Vlissingen Dronk

Admiral Benbow

 

Admiral Benbow

Nieuwendijk 43
4381 BW Vlissingen

 

Dancing begin jaren 80 op de Nieuwendijk van W. Hierck (Haagse Willem). Op de bovenverdieping is De Stoof gevestigd. Opvolger van De Admiral is De Zwarte Parel.

Geschiedenis

1979
Jac. Boone en Willem Hierck

Jac. Boone start in 1979 'De Benbow' met Willem Hierck als bedrijfsleider (ook bekend als Haagse Willem). Willem is uitbater van 1979 tot 1983.

1983
Wessel Vermeulen

In mei 1983 krijgt de dancing een nieuwe eigenaar, Wessel Vermeulen. In een advertentie noemt Vermeulen 'De Admiral' een 'disco-videotheek'. Wessel Vermeulen is tevens eigenaar van dancing De Schuur aan de overkant van de Nieuwendijk. Nog datzelfde jaar komt er een einde aan 'Admiral Benbow'.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Admiral Benbow/foto's

Verhalen

Steekpartij De Stoof

In februari 1983 is er een dodelijke steekpartij in De Stoof. Een foto van het pand in de PZC waarop beide bars zichtbaar zijn, doet vermoeden dat ook Benbow hierbij betrokken is. Willem Hierck spant een kort geding aan tegen de krant en eist rectificatie. De rechter beslist anders en de recticifatie komt er niet.
Uit de PZC d.d. 25-2-1983:
De Exploitant van de bar-dancing-videotheek Admiral Benbow eist dat de PZC een rectificatie plaatst naar aanleiding van een bericht over een steekpartij met fatale afloop. De uitbater van dit etablissement, de heer W. Hierck, meent dat door een foto bij het bewuste artikel de indruk is gewekt dat zijn gelegenheid bij dit noodlottige incident betrokken is geweest. Om zijn eis kracht bij te zetten spande hij een kort geding aan tegen de PZC, dat donderdagmiddag diende voor de president van de arrondissementsrechtbank in Middelburg, mr. G.R. André de la Porte.
Het artikel over de steekpartij, waarbij een 21-jarige jongeman het slachtoffer werd, stond in de PZC van maandag 7 februari 1983. Bij het artikel was een foto opgenomen waarop twee bars zichtbaar waren. Een van deze bars was Admiral Benbow, de andere was taveerne De Stoof, waar de steekpartij plaatsvond. Deze taveerne ligt op de eerste verdieping van een pand waarin Admiral Benbow op de begane grond is gehuisvest. Beide bars zijn gevestigd in hetzelfde pand, maar hebben elke een eigen ingang. Het onderschrift bij de omstreden foto maakte niet duidelijk in welke van de wee bars de jongeman was neergestoken. In het artikel onder de kop 'Dode na steekpartij in Vlissingse bar' werd overigens tot drie keer toe duidelijk gesteld dat het slachtoffer zijn verwondingen had opgelopen in De Stoof. De naam Admiral Benbow kwam in de tekst niet voor.
De exploitant van Admiral Benbow vond het echter niet juist dat zijn bar voorkomt op de foto die óók De Stoof laat zien. Hij vroeg de redactie van de PZC een rectificatie te plaatsen waarin een en ander werd rechtgezet. In de PZC van dinsdag 8 februari is toen uitdrukkelijk gesteld dat 'de op de begane grond gevestigde bar Admiral Benbow dan ook geheel buiten deze zaak staat'. Deze passage was opgenomen in de tweede alinea van het bericht dat meldde dat de daders van de steekpartij zouden worden voorgeleid aan de officier van justitie. De heer Hierck vond dat evenwel niet voldoende.
Namens de heer Hierck stelde de advocaat mr. M.L. Huisman dat zijn cliënt na de publicaties een veel kleinere omzet heeft dan daarvoor. "Er komen minder mensen in zijn zaak en hij wordt bestookt door vragen van mensen uit zijn publiek waaruit een bepaalde angst spreekt omdat er kennelijk een dergelijk gebeuren in zijn zaak heeft kunnen plaatsvinden", zei mr. Huisman. Hij verweet de PZC niet zorgvuldig genoeg te zijn geweest.
De advocaat van de PZC, mr. A. Minderhoud, bestreed dat de indruk is gewekt dat het gebeurde zich in Admiral Benbow heeft afgespeeld. "Er is geen sprake van onjuistheden in de berichtgeving. Op de bewuste foto is ook de naam De Stoof te lezen", zei hij.
Mr. Minderhoud gaf toe dat alleen dat foto-onderschrift weliswaar onvolledig was, maar niet zodanig onvolledig dat het als 'onrechtmatig' kan worden betiteld. Hij citeerde verder enkele gerechtelijke uitspraken over soortgelijke zaken en verklaarde dat 'de pers niet op eieren mag lopen'. "Want een te voorzichtige pers draagt niet bij tot opinievorming, zonder welke een democratie niet kan functioneren".
"Is er thans nog plaats voor een veroordeling tot rectificatie?", vroeg hij zich af. Hij wees op het gevaar dat de lezers gaan uitmaken wat er in de krant komt, als het eisen van rectificaties grote vormen gaat aannemen. Een andere reden om te twijfelen aan de noodzaak tot het plaatsen van een rectificatie was het feit dat bij de zitting een PZC-verslaggever was. "Die maakt van de aanleiding tot het kort geding, van de achtergronden en van het verloop van de zitting een verslag dat in de PZC van morgen zal worden opgenomen", zei hij. In eerste instantie kon mr. Huisman zich in dit standpunt vinden. Hij was bereid om af te zien van voortzetting van het geding als het artikel aan een aantal voorwaarden zou voldoen. Het formuleren van die voorwaarden noemde hij 'geen beïnvloeding, want ik sla de persvrijheid hoog aan'. Ook de president van de rechtbank suggereerde daarop enkele ideeën die in het artikel zouden moeten worden opgenomen.
Voor de advocaat van de PZC waren deze suggesties in de richting van de verslaggever echter aanleiding om niet af te wachten of het artikel naar de zin zou zijn van de eisende partij. Hij vroeg om een principiële uitspraak. Die uitspraak doet rechtbankpresident mr. André de la Porte dinsdag 1 maart.
Uitspraak
De PZC hoeft geen rectificatie te plaatsen waaruit moet blijken dat de Vlissingse bar-dancing-videotheek Admiral Benbow niets te maken heeft met een dodelijke steekpartij. De president van de arrondissementsrechtbank heeft dit bepaald.

Bijzonderheden

  • "Je kan hier van de vloer eten, d'r ligt toch genoeg.. stond op een van hun stickers"
  • Jac Boone overleed op 30 december 2016, hij werd 75 jaar.
  • Willem Hierck overleed op 17 oktober 2001, hij werd 52 jaar.

Medewerkers

  • DJ André Blom
  • DJ Kees Verhoeff (1980-1981)
  • Hans Elshout - portier

Zie ook

Externe links

Bronnen