Vlissingen Dronk

Royal

 

Royal

Koningsweg 25
Vlissingen

 

Hotel-Café-Restaurant aan de Koningsweg op de hoek van de Ruyterstraat. Oorspronkelijk genummerd L 133, later nummer 25.

Geschiedenis

1881
E. Schout

Elisabeth Schout is vermoedelijk de eerste uitbaatster van Café Royal. In 1883 verhuist ze naar de Dokkade waar ze haar café voortzet in de vroegere lokalen der Sociëteit Unie (zie verder Royal (3).

1883
J.M. Abels

Op 5 mei 1883 vestigt koffiehuishoudster mej. Johanna Maria Abels zich in Café Royal aan de Koningsweg. Vijf jaar later vertrekt ze naar Café De Schelde in de Aagje Dekenstraat. Ze overlijdt in mei 1893 op 55-jarige leeftijd.

1888
J.A.W. van der Noll-Croes

Na mej. Abels komt Royal in handen van mevrouw J.A.W. van der Noll-Croes. Ze heeft het café in december 1887 voor fl. 7720,- gekocht van Cornelis Maters. In april 1888 vraagt van der Noll 'vergunning tot verkoop van sterken drank in 't klein' voor perceel L 133 en heropent het café aan de Koningsweg op 14 mei 1888.

1892
B. Bracké en M.C. Bracké-Schiffer

Bonigius Bracké is de eigenaar vanaf juli 1892, samen met zijn echtgenote M.C. Bracké-Schiffer. Hij heeft het café in juli 1892 gekocht van de vorige eigenaar Van der Noll en er tienduizend gulden voor betaald. Bracké overlijdt op 10 december 1909. De naam van zijn weduwe komt nog regelmatig voor in advertenties van Café Royal. Echter vanaf 1905 wordt ook de naam I.P. Schiffer-Speckens genoemd als uitbater van Royal. De weduwe Bracké overlijdt in juni 1917.

1905
I.P. Schiffer

Vanaf september 1905 zwaait Isedorus Petrus Schiffer de scepter in Royal. Schiffer heeft het café overgenomen van zijn zwager Bracké. Het is onduidelijk hoe lang Schiffer het café runt. Wel is bekend dat hij in 1908 Café De Kroon (4) in de Wagenaarstraat heropent. In de periode 1912 tot 1916 komt de naam van de weduwe Bracké-Schiffer geregeld voor in advertenties.

1916
A.J. van Olm

In 1916 wordt A.J. van Olm de nieuwe eigenaar van Royal aan de Koningsweg. Hij blijft er tot 1922 en wordt opgevolgd door Maria Piel-Platzen.

1922
M. Piel-Platzen en W. Piel

Op 27 juli 1922 wordt door Maria Platzen, echtgenote van Wilhelm Piel, verlof aangevraagd voor 'den verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterken drank' voor perceel Koningsweg 25. In december datzelfde jaar vraagt ze ook 'vergunning tot verkoop van sterken drank in 't klein, uitsluitend aan logeergasten'. Echtgenoot W. Piel is in 1913 theaterchef in Bioscoop Bellamy. Al een jaar later komt er een opvolger in Royal: G. van der Star.

1923
G. van der Star

Na het echtpaar Piel-Platzen komt Café Royal in handen van Gerrit van der Star. Op 7 december 1923 heropent hij het café en in juni 1930 draagt hij de zaak over aan S. Hollebrandse-de Booij.

1930
S. Hollebrandse-de Booij

Mevrouw Hollebrandse-de Booij wordt de laatste eigenaar van Hotel Café Restaurant Royal. Op 9 april 1936 wordt het heropend met de naam Havenzicht door mevrouw J. Noels-Goedhart.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Royal/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Elisabeth Schout, vermoedelijk in 1887 gehuwd met Wilhelmus Gradus Schrekkenberg en in februari 1890 gescheiden.
  • Jacoba Alida Wilhelmina Croes, uit Borkel en Schaft, op 29-8-1885 in Vlissingen gehuwd met Johannes van der Nol.
  • Bonigius Bracké, geboren in Koewacht. Op 25-11-1891 in Hulst gehuwd met Mathilda Carolina Schiffer. Op dat moment is hij van beroep landbouwer. Bracké overleed als koffiehuishouder in Vlissingen op 10-12-1909. Na zijn overlijden wordt het familiebezit, waaronder Café Royal, aan de weduwe toebedeeld. Ze overleed eveneens in Vlissingen op 27-6-1917.
  • Isedorus Petrus Schiffer, geboren in Hulst op 19-3-1869. Trouwt op 13-5-1903 in Hulst met Louisa Catharina Maria Speckens. Hij staat dan te boek als bakker. Schiffer overleed in Vlissingen op 7-6-1950. Zijn echtgenote op 28-2-1936.
  • Maria Platzen, geboren op 11-2-1888 in Krefeld (Duitsland). Trouwt in Middelburg op 27-3-1912 met Wilhelm Piel uit Essen (theaterchef in Bioscoop Bellamy).
  • Gerrit van der Star, geboren in Vlissingen op 8-3-1878. Trouwt op 22-4-1898 met Johanna Maria de Visser. Op dat moment is hij werkman van beroep. Johanna overlijdt op 11-5-1916, Gerrit hertrouwt op 21-9-1921 met Seraphina Troch uit België.
  • Stephanie Petronella de Booij, geboren in Vlissingen 18-1-1896. Trouwt op 28-12-1917 met Maarten Hollebrandse, deze overlijdt in april 1926.

Zie ook

Externe links

Bronnen