Vlissingen Dronk

De Vlam In De Pijp

 

De Vlam In De Pijp

Oosterhavenweg
4382 NL Vlissingen

 

Restaurant en chauffeurscafé aan de Oosterhavenweg van 1979 tot 1980.

Geschiedenis

1979
L.B.H. Horeca BV en C.A.P. van de Linden

Van oktober 1979 tot mei 1980 bestaat aan de Oosterhavenweg het truckers café-restaurant met de toepasselijke naam "De Vlam In De Pijp". Eigenaar is L.B.H. Horeca BV met directeur C.A.P. van de Linden. Het café wordt beheerd door mevrouw J.H.G. De eigenaar heeft geen horecavergunning, de aangevraagde vergunningen worden afgewezen omdat het restaurant en de exploitant niet aan de gestelde eisen voldoen. Begin mei 1980 wordt het etablissement door de politie gesloten.

Foto's

Verhalen

Sluiting door politie

Uit de PZC d.d. 10-5-1980:
"De afdeling bijzondere wetten van de Vlissingse gemeentepolitie heeft vrijdagochtend het restaurant Vlam in de Pijp aan de Oosterhavenweg gesloten op last van het college van B & W. De exploitant, L.B.H. Horeca bv uit Oud-Beijerland, is het chauffeurscafé in oktober 1979 zonder enige vergunning begonnen en voldoet volgens de politie nog steeds niet aan de inrichtingseisen. De toegangsdeuren werden tegen tien uur in de ochtend gesloten en verzegeld. Op dat moment was geen publiek binnen.
De beheerster, mevrouw J.H.G., is volgens de Vlissingse gemeentepolitie nog in de gelegenheid gesteld enkele hoog noodzakelijke spullen mee te nemen. Directeur C.A.P. van der L. uit Oud-Beijerland, die tijdens de actie van de politie niet aanwezig was, zou tevoren van de sluiting op de hoogte zijn gebracht. De politie heeft al in maart proces-verbaal tegen hem opgemaakt, omdat hij bleef doorgaan met het verstrekken van alcoholische dranken, ondanks het ontbreken van een drank- en horecavergunning en het niet voldoen aan de drank- en horecaverordening. Deze vergunningen zijn aangevraagd, evenals een noodzakelijke ontheffing van het bestemmingsplan. De politie zegt echter dat op alle drie aanvragen afwijzend wordt beslist, omdat het restaurant en de exploitant niet voldoen aan de eisen.
De politie kreeg naar haar zeggen in oktober een uitnodiging voor de opening van het chauffeursrestaurant. Toen heeft ook het eerste contact plaatsgevonden met directeur C.A.P. v.d. L. die duidelijk maakte met het restaurant de chauffeurs te willen 'opvangen' die met de Olau-line varen. De politie zegt de directeur tot 1 december de gelegenheid gegeven te hebben de politie mede te delen of zij op wettelijke wijze willen doorgaan of niet. "Toen wij in december belden en de directeur zei: ja wij gaan door, hebben wij nogmaals op de eisen gewezen. Op 3 maart hebben wij de directeur gewaarschuwd geen alcoholische dranken meer te schenken en hij heeft die dag zijn beheerster daartoe opdracht gegeven. Dezelfde week gaf hij echter weer de opdracht wel alcoholhoudende dranken te verstrekken, maar goed uit te kijken aan wie", aldus de politie.
Op last van het college van B & W is daarop vrijdagochtend tot sluiting en verzegeling van de toegangsdeuren over gegaan. Bovendien is een bordje opgehangen met de mededeling dat het anderen dan hen die er wonen, verboden is in de ruimte te verblijven.
"Het komt echter niet vaak voor dat wij tot dergelijke acties overgaan", aldus een laatste commentaar van de Vlissingse politie."

Bijzonderheden

Zie ook

Externe links

PZC 10-5-1980

Bronnen