wethouder Daan Bruinooge lukt het hem Alhambra te verbouwen en de capaciteit uit te breiden naar vier zalen. Het wordt een succes, in korte tijd stijgt het bezoekersaantal van 60.000 naar 100.000 per jaar.
Voor Weststrate is het echter niet genoeg, hij wil meer. Cinema's elders in de wereld worden mooier en groter en gaan steeds meer op een uitgaanscentrum lijken, een bioscoopbezoekje wordt een compleet avondje uit. Weststrate maakt plannen voor een gigantische bioscoop, met zeven zalen, een café, een restaurant en een grote foyer. Hij krijgt er veel commentaar op, men vindt het voor Zeeland 'over the top'.
Toch krijgt hij het voor elkaar, in 1998 verrijst aan de Spuikomweg de super moderne bioscoop Cine City.

Zie ook

Extene links

Bronnen