Vlissingen Dronk

Chez Gonny

 

Chez Gonny

Nieuwendijk 5
4381 BW Vlissingen

 


Geschiedenis

1959
Jan Loon

Jan Loon, later bekend als beheerder van het Concertgebouw, opent in januari 1959 het café Chez Gonny op Nieuwendijk 5. Hij heeft het voormalige café Bellevue flink laten verbouwen tot een modern ingericht café, met "electrisch gekoelde" dranken. "Ome Jan" is ook exploitant van het Concertgebouw.

1961
Nol Wouters

Nol Wouters is de opvolger van Ome Jan Loon, die definitief naar het Concertgebouw vertrekt. In het begin wordt het café nog Gonny Bar genoemd, later verandert de naam in Flandria. Nol Wouters wordt in de jaren '70 het gezicht van de Sporthal Baskensburg Kantine Baskensburg.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Chez Gonny/foto's

Verhalen

De Hellebrekers

Op 1 september 1960 vindt in de Gonny Bar de oprichting plaats van het 'Ere-Bataljon der Biergangsters'. De leden noemen zich De Hellebrekers. Zij krijgen bij inschrijving een lidmaatschapspas en verplichten zich aan het daarop vermelde reglement te houden. Als lid van het Ere-Bataljon dient men:
a. Goed te kunnen zuipen
b. Op allerlei manieren goed met vrouwen te kunnen omgaan
c. Indien iemand in nood is, hoe dan ook, en u dit paspoort toont, is men verplicht hem op iedere manier bijstand te verlenen
d. Houder dezes is verplicht zich bij oproep onmiddellijk te vervoegen aan het hoofdkwartier voor nadere instructies
e. Men is verplicht zijn bek dicht te houden over hetgeen in de bijeenkomsten wordt besproken
g. Mocht een lid trouwplannen koesteren dan moet ieder lid trachten hem hiervan af te houden met alle middelen die hem ten dienste staan
h. Ieder lid is, hoe dan ook. verplicht zijn klauwen thuis te houden, mits de Bloedraad anders beslist.
i. Bij wangedrag, openbare dronkenschap of ieder ander vergrijp wordt het lid voor de Bloedraad gesleurd waar beslist zal worden over Leven en Dood
j. Maximum straf die de Bloedraad kan opleggen is 6 kisten bier
k. Bij oorlog of oproer meldt men zich direct bij het Hoofdkwartier om de kelderr in te duiken
Ondertekend door De Opperste Generaal Apenbier.

Bijzonderheden

Jan Loon was gehuwd met Margaretha van der Vegt. Zij overleed op 57-jarige leeftijd op 25 september 1963.

Zie ook

Externe links

Bronnen