Vlissingen Dronk

Watervreugd

 

Watervreugd

Westsouburgseweg 1
Vlissingen

 

De IJsclub Vlissingen wordt in 1926 opgericht. Datzelfde jaar wordt door de gemeente een stuk grond aan de Westsouburgseweg verpacht aan de vereniging voor een bedrag van fl. 250,- per jaar. De jaren erna wordt de pacht steeds met drie jaren verlengd. In 1955 krijgt de club een nieuwe ijsbaan en een jaar later is er een nieuw clubhuis gerealiseerd. De officiële opening vindt plaats op 23 maart 1957. Een jaar later geeft de ijsclub de exploitatie uit handen.

Geschiedenis

1958
C.J. Theunis en H. Theunis-van Overveld

In het clubgebouw van IJsclub Vlissingen opent het echtpaar Theunis-van Overveld op 26 september 1958 een nieuw paviljoen-restaurant. De IJsclub heeft het gebouw in exploitatie gegeven. Het interieur doet denken aan een Zwitsers chalet met een plattebuiskachel, antieke lampen en Brabants bontgordijnen. In november 1960 wordt het faillissement van C.Theunis uitgesproken, in december weer opgeheven wegens gebrek aan actief. De naam Theunis en Theunis-van Overveld duiken in de jaren '70 en '80 op advertenties van bedrijven voor aanleg van pijpleidingen.

1960
J. Wondergem

Na het faillissement van C. Theunis krijgt het paviljoen een nieuwe exploitant, Jacobus Wondergem. Hij opent het paviljoen op 22 december 1960. Wondergem heeft een credo: "Zij die het weten gaan in Watervreugd drinken en eten.

1963
Ch.L. Olthoff

Charles Louis Olthoff uit 's-Hertogenbosch komt in 1963 naar Vlissingen voor het beheer van Watervreugd. In juni heeft hij verlof A aangevraagd. Hij heropent het paviljoen op 14 september 1963. Olthoff vertrekt in 1965 naar Café De Zanzibar (2) in Middelburg.

1966
P.J. Smits

In februari 1966 komt de vergunning voor de 'IJsclub Vlissingen' op naam van Petrus Jacobus Smits, de eigenaar van Noordzeeboulevard.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Watervreugd/foto's

Verhalen

Verduistering

De 30-jarige vertegenwoordiger van 'Brouwerij en Mouterij 't Sas' te Boortmeerbeek in België L.H.G. uit Vogelwaarde staat in september 1960 terecht wegens verduistering van fl. 10.000,- die hij had moeten afdragen aan beheerder Theunis van 'Watervreugd'. De toedracht was als volgt:
De IJsclub Vlissingen wilde van haar terrein wat 'meer' maken en liet er een tent neerzetten. Beheerder Theunis zou de tent gaan exploiteren. De ijsclub wilde de tent wel verhuren aan brouwerij 't Sas uit Boortmeerbeek in België, die er Theunis als exploitant zou kunnen zetten.
Als vertegenwoordiger van de brouwerij kreeg de 30 jarige L.G.H. uit Vogelwaarde 135.000 francs mee om aan Theunis te geven. Dit omdat de brouwerij op dat moment niet voldoende contanten in Nederlands geld had. H. erkende dat hij dit geld niet aan Theunis had afgedragen, omdat de huurovereenkomst die als onderpand zou gelden, nog niet was getekend. Ook beweerde H. dat hij het geld aan zijn directie had terug gegeven. Later had hij de secretaris van de ijsclub een blanco chequeboek ter hand gesteld, waarop deze bij de Rotterdamsche Bank te Hulst voor rekenig van de Brouwerij fl. 10.000,- kon opnemen. De rechtbank vond dit een vreemde eigenmachtige manier van handelen. De Rotterdamsche Bank heeft ten laste van de brouwerij fl. 10.000,- uitbetaald aan de crediteuren van Theunis.
De directie van de brouwerij ontkent dat H. het geld heeft terug gegeven. Verdachte wordt acht maanden cel opgelegd.

Feestje

De voetbalvereniging G.P.C. houdt in januari 1960 een feestavond in café restaurant Watervreugd. De avond wordt opgeluisterd door een goochelaar en conferencier De Vos. Voorzitter A. Hendrikse hield een toespraak waarin hij de wens uitsprak dat GPC in de komende zomeravondcompetitie net zo goed voor de dag zal komen als op deze feestavond. Daarna keerden allen voldaan huiswaarts."

Bijzonderheden

Zie ook

Externe links

Bronnen