Vlissingen Dronk

Bellevue (3)

 

Bellevue (3)

Groote Abeele 7
Groot-Abeele

 

Herberg annex uitspanning gelegen op de Groote Abeele, aan de Straatweg tussen Middelburg en Vlissingen. Destijds vallende onder de gemeente Oost- en West Souburg.

Geschiedenis

1819
Onbekend

Wanneer Herberg Bellevue precies is begonnen is (nog) niet bekend. We vinden de eerste berichten in 1819.

1820
J. Boullé

Jean Boullé is in 1820 de herbergier in Bellevue. Op 4 november 1820 wordt i.v.m. faillissement zijn inboedel verkocht en op 14 maart 1821 gaat de herberg met uitspanning (gemerkt no. 57) in de verkoop. Ook het naastgelegen huis met erf (gemerkt no. 56) komt onder de hamer. Het is niet bekend hoe een en ander is verlopen, wel dat de uitspanning Bellevue in augustus 1839 uit de hand te koop wordt aangeboden. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de bewoner: J. Boullé. In 1826 vinden we Boullé in Sociëteit La Belle Alliance aan de IJzeren Brug in Vlissingen. In mei 1842 verkoopt hij Bellevue aan J. Bom.

1842
J. Bom

J. Bom bericht via een advertentie aan Stad- en Landgenooten dat hij even als zijnen voorganger door eene allezins ijverige en exacte bediening, zoveel mogelijk de genoegens van zijne geëerde begunstigers zal trachten te bevorderen en alzoo hun vertrouwen zich waardig te maken. Bom is vermoedelijk pachter, want Bellevue wordt in het openbaar bij opbod en afslag verkocht op 26 juli 1845. Wie de uitspanning gekocht heeft is niet bekend. Bom vertrekt in mei 1848.

1849
Franciscus Vredevoort

Het is niet bekend of er na het vertrek van J. Bom direct een opvolger is gekomen of dat Bellevue een jaar onbewoond is geweest. De nieuwe uitbater, Franciscus Vredevoort opent 'La Bellevue' op 5 mei 1849. De uitspanning wordt in juni 1857 opnieuw verkocht. Vredevoort gaat in 1859 failliet.

1861
A. van Bochove

Opvolger van Vredevoort wordt Arthur van Bochove.

1863
Iz. Steijaard

Op 7 mei 1863 wordt 'La Belle Vue' heropend door Iz. Steijaard uit Aardenburg. 'Hij beveelt zich daarbij in de geëerde gunst van het beschaafde publiek aan, terwijl hij de verzekering geeft niets te zullen onbeproefd laten om zijne uitspanning zoo door eene zorgvuldige bediening, als door het leveren van goede kwaliteit van ververschingen, zijnen begunstigers zoo aangenaam mogelijk te vermaken'. In november 1868 verkoopt Steijaard huis en erf aan de familie Haman.

1874
Johannes Abraham Kreupeling

J.A. Kreupeling komt uit Herberg De Unie. Daarvoor zat hij in De Eendragt in Vlissingen en in Herberg De Zevenster, eveneens op Groot Abeele.

1889
Onbekend

Op 10 april 1889 wordt Bellevue, inmiddels een koffiehuis, wederom verkocht.

1903
W.A. Gogel en M.J. Gogel-Grosemans

Café-Biljart Bellevue komt in 1903 in handen van W.A. Gogel. Hij maakt bekend dat hij het café heeft overgenomen en gerestaureerd. Gogel zal binnenkort ook een speeltuin openen, voorzien van alle denkbare nieuwigheden. In oktober 1911 overlijdt hij op 51-jarige leeftijd. Zijn weduwe zet de zaak voort tot mei 1914.

1914
J.L.A. van de Ven

De weduwe Gogel draagt Bellevue met 'lommerrijke speeltuin' in mei 1914 over aan J.L.A. van de Ven. Het volgende jaar heropent Van de Ven de speel- en theetuin die hij heeft uitgebreid met een heerlijk zitje.

1916
Onbekend

In februari 1916 wordt een café met vergunning en speeltuin te koop aangeboden. Inlichtingen zijn te verkrijgen op Abeele bij A. van Steenhuijsen. Mogelijk is het echtpaar Van Steenhuijsen-Raats beheerder van de speeltuin. Ook in april 1923 is Bellevue te koop, nu als 'Café-Restaurant-Pension met uitgestrekte lommerrijke tuin, ingericht tot kinderspeeltuin'.

1931
W. Theune

W. Theune wordt de laatste uitbater van Bellevue. In de oorlogsjaren komt er een eind aan de vermaarde uitspanning met speeltuin.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Bellevue (3)/foto's

Verhalen

  • Bericht uit de Vlissingse Courant van 8 oktober 1890: "Gisteren middag is in het kanaal nabij den Abeele opgevischt het lijk van een manspersoon, dat herkend is als dat van een gepasporteerd korporaal der infanterie, genaamd J. de R. te Middelburg thuis behoorende. Hij was vroeger bediende in de 'Bellevue' op den Grooten Abeele. Men vermoedt dat hij zich door verdrinking van het leven heeft beroofd".
  • Berichtje in de Vlissingse Courant van 6 mei 1942: "W. Theune, 53 jr., caféhouder te Souburg, veroordeeld tot fl. 50,- of 25 dagen hechtenis wegens het geven van gelegenheid tot het plegen van ontucht."

Herinneringen

Herinneringen aan Nieuw Abeele, door Jan Willem Minderhout in "De Leunstoel", internetmagazine voor rustige mensen.

In 1939 logeerde ik als 7 jarig jongetje regelmatig bij mijn Opa die op Nieuwe Abeele woonde. Het ‘oude’ Abeele (met de indrukwekkende naam ‘Groot-Abeele’) lag aan de andere kant van het Kanaal door Walcheren. Opa had het kanaal zien graven en kon smakelijk vertellen over de vechtpartijen tussen de Vlaamse gastarbeiders, die aan het kanaal werkten, en de Walcherse boerenknechten die minder verdienden en de Vlamingen van broodroof beschuldigden.

Aan weerszijde van het kanaal kon men via een glooiend vlak in of uit het water van het kanaal gaan. Volgens mijn grootvader werden deze glooiingen gebruikt om koeien en paarden over het kanaal te laten zwemmen om ze naar de stal te brengen. De landerijen werden door de aanleg van het kanaal plotseling doorsneden, zodat het land van de boeren aan beide zijden van het kanaal kwam te liggen.

Voor mij was het vooral een ideale plek om te leren zwemmen. Zwemmen heb ik daar dan ook geleerd onder het toeziend oog van mijn grootvader. Zijn gezicht stond dan wel in een strenge stand omdat zijn snor, die normaal vrolijk opkrulde, in twee door kanaalwater verzadigde punten streng naar beneden hingen.

Vaak kuierden we via het pad op de kanaaldijk naar het vliegveld van Vlissingen, iets voorbij de Souburgse brug. Om half drie kwam het KLM-vliegtuig aan en dan keek mijn opa, liggend in het gras van de dijk, vol belangstelling of er nog bekenden uit- of instapten. Hij had altijd een grasspriet tussen zijn tanden en vaak mompelde hij dan wat. Iets over de passagiers die hij kende?

Als het vliegtuig opgestegen was en als er geen ‘Scheldemusch’, een vliegtuigtype dat bij de Vlissingse scheepswerf ‘De Schelde’ gebouwd werd, zijn kunsten vertoonde stapten we op. Bij mooi weer liepen we via de brug naar de andere kant van het kanaal om via Oost Souburg onze weg te vervolgen naar de speeltuin op de Groot-Abeele. Na het biertje en het glaasje limonade, die we ons lekker lieten smaken, stak hij een pluk pruimtabak in zijn mond en wandelden we naar het overzetveer.

Om de aandacht van de veerman te trekken hing er een bel. Ik mocht altijd de bel luiden. De veerman kwam uit zijn huis en roeide zijn boot naar onze zijde van het kanaal, om ons vervolgens over te zetten.

Op een zeker moment was de bel verdwenen. Ik keek mijn opa vragend aan. ‘Hoe moesten we nu de veerman waarschuwen?’ Mijn opa wees me op een paal waarop ik een zwart doosje en een wit knopje zag. Ik moest op het knopje drukken. Er gebeurde ogenschijnlijk niets, maar tot mijn verbazing kwam de veerman toch naar buiten. Er was een elektriciteitsdraad naar de andere kant van het kanaal aangebracht, zo begreep ik later. Die dag was de ‘moderne tijd’ ook voor mij aangebroken.

Bij de Nieuwe Abeele, landzijde, verzamelde zich enorm veel wrakhout tijdens de inundatie. Dit haalden we wel eens op en vervoerden het, voor de kachel, op een onderstel van een kinderwagen.

Bijzonderheden

  • Franciscus Vredevoort, geboren in Rijp. Trouwt op 4-11-1842 in Middelburg met Johanna Levina du Four (Middelburg 31-12-1816). In 1859 wordt hij failliet verklaard, hij staat dan geregistreerd als koffiehuis- en stalhouder.
  • Arthur van Bochove, geboren in Moordrecht. Trouwt in Middelburg op 18-4-1860 met de Middelburgse Martha Cornelia Worrell. Zijn beroep op dat moment is banketbakkersbediende. Overleden in Middelburg op 26-4-1898. Hij werd 69 jaar.
  • Iz. Steijaard, geboren in 1823 te Aardenburg. Trouwt op 15-7-1846 met Pieternella Lako. Overleden op 10-1-1884 te Oost- en West-Souburg.
  • Johannes Abraham Kreupeling is gehuwd met Dana Flora Antheunissen. Hij overlijdt op 10 november 1875, op 61-jarige leeftijd, aan boord van het schip 'Bato'. Het overlijdensbericht van de weduwe wordt op 18 december geplaatst. Op 15 april 1899 overlijdt ze op 78-jarige leeftijd.
  • Wilhelm Adam Gogel, geboren in Karlsruhe (Duitsland). Gehuwd met Maria Johanna Grosemans. Overleden te Oost- en West Souburg op 24-10-1911

Zie ook

Externe links

Herinneringen aan Nieuw Abeele, door Jan Willem Minderhoud

Bronnen