Vlissingen Dronk

Het Gouden Lam

 

Het Gouden Lam

Prins Hendrikweg 16
Vlissingen

 


Het Gouden Lam stond aan de Prins Hendrikweg, in 1888 gestart door de weduwe Heijligers-Kosters. Het café is de voorloper van Hotel Zeeland.

Geschiedenis

1888
R. Heijligers-Koster

Rosetta Koster, weduwe van E.S. Heijligers, opent op 4 april 1888 haar Hotel en Café 'Het Gouden Lam' aan de Prins Hendrikweg tegenover de Pontonhal.

1895
Wed. M. Nathan-Koster

In 1895 duikt de naam Wed. M. Nathan-Koster op als eigenares van het hotel. Door dezelfde achternaam Koster is het mogelijk dat de beide vrouwen familie van elkaar zijn. Op 1 december 1896 verkoopt zij Het Gouden Lam aan Meijer Reuser & Co. Een artikel meldt: "De firma Meijer Reuser & Co werd door aankoop eigenares van het aan meer bescheiden eischen voldoende hotel "Het Gouden Lam". Zij verbouwden dit etablissement en gaven het de naam Hotel Zeeland.

Foto's

Verhalen

Rechtszaken

"Ter Griffie der Arrondissements Rechtbank te Middelburg is door de Officier van Justitie cassatie aangetekend tegen het door die rechtbank in hoger beroep gewezen vonnis, waarbij G.H.N., oud 27 jaar, buffetjuffrouw, geboren en wonende te Vlissingen, werd ontslagen van rechtsvervolging ter zake: dat zij op 9 december 1890 des avonds ongeveer 9 uur in het hotel en bierhuis 'De Gouden Lam' te Vlissingen en wel in de gelagkamer zijnde een voor het publiek toegankelijke localitiet, waarvoor geen vergunning was verleend, sterke drank (klare jenever) in het klein aan W. Vermeulen, gezagvoerder, te hebben toegediend. In eerste aanleg werd beklaagde te dier zake veroordeeld tot een geldboete van drie gulden".

Bijzonderheden

  • Rosetta Koster, weduwe van Emanuel Salomon Heijligers, overlijdt op 28 november 1904. Allen die iets te vorderen hebben van haar of iets verschuldigd zijn worden verzocht daarvan opgave te doen aan notaris De Mare Tak.
  • M. Nathan-Koster is sinds maart 1894 weduwe van M. Nathan.

Zie ook

Externe links

Bronnen