Vlissingen Dronk

Da Vinci

 

Da Vinci

Nieuwendijk 9
4381 BV Vlissingen

 

Da Vinci, Nieuwendijk 9 van 1994 tot 1996. Opvolger van Club 78 en La Cave. Wordt in 1996 opgevolgd door De Dijk

Geschiedenis

1994
Sam Alzafari

Nieuwendijk 9 krijgt in 1994 weer een nieuwe eigenaar. Op 1 juli opent Sam Alzafari er een grand café Da Vinci, ingericht in oud-Italiaanse stijl. Alzafari gaat er wekelijks optredens van Zeeuwse bands verzorgen. Jurben Ubbink wordt bedrijfsleider. Da Vinci blijft tot 1996 en wordt opgevolgd door De Dijk. Op de bovenverdieping is restaurant Rio Grande gevestigd, ook van Alzafari.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

De Plannen

Uit De Vlissinger d.d. 12-8-1992:
De heer S. Alzafari heeft een bouwvergunning gevraagd voor een horecabedrijf dat hij wil vestigen in de panden Nieuwendijk 9 (het voormalige La Cave) en Sarazijnstraat 6. Bedoeling is in het pand Nieuwendijk 9 een daghorecazaak te vestigen: een grand-café met terrasfunctie.
Het pand Sarazijnstraat 6 zal er bij worden getrokken; daarin zal een biljartruimte worden gecreëerd. De in- en uitgang voor beide panden komt aan de Nieuwendijk, de nooduitgang komt aan de Sarazijnstraat. Voor het bedrijf zullen de voor de horeca gebruikelijke openingstijden gelden. In de notitie Vestigingsbeleid horeca- planologisch gezien (waarvoor momenteel een inspraakprocedure loopt) is deze vestiging reeds aangekondigd.
Het pand aan de Nieuwendijk 9 heeft in het geplande bestemmingsplan een horecabestemming. De gevraagde bouwvergunning voort dit pand zal dan ook op korte termijn worden verleend. De formele bestemming van het pand Sarazijnstraat 6 is een woonbestemming; het laatst bekende gebruik van dit pand was echter eveneens horeca (de voormalige The Three Barrels). Omdat burgemeester en wethouders van mening zijn dat de vestiging past binnen de toeristisch-recreatieve functie van het gebied willen ze medewerking verlenen aan de wijziging van de bestemming van het pand Sarazijnstraat 6.
Omwonenden kunnen echter eerst op het voornemen reageren. Zij hebben een informatiebrief ontvangen. De reactietermijn sluit 1 september a.s. Het onderwerp komt aan de orde in de vergadering van de vaste Commissie van Advies en Bijstand voor de Ruimtelijke Ordening op woensdag 9 september a.s. (in het stadhuis aanvang 19.30 uur). De bouwaanvraag ligt met de tekeningen ter inzage in de hal van de sector Stadsontwikkeling op de tweede verdieping in het stadhuis. Nadere inlichtingen over dit onderwerp zijn verkrijgbaar bij de heer W.J.C. Vael, sectie Wonen en Milieu van genoemde sector, telefoon 87316.

Tussen het begin van de voorbereidingen en de opening zijn vier jaren voorbij gegaan. Het pand was er dermate slecht aan toe dat er anderhalf jaar voor nodig was om het te verbouwen.
De voorgevel van Da Vinci is geheel in glas opgetrokken en is een ontwerp van architect Slemmer.

Zie ook

Externe links

Bronnen