Vlissingen Dronk

De Maildienst

 

De Maildienst

Verbreed Kanaal 1
Vlissingen

 


Geschiedenis

1875
G. de Heer

Koffiehuis De Maildienst stond aan het Verbreed Kanaal bij de Buitenhaven. In het koffiehuis vinden geregeld verkopingen plaats van aan scheepvaart gerelateerde objecten. Kastelein is Gerrit de Heer. In 1876 wordt hij aangesteld als agent voor Verzekeringsmaatschappij De IJssel in Rotterdam. Deze maatschappij verzekert voornamelijk schepen voor binnenlandse- en Belgische vaarwaters en uitrustingen van passagiers en zeevarenden. Ook is De Heer scheepsbevrachter voor binnenschepen en hij houdt kantoor nabij de schutsluis in Vlissingen.

1877
J.J. Tanis

I.I. of J.J. Tanis wordt de opvolger van G. de Heer. In 1881 vertrekt hij naar de Kleine Markt waar hij het café van Van Beers over neemt.

Foto's

Verhalen

Bericht uit de Middelburgsche Courant van 12 mei 1875:
"Naar wij vernemen zal, aanvangende met 15 dezer, te Vlissingen voor rekening van de heeren G. de Heer & co. aldaar een roeibotenveer voor personen en goederen geopend worden over het verbindingskanaal, aan de eene zijde bij den winkel van den heer Blijenberg en aan de overzijde bij het arsenaal. Bij het gemis eener brug daar ter plaatse laat het zich verwachten dat van het veer druk gebruik zal gemaakt worden, te meer daar het tarief, bij koninklijk besluit vastgesteld, zeer laag is gesteld, te weten 3 cent per persoon met 10 kilo bagage, 5 cent per persoon met 10-30 kilo bagage en voorts 1 cent voor elke 10 kilo meer."

Bijzonderheden

Zie ook

Externe links

Bronnen