Vlissingen Dronk

Breskens Veerhuis (2)

 

Breskens Veerhuis (2)

Nieuwstraat 148-149
Vlissingen

 

Herberg-Logement Het Breskens Veerhuis, Nieuwstraat H 148 en H 149.

Geschiedenis

1832
P. Tanis en J. Tanis-Reijnhout

Paulus Tanis is kapitein van stoomboot De Schelde, die de veerdienst Vlissingen-Breskens onderhoudt. Daarnaast is hij eigenaar van het Breskens Veerhuis wat door zijn echtgenote Janna wordt gerund. Paulus Tanis overlijdt in januari 1843, hij laat vrouw en acht kinderen achter. In augustus dat jaar sterft ook de weduwe.

1843
H. Tanis en C.H. Antheunissen

De oudste dochter Helena en schoonzoon Christiaan Hendrik Antheunissen zetten in september 1843 het logement voort. Dit 'ook ten behoeve van de nagelatene Weezen'. Antheunissen vaart als loodskwekeling. In juli 1846 slaat zijn schip om bij St. Catharinapunt en hij verdrinkt. Weduwe Helena gaat na de dood van haar echtgenoot alleen verder.

1852
W. Antheunissen en F. Brouwer

Op 25 mei 1852 wordt in Sociëteit 'La Belle Alliance' aan de IJzeren Brug een huis en erf op Nieuwstraat H 149 te koop aangeboden, waarin gedurende vele jaren met succes de Herberg 'Het Breskens Veerhuis' is gehouden. Tegelijkertijd plaatst Helena Tanis een advertentie met de mededeling dat haar Logement Het Breskens Veerhuis is verplaatst van Nieuwstraat H 149 naar H 148.
De nieuwe eigenaar van het pand H 149 wordt Willem Antheunissen, slijter van beroep en de zwager van Helena (gehuwd met Johanna Tanis). Antheunissen verhuurt het vervolgens aan F. Brouwer. Brouwer maakt op 17 juni bekend dat hij 'Zijne Affaire van Logement en Herberg in het vanouds bekend Breskens Veerhuis in de Nieuwstraat alhier heeft geopend'. We hebben deze zaak vermeld onder Brouwer. Het pand wordt in maart 1859 voor een bedrag van fl. 1500,- opnieuw verkocht, wie de nieuwe eigenaar wordt is niet bekend. Antheunissen vertrekt naar Middelburg waar hij logementhouder wordt van De Flandre.

1863
J. Corsmit en M.A. Corsmit-Tewis

Het echtpaar Corsmit-Tewis opent op 14 november 1863 het Logement en Koffijhuis. Het zal 'weder' worden geopend, bij welke gelegenheid dien avond van 7 tot 11 uur muziek zal plaatshebben. In mei 1864 verandert Corsmit-Tewis de naam van het koffiehuis, Het Breskens Veerhuis heet voortaan Het Hof van Holland.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Breskens Veerhuis (2)/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Paulus Tanis, geboren in Vlissingen op 23-2-1791 (doopdatum). Trouwt op 10-12-1817 met Janna Reijnhout. Overleden in Vlissingen op 23-1-1843.
  • Janna Reijnhout, geboren in Vlissingen op 29-1-1795 (doopdatum). Overleden in Vlissingen op 1-8-1843.
  • Helena Tanis, geboren in Breskens op 17-10-1819. Trouwt op 29-5-1939 met Christiaan Hendrik Antheunissen en is na diens overlijden op 7-3-1849 hertrouwd met Pieter Johannes de Kinderen. Overleden in Vlissingen op 27-7-1863.
  • Willem Antheunissen, gehuwd op 28-5-1846 met Johanna Tanis. Overleden in Middelburg op 18-4-1879.
  • Maria Anna Corsmit-Tewis (of Tewes) is de weduwe van Johannes Corsmit.

Zie ook

Externe links

Bronnen