Vlissingen Dronk

Stadskoffiehuis De Beurs

 

Stadskoffiehuis De Beurs

Beursplein 11
Vlissingen

 


Stadskoffiehuis De Beurs is de oorspronkelijke naam van wat nu Restaurant De Beurs is aan het Beursplein. Het gebouw waarin het koffiehuis is gehuisvest bestaat sinds 1635. Het heeft in de loop der eeuwen verschillende functies en eigenaars gehad. Sinds 1929 is het in bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Geschiedenis

1817
Onbekend

Op 1 juli 1817 expireert de huur van het koffiehuis boven De Beurs en het naastgelegen pand in de Beursstraat. Deze stedelijke eigendommen worden binnenkort aan de meestbiedenden verhuurd, aldus een bericht uit de Middelburgse Courant van 4 februari 1817.

1827
A. van Dreune

Een krantenbericht betreft het koffiehuis uit 1820 meldt dat er een bestek ter inzage ligt t.b.v. de aanbesteding van herstelwerkzaamheden aan de zeehoofden in de haven van Veere. Vanaf 1827 verschijnt de naam Van Dreune in combinatie met De Beurs. A. van Dreune overlijdt in 1830, de weduwe zet de zaak voort.

1830
H. van Dreune-Riemens

De weduwe Helena Riemens volgt haar man op in het koffiehuis. In 1836 meldt zij middels een advertentie in de Vlissingse Courant dat de reparatien aan het Stadsgebouw De Beurs zijn voltooid en het koffijhuis zaterdag 30 juli wordt geopend.

1848
H. van Dreune-Riemens en S. Lobry-van Dreune

Lena van Dreune en haar dochter Stijntje maken in 1848 bekend dat het koffiehuis 'De Stads Beurs' per 1 juli is overgegaan tot Sociëteit. Moeder en dochter hebben het lokaal in pacht tot mei 1852. Op 27 januari vindt een nieuwe verpachting plaats van het huis en erf op Beursstraat D 51, waaronder begrepen het lokaal van De Beurs.

1852
F.C. Lobry

Stijntje van Dreune is in 1846 getrouwd met F.C. Lobry. Deze Lobry wordt voor fl. 310,- per jaar de nieuwe pachter van De Beurs. Tot die tijd was hij vier jaar werkzaam in de Sociëteit La Belle Alliance. De opening vindt plaats op 21 april 1852. De pacht aan Lobry wordt in de volgende jaren enkele keren verlengd, echter in 1875 ontstaat een geschil met de gemeente. Lobry is overeengekomen met A. But uit Veere dat deze de pacht van hem overneemt. Lobry legt een voorstel neer bij de gemeente om de huur aan But te mogen overdoen en het huurcontract, dat per 30 april 1876 eindigt, op dezelfde voorwaarden met twee jaar te verlengen. Beide verzoeken worden 'met algemene stemmen' afgewezen.

1876
A. But Hz.

A. But (Hz) wordt in 1876 alsnog de nieuwe uitbater van het koffiehuis. Hij pacht De Beurs de komende drie jaar voor fl. 695,- per jaar. In 1881 verkoopt de gemeente De Beurs, het heeft voor But geen gevolgen. In oktober 1883 vindt in zijn koffiehuis de aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuwe Nederlandse Loodsensociëteit.

1884
A. Pot

De opvolger van But wordt A. Pot. Hij verhuist in mei 1884 van Café Bellevue (2) naar De Beurs, waar hij ook de zaak van restauratie en logement zal uitoefenen. Pot is de laatste exploitant van het koffiehuis. In 1886 wordt het verkocht aan de 'Coöperatieve Winkelvereniging Eigen Hulp'. Op de benedenverdieping wordt ingericht als winkel met pakhuis, de bovenverdieping wordt woning voor de winkelhouder en vergaderlokaal. Pas in 1928 krijgt het gebouw weer een horecabestemming.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Stadskoffiehuis De Beurs/foto's

Verhalen

Bericht uit 14 augustus 1841:
"Het Koffijhuis De Beurs, bij het standbeeld van den Admiraal De Ruyter te Vlissingen".
De weduwe Van Dreunen, bovengemeld koffijhuis bewonende, maakt bij deze bekend dat op den dag der ontblooting van het standbeeld, de toegang in het koffijhuis is bepaald op één gulden per persoon, waartoe van heden af bij haar de kaartjes te bekomen zijn. Het buffet zal van alle ververschingen voorzien zijn.

Bijzonderheden

 • Het gebouw De Beurs is opgetrokken in Hollandse Renaissancestijl en had tot 1880 een open galerij
 • Op 14 mei 1881 wordt het aan de gemeente toebehorende stadskoffiehuis 'De Beurs' openbaar geveild. De koop wordt voorlopig toegewezen aan W. Nijland die het kocht voor fl. 7800,-. Als ook de gemeenteraad accoord gaat wordt Nijland definitief de nieuwe eigenaar.
 • Stijntje Lobry-van Dreune overleed in januari 1887, haar echtgenoot F.C. Lobry in december 1888

Adriaan Pot

 • Getrouwd op 1-7-1857 met Catharina van Vlaanderen (overleden 29-8-1863)
 • Hertrouwd op 1-3-1865 met Hendrina Petronella Johanna Step
 • Van ca. 1852 tot 1868 in De Zwaan Souburg
 • Van 1868 tot 1873 in De Campveerse Toren in Veere
 • Van 1875 tot 1884 in Bellevue (2) aan de Pottenkade
 • Van 1884 tot 1886 in Stadskoffiehuis De Beurs
 • Van 1886 tot 1887 in International aan het Beursplein
 • Overleden 1-5-1887

Zie ook

Externe links

Bronnen