Vlissingen Dronk

La Belle Alliance

 

La Belle Alliance

IJzeren Brug 2
Vlissingen

 

Over La Belle Alliance is niet veel bekend. Het is een sociëteit geweest aan de IJzeren Brug, wijk C nr. 1 en 2. Na de demping van de haven aan Bellamykade en Bierkade is ook de IJzeren Brug verdwenen. In het gebouw van de Alliance werd in de jaren '20 een Militair Tehuis voor Land- en Zeemacht gevestigd. Later, in de zestiger jaren werd het Christelijk Militair Tehuis 'De Meerpaal' en daarna Openbare Bibliotheek.

Geschiedenis

1813
Thomas van Oldenbeek

Thomas van Oldenbeek is in de periode 1813-1823 (vermoedelijk) zetkastelein in de sociëteit. Op 24-9-1823 gaat hij samen met Gijsbert Huijbregtse van Hotel Goes een huurcontract aan over een gedeelte van de gebouwen en het plein van de Herberg Veldzigt, aan de rijweg van Vlissingen naar Middelburg (het zogenaamd 'Grondgebied'). De herbergier van Veldzigt, Frederik Wissel, verhuurt het gebouw voor fl. 400,- per jaar. Het is niet bekend of dit tevens het vertrek betekent van Van Oldenbeek uit de sociëteit.

1826
J. Boullé

Of Boullé ook reeds in 1823 de opvolger is van Van Oldenbeek is niet duidelijk. Op 19 september 1826 vindt in de Sociëteit, bewoond door J. Boullé, de verkoop plaats van een huis aan de Oude Haven.

1838
H. Gravestein

In de periode maart 1838 - oktober 1841 wordt La Belle Alliance gerund door Hendrik Gravestein.

1842
J.R.M. Steijn

Johan Rudolf Marchieve Steijn begint in mei 1842 in de sociëteit, hij vertrekt weer in juni 1843.

1845
W.G. Zantvoort

In juni 1845 wordt Wilhelmus Gerardus Zantvoort de nieuwe kastelein. Zijn verblijf duurt tot september 1846.

1848
F.C. Lobry

F.C. Lobry beheert de sociëteit van 1848 tot april 1852. Dan vertrekt hij naar Stadskoffiehuis De Beurs. Lobry is getrouwd met Stijntje van Dreune, dochter van A. en L. van Dreune, exploitanten van het koffiehuis. In een advertentie kondigt Lobry zijn vertrek aan en betuigt zijn oprechte dank aan de leden van de Sociëteit voor de afgelopen vier jaar. Na het vertrek van Lobry wordt de sociëteit verkocht.

Foto's

Verhalen

Bal in de soos

Bericht uit de Middelburgse Courant van 21 januari 1854:
"Bij gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin-weduwe werd heden op de Groote Markt, door de alhier in garnizoen liggende bezetting eene parade gehouden. De bevelhebber van de russische oorlogskorvet Navarino, in ons dok liggende, heeft bij diezelfde gelegenheid een eigenaardig feest gegeven. en 50tal bedeelden namelijk, zoo mannen als vrouwen, en waarvan er 30 tot de hervormde, 16 tot de romsche en 4 tot de evangelische-lutherse diaconie behooren, begaven zich begeleid door een hunner diakenen, op uitnoodiging, heden voormiddag aan boord van dat schip, waar een eenvoudige maar versterkende maaltijd voor deze gasten was aangerigt, die het zich goed lieten smaken en menig hoera, zoo voor den keizer aller Russen als voor de grootvorstin, aanhieven. Hedenavond wordt in de sociëteit La Belle Alliance een bal gegeven, waarop de état-major van bovengemeld schip is genoodigd".

Bijzonderheden

  • De sociëteit wordt door de gemeente Vlissingen in het voorjaar van 1852 verkocht aan de aannemer Monjé, naar verluid was het bouwvallig. Hij bewoont het pand enige tijd, maar verhuurt waarschijnlijk een winkelgedeelte aan de bakker Ouwerkerk, deze blijft daar tussen 1854-1863. Monjé verhuist zelf. Vanaf midden 1850 wonen er onderwijzers in het huis. In 1863 verkoopt Monjé de panden aan de Vereeniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs, waarna de bakker Ouwerkerk ook moet vertrekken naar een andere locatie.
  • Thomas van Oldenbeek. Staat in 1813 ingeschreven in Vlissingen als cabaretier op het adres C 2, Bierkade of IJzeren Brug. Hij is gehuwd met Anna Maria Roose, zij overleed op 58-jarige leeftijd in Vlissingen d.d. 12-6-1838. Van Oldenbeek staat dan geregistreerd als kantoorbewaarder bij de marine.
  • Hendrik Gravestein, gehuwd met Johanna Frederika Sleijsster.
  • Johan Rudolf Marchieve Steijn, geboren in Westkapelle. Is gehuwd met Johanna van Winkelen. Bij zijn overlijden in Middelburg op 13-4-1857 is hij zeeman van beroep.
  • Wilhelmus Gerardus Zantvoort, geboren in Leiden. Is gehuwd met Elisabeth Rochat. Hij overlijdt als sociëteithouder in Zierikzee op 11-11-1868.
  • Tot 1855 zijn er aktiviteiten in La Belle Alliance, daarna wordt het pand ingericht als school 'voor min- en onvermogenden'.

Zie ook

Externe links

Bronnen