Vlissingen Dronk

Concordia (2)

 

Concordia (2)

Rommelkade 64
Vlissingen

 

Café en Sociëteit Concordia, Rommelkade K 64. Vanaf 1910 is Rommelkade 64 Emmastraat 24.

Geschiedenis

1866
Theodorus Verhaaren

Tot 1879 is Theodorus Verhaaren eigenaar van Concordia. Hij heeft zich reeds in 1866 als herbergier in Vlissingen gevestigd, het is niet zeker of dit ook in Concordia is geweest. Als zijn echtgenote in 1879 overlijdt biedt hij het café te huur aan. De nieuwe huurder wordt W.L. Fritz.

1879
W.L. Fritz

Willem Lambertus Fritz wordt per 1 november 1879 de nieuwe uitbater van Concordia. Hij heeft een huurcontract voor 3 jaar afgesloten met de familie Verhaaren. In een advertentie 'neemt hij de vrijheid zijn estaminet bij het publiek aan te bevelen'. Fritz heeft vergunning gekregen voor het schenken van sterke drank, hij weigert echter de vergunningsrechten te betalen. Dit resulteert in een conflict met de familie Verhaaren, waarna Fritz de vergunningen 'inlevert' en zijn lokaal per 1 mei 1882 wil sluiten. Verhaaren gaat hier niet mee accoord, het contract loopt immers nog tot 1 november. De verhuur van het pand is echter bittere noodzaak, Verhaaren is dan ook bereid zelf de vergunningsrechten te betalen. Het contract met Fritz wordt niet voortgezet, in november 1882 wordt Stecher de nieuwe huurder.

1882
Joseph Stecher

Joseph Stecher jr. maakt in november 1882 aan zijne geëerde begunstigers bekend dat hij zijn Bierslijterij heeft verplaatst naar Café Concordia aan de Rommelkade. Of hij ook de uitbater wordt van Concordia is niet bekend. Stecher is gehuwd met Sophia Catharina van den Boogaard.

1883
W.J. Haaze en P.A. Haaze-de Vriendt

Het echtpaar Haaze-de Vriendt is afkomstig uit Stad Gent (2). Op 20 oktober 1883 heropenen zij Concordia. Vrijdag 22 april 1892 wordt "Het Koffiehuis met vergunning" genaamd "Concordia" met grote zaal en ruime bovenwoning aan de Rommelkade in het openbaar geveild. Hoogste inschrijver met fl. 6215,- is A.C. Limonard, op de veiling biedt hij fl. 6750. Blijkbaar is dit bedrag niet hoog genoeg, het wordt Limonard niet gegund. W.J. Haaze blijft vermoedelijk de eigenaar. In 1893 plaatst hij een advertentie waarin hij Café Concordia als nieuw ingericht logement aanprijst. Haaze overlijdt in 1898, zijn weduwe P.A. Haaze-de Vriendt zet de zaak voort.

1898
P.A. Haaze-de Vriendt

De weduwe P.A. Haaze-de Vriendt runt het bedrijf nog tot 1902.

1903
Onbekend

Op 22 december 1903 wordt bij buurman Koffiehuis Admiraal de Ruyter, opnieuw Café Concordia (met vergunning) openbaar verkocht. Het is de laatste jaren verhuurd geweest voor fl. 600,- per jaar.

1904
Onno Borgman

In september 1904 vraagt Onno Borgman, een muziekleraar, vergunnning aan om de verkoop van sterke drank op Rommelkade 64 te mogen voortzetten. Borgman wordt op 18 maart 1910 failliet verklaard, een maand later wordt het faillissement opgeheven. Concordia wordt op 18 oktober dat jaar voor de derde maal verkocht. Onno Borgman gaat enkele jaren later (1911) naar Wagenaarstraat 19 waar hij Café De Kroon (4) opent. In 1912 verlaat hij ook dit café en vertrekt hij naar Musical in de Vrouwestraat.

1912
A. Telleman

A. Telleman vraagt in september 1912 vergunning voor verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank. In januari heeft hij eenzelfde vergunning aangevraagd voor een café in Wagenaarstraat 19, vermoedelijk het café De Kroon (4) van Onno Borgman.

1915
Ph.J. de Rooij en C.T. de Rooij-Poppe

Van 1915 tot 1934 is het echtpaar Philippus Jacobus de Rooij en Catharina Tannetje Poppe de beheerder van Concordia. Na 1934 is in het pand geen café meer gevestigd.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Concordia (2)/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Theodorus Verhaaren, (18-12-1816) komt uit een (bier)brouwersgeslacht uit Rijsbergen. Zowel zijn vader als grootvader waren eigenaar-brouwers in ‘De Haan’ aan de Zierikzeese Appelmarkt in de eerste helft van de 19de eeuw. In 1842, na zijn vaders dood verkopen diens weduwe en erfgenamen (waaronder Theodorus) de brouwerij, sindsdien staat hij te boek als tapper te Zierikzee. In 1866 is de eerste duidelijke vermelding van hem als herbergier te Vlissingen – of dit ook in Concordia is, dat blijkt nog niet.
Theodorus is gehuwd met Elisabeth Lokker (overl. 7-5-1879). Hij overlijdt op 5 februari 1892. Na zijn dood wordt Concordia door Jacobus Verhaaren voor fl. 6.500,- verkocht aan Jacobus Veeleman.

Willem Lambertus Fritz, geboren 21juli 1853 in Vlissingen, zoon van een Belgische zeeloods (in augustus 1865 verdronken en aangespoeld in Westkapelle). Als 16 jarige jongen is Willem Fritz in 1869 een keer in aanraking gekomen met Justitie waardoor hij een celstraf uitzat in de Strafgevangenis Middelburg.

Wilhelmus Johannes Haaze, gehuwd met Paulina Angelica de Vriendt (Stad Gent (2). Hun zoon Petrus Johannes Haaze (24-7-1882) is de latere eigenaar van Metropole en Monopole. Haaze was eerder weduwnaar van Francisca Xaveria De Vlaeminck en Coleta Francisca van Belle. Hij overlijdt op 66-jarige leeftijd op 30 mei 1898.

Onno Borgman. Vestigt zich in augustus 1904 als gediplomeerd muziekleraar in Café Concordia (2) aan de Rommelkade en wordt tevens exploitant van het lokaal. In 1910 wordt hij voor korte tijd failliet verklaard, een jaar later opent hij Café De Kroon (4) in de Wagenaarstraat. In 1912 vertrekt hij naar Café Musical in de Vrouwestraat. Van 1925 tot 1930 is hij uitbater van Café Bellamy (4) aan de Smallekade. Onno Borgman was gehuwd met Wilhelmina Meeuwsen (overl. 26-3-1929), hij overleed in Middelburg op 4 mei 1935.

Philippus Johannes de Rooij, geboren in Bergen op Zoom. Trouwt in Vlissingen op 3-9-1908 met Catharina Tannetje Poppe. Zij is de dochter van koffiehuishouder Janus Poppe De Beurs (2). De Rooij overleed op 31-12-1950, 67 jaar oud en op dat moment pensionhouder van beroep.

Zie ook

Externe links

Bronnen