Vlissingen Dronk

De Eendragt (2)

 

De Eendragt (2)

Haven Oostzij C 8
Vlissingen

 


Geschiedenis

1818
Christiaan Berkman

Christiaan Berkman is tot 1818 eigenaar van Herberg De Eendragt aan de Haven Oostzij wijk C nr. 8. Op 25-7-1818 verkoopt hij het pand voor fl. 600,- aan raadslid Pierre Antoine Nolson.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Christiaan Berkman
Christiaan Berkman, in 1799 nog te Vlissingen actief als huurkoetsier, was van 1802 tot zeker 1816 herbergier en kastelein in het Zwaantje. Hij trouwt op 9 februari 1798 met Sara Lang. Sara kwam van Vlissingen uit een koopmansfamilie; hij uit Duitsland. Over zijn daadwerkelijke herkomst is onzekerheid, de ene bron vermeldt Westfalen, de andere noemt hem ‘Prusse’ – ofwel Pruis. Qua herkomst lijkt Westfalen de meest betrouwbare aanduiding, aangezien Duitsers tijdens de Franse tijd al snel als Pruis werden aangeduid – wat ook een scheldwoord was.
Tot haar dood in 1813 drijft hij samen met Sara de zaak. Zij overlijdt te Oost-Souburg (waarschijnlijk in ‘het Zwaantje’ wat ook hun woonhuis was) op 10 oktober 1813; Sara werd 47 jaar. Het echtpaar Berkman was waarschijnlijk kinderloos.
Er staat in de volkstelling van 1811 dat Berkman sinds 1802 in Oost-Souburg woonachtig was. Het is waarschijnlijk dat hij de herberg overnam; ook omdat, wanneer hij de herberg wil verkopen, er sprake is van ‘de vanouds vermaarde’ – wat wijst op een oude herberg. In de geregistreerde transporten in december 1802 staat genoteerd dat Dominicus de Fries een huis in Oost-Souburg verkoopt aan Christiaan Berkman voor 500:0:0 ponden Vlaams. Deze Dominicus de Fries wordt eerder ook genoemd als herbergier; deze verkoop betreft dus zeer waarschijnlijk ‘het Zwaantje’.
In 1816 biedt Berkman uit de hand te koop aan: eene vanouds vermaard herberg genaamd Het Zwaantje op den Vlissingschen Rijweg. Waarschijnlijk heeft er geen verkoop plaats gevonden en heeft Berkman de zaak nog enige tijd zelf voortgezet. Op 3 april 1818 vindt openbare verkoping plaats van de herberg, in een advertentie in de Middelburgse Courant aangeprezen als zijnde een herberg voorzien van eene kolfbaan en kegelbaan en verscheidene vertrekken, zeer geschikt tot het houden van herberg en uitspanning met stalling voor rijtuigen en paarden, benevens eene partij tafels en banken tot de herberg behoorende.
Christiaan Berkman vertrekt naar Vlissingen en koopt in Juli 1818 van dokter Nolson een huis en erf op de Oostzijde (wijk G no.8) voor 600 guldens, ‘zijnde een herberg genaamd ‘de Eendragt’. Erg lang lijkt hij dit bedrijf niet te hebben gevoerd; in Juni 1823 wordt het pand ter publieke verkoop aangeboden; en dan omschreven als ‘Een huis en erve, voormaals eene herberg genaamd ‘de Eendragt’, thans eene slagterij en voor die affaire allezins gelegen en voordeelig staande op de Oostzijde van de Oude Haven, wijk G no. 8.

Zie ook

Externe links

Bronnen