Vlissingen Dronk

Hotel Zeeland

 

Hotel Zeeland

Prins Hendrikweg 16
4382 NS Vlissingen

 


Hotel Zeeland aan de Prins Hendrikweg. Bestond van 1897 tot 1944, daarna verrees een nieuw Hotel Zeeland, zonder de allure van het oude.

Geschiedenis

1897
J.G. Meijer, O.A. Meijer en A.B. Reuser

De firma Meijer, Reuser & Co. neemt in 1896 het etablissement Het Gouden Lam over, en opent na een kleine verbouwing op 30 november 1896 Hotel Zeeland. In april 1897 wordt de nieuwbouw aanbesteed.

1907
A.B. Reuser

Op 15 oktober 1907 (het hotel behoort inmiddels aan A.B. Reuser), wordt in een artikel de overname per 1 januari 1908 door een Engelsche firma aangekondigd.

1908
W.J.J. Ceulen

In maart van dat jaar en in 1909 zien we W.J.J. Ceulen als directeur van Hotel Zeeland, dit tot 1912.

1912
N.V. Zeebad Vlissingen en J.G. Meijer

In 1912 komt Hotel Zeeland in handen van de N.V. Zeebad Vlissingen. Evenals evenals het Wilhelmina Badpaviljoen, Grand Hotel des Bains, Strandhotel en Hotel Noordzeeboulevard. Directeur van de N.V. Zeebad is J.G. Meijer. De vermoedelijke exploitant is Bruno Trunz.

1914
N.V. Zeebad Vlissingen en B.J.C. Trunz

Bruno Johann Carl Trunz exploiteert het hotel in ieder geval van 1914 tot aan het faillissement in 1918.

1918
N.V. Hotel Zeeland

Op 7 oktober 1918 wordt faillissement uitgesproken over N.V. Hotel Zeeland. In april 1919 worden Hotel-Restaurant en Cafébedrijf openbaar verkocht. Koper is A.W. Smits, voor fl. 40.250,= wordt hij de nieuwe eigenaar. In november 1919 wordt het faillissement 'door het verbindend worden der gewijzigde uitdeelingslijst, opgeheven.

1919
A.W. Smits en H.J. Smits

De nieuwe man in Hotel Zeeland, A.W. Smits, stelt zijn zoon H.J. Smits aan als exploitant van het Hotel met Café Restaurant. Smits jr. opent op 4 juli 1919. Zie onder bijzonderheden het wel en wee van de familie Smits.

1939
H.J. Smits

In juli 1939 worden de familieleden van de erven A.W. Smits, zijnde de weduwe A.W. Smits-de Kat, J.M. Smits, M.J. Smits en de weduwe F.H.M. Smits-Blondé uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nieuwe president-commissaris is W.Chr. de Groot uit Rotterdam en als commissaris K. van Everdingen uit Vlissingen. Exploitant H.J. Smits wordt niet vermeld. Na de oorlog wordt het zwaar gehavende hotel afgebroken, in opdracht van H.J. Smits & Zn. wordt in 1949 een eenvoudig noodcafé gebouwd. In 1953 is er sprake van een gedeeltelijke herbouwing. Tussen de eigenaar Smits en Rijkswaterstaat is een grondruilovereenkomst gesloten, het hotel komt enkele tientallen meters noordelijker te liggen. Voorlopig wordt alleen een restaurant gebouwd op de plek van het houten noodgebouw. In 1955 wordt het nieuwe Hotel Zeeland geopend.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Hotel Zeeland/foto's

Verhalen

"Hotel Zeeland, oorspronkelijk uit 1897. "Op dit belangrijke punt van verkeer, ontbrak tot nu toe wat als noodzakelijke appendix van eene bloeiende stoomvaartlijn kan beschouwd worden, een hotel waarin ook aanzienlijke reizigers hunne behoefte aan logies kunnen bevredigen. De firma Meijer, Reuser & Co heeft met de haar eigen energie deze zaak ter hand genomen. Zij werd door aankoop eigenares van het aan meer bescheiden eischen voldoende hotel "Het Gouden Lam" en deed dit een herbouw en eene vergrooting ondergaan die het herschiepen in een hotel, dat uitwendig reeds door zijne fraaien in verblend steen opgetrokken gevel imponeert en door zijne onbekrompen inrichting geacht kan worden aan de zeer hooge eischen van den tegenwoordigen tijd aangaande tijdelijke huisvesting ten volle te voldoen. Het nieuw gebouwde hotel, dat als zijn voorganger ook Hotel Zeeland heet, bevat gelijkvloers eene vestibule, eene eetzaal, eene conversatiezaal, twee woonkamers, twee privaten enz."

Bijzonderheden

 • Meijer, Reuser & Co. zijn ook restaurateurs van de Stoomvaart Mij. Zeeland, Het Station en Grand Hotel des Bains.
 • De firma Meijer, Reuser & Co. gaf het hotel bij de opening in 1897 de naam "Hotel Zeeland"

A.W. Smits en M.J. Smits-de Kat

 • 1891: De heer A.W. (Adrianus Wilhelmus) Smits vestigt zich met zijn vrouw M.J. (Maria Johanna) Smits-de Kat vanuit Middelburg in Vlissingen.
 • 1893: Opent Café De Schelde in de Aagje Dekenstraat
 • 1902 ca.: Koopt het leegstaande hotel Albion dat in juni 1903 heropend wordt.
 • 1912: Sticht de Alhambra bioscoop
 • 1919: Koopt Hotel Noordzeeboulevard op Boulevard de Ruyter en Hotel Zeeland aan de Prins Hendrikweg. Daarnaast richt hij een touringcarbedrijf op om de hotelgasten te vermaken.
 • 1925: Smits overlijdt op 10 januari 1925, slechts 57 jaar oud.
 • Op 6 mei 1936 wordt de wed. M.J. Smits-de Kat failliet verklaard en op 27 mei 1936 wordt dit weer vernietigd. Op 30 juni 1936 volgt wederom een faillissement.
 • Advertentie 13 mei 1936: H.J. Smits maakt bekend dat alle zaken van de erven A.W. Smits door hem onder deze naam op dezelfde voet worden voortgezet.
 • Advertentie 14 mei 1936: Wed. A.W. Smits-de Kat en haar zoon J.M. en dochter M.J. berichten dat de advertentie een dag eerder op een misverstand berust, daar het recht tot die overname door hen wordt betwist.
 • 1954: Smits-de Kat overlijdt op 30 november 1954, 88 jaar oud.
 • Kinderen uit het huwelijk van Smits en De Kat: zoons H.J. Smits, A.W. Smits jr. (overl. 27-1-1931), J.M. Smits en dochter M.J. Smits. Dochter M.J. Smits wordt later M.J. Verdonk-Smits.

B.J.C. Trunz

 • Bruno Johann Carl Trunz werd geboren in 1884 in Berlijn. Kwam in 1908 vanuit Roosendaal naar Vlissingen. Hij was gehuwd met Maria Sommeling, zij overleed op 28-jarige leeftijd op 21 januari 1918. Het echtpaar had twee kinderen, Annie en Fransje. Trunz verhuist in 1919 naar Rotterdam en woonde later in Hilligersberg, Rijen (1940) en Breda.

Zie ook

Externe links

http://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/22255/Voormalige_nachtclub_door_brand_verwoest.html

Bronnen