Vlissingen Dronk

But (2)

 

But (2)

Joost de Moorstraat
Vlissingen

 

Bierhuis-Slijterij Café But stond op de hoek van de Joost de Moorstraat en Evertsenstraat (MM 60)op het oude Eiland.

Geschiedenis

1892
A.N. But

In 1892 wordt A.N. But eigenaar van een Bierhuis annex slijterij met de naam Café But in de Joost de Moorstraat hoek Evertsenstraat. Het bierhuis wordt op 5 mei 1893 openbaar verkocht. But zelf plaatst een Nieuwjaarsadvertentie op 1 januari 1894 namens Café But. In juni 1894 verplaatst But zijn café van de Joost de Moorstraat naar het Tramkoffiehuis aan de Nieuwe Vlissingsche-Middelburgscheweg en beveelt zijn opvolger C. Coppejans minzaam bij zijn klanten aan. In 1907 vinden we But in Melksalon But in de Palingstraat.

1894
P.A. Coppejans

Prosper Augustus Coppejans blijft slechts een paar maanden eigenaar van het café. In een advertentie van 4 februari 1895 wordt Café But te huur aangeboden. Op 3 juni 1895 kondigt J. van der Meere zich aan.

1895
J. van der Meere

Ook het verblijf van J. van der Meere is van korte duur. Hij zorgt er nog wel voor dat er door de gemeente vergunning wordt verleend voor het aanbrengen van reclameborden en/of zonneschermen.

1896
Wed. Van Gessel-Oornink

Weer een jaar later neemt de weduwe Van Gessel-Oornink het café over. Zij gaat verder onder de naam Oostburg.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op But (2)/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Café is genoemd naar de eerste eigenaar A.N. But. Latere eigenaars hebben de naam Café But aangehouden.
  • "Bericht aan HEEREN BILJARTSPELERS: Ondergetekende heeft de eer te berichten dat hij heeft ontvangen een nieuw fijn loopend BILJART, met marmeren plaat, geleverd door de firma VAN ETTEN te Oosterhout. Café But Joost de Moorstraat, A.N. But".
  • Adriaan Nicolaas But, geboren 15-5-1852. Getrouwd in Vlissingen op 9-2-1876 met Johanna Masson. But overleed op 3-5-1941.
  • Prosper Augustus Coppejans, geboren in Oostende (België) als zoon van een loods met dezelfde naam. Gehuwd in Middelburg met Julia Bernadina Agnes van Hilst op 2-5-1894.
  • Joanna Oornink, gehuwd in Vlissingen op 13-2-1895 met de weduwnaar Jan van Gessel. Van Gessel overlijdt op 14-12-1896. De weduwe Van Gessel plaatst een advertentie om de opening van haar café Oostburg aan te kondigen. In dezelfde advertentie betuigt zij haar oprechte dank voor de vele blijken van belangstelling, in het bijzonder aan het personeel der Maatij. "Zeeland" en de "St. Barbara Vereeniging van den R.K. Volksbond" voor de plechtige teraardebestelling aan haar overleden echtgenoot bewezen. Op 13-9-1899 hertrouwt ze met Emiel van Wijnsberghe.

Externe links

Bronnen