Vlissingen Dronk

Dorpszicht

 

Dorpszicht

Oranjeplein 1
4388 AG Oost-Souburg

 


Herberg en later Café in Oost-Souburg, dateert uit de beginjaren 1900. Na de laatste cafébaas wordt op Oranjeplein 1 een Chinees Restaurant gevestigd.

Geschiedenis

1899
Andries de Visser

Vanaf 1899 vinden we de naam A. de Visser in dit koffiehuis. Op 1 augustus 1906 vindt een openbare verkoping plaats van een hofstede in koffiehuis Dorpszicht, bewoond door Andries de Visser.

1908
J. Melis

In 1908 is J. Melis uitbater van Dorpszicht, hij wordt opgevolgd door A.J. Gideonse.

1910
A.J. Gideonse

Na 3 jaar vertrekt A.J. Gideonse uit Dorpszicht. In februari 1913 wordt op eigen verzoek zijn inboedel in de herberg openbaar verkocht. Middels een advertentie maakt hij 'zijn begunstigers in Oost- en West-Souburg en omstreken bekend dat hij zijn café en winkelzaak heeft overgedaan aan A.A. de Troije'.

1913
A.A. de Troije

In de volgende zeven jaar zwaait A.A. de Troije de scepter in Dorpszicht. Hij beveelt zijn café aan tot het houden van vergaderingen, lezingen, koopdagen, bruiloften enz.

1920
A.J. Davidse en J. Davidse-Traas

A.J. Davidse wordt in 1920 de opvolger van De Troije. Begin 1924 gaat hij failliet en op 12 april wordt Dorpszicht heropend door Mej. J. Davidse-Traas, de echtgenote van Davidse. Davidse zelf overlijdt in november 1924.

1925
M. Bek

Nadat hij het café in 1925 heeft gerestaureerd wordt M. Bek de nieuwe uitbater van Dorpszicht. Bek heeft het café gerestaureerd en een heus radiotoestel, voorzien van de laatste technische verbeteringen, aangeschaft.

1929
D. Verburg

Per 1 augustus 1929 is Café Dorpszicht (met vergunning) te koop of te huur. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de eigenaar D. Verburg, 't Wissel C 130. Dit is het adres van Café Tramhalte.

1933
Jan Stroo en J. Stroo-Dellebeke

In 1933 komt Jan Stroo. Na zijn overlijden op 15 maart 1937 zet zijn weduwe, J. Stroo-Dellebeke, de zaak nog voort tot 1939.

1939
B. Verbeem

De opvolger van de weduwe Stroo wordt Bas Verbeem. Op 6 augustus 1947 wordt Dorpszicht openbaar verkocht. Verbeem huurde het café voor fl. 390,- per jaar tot 1 november 1947 en wordt voor fl.6700,- de nieuwe eigenaar. Hij blijft in Dorpszicht tot 1958, daarna gaat het café over in handen van J. van Spaandonck en wordt het De Luchtbode.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Dorpszicht/foto's

Verhalen

Vechtpartij

Bericht uit Vlissingse Courant van 16 maart 1938: "Zaterdagavond zijn alhier in het café 'Dorpszicht' de caféhouder en een lastige bezoeker met elkaar slaags geweest. De bezoeker, J. de B., wonende alhier, kwam het café al enigszins aangeschoten binnen. Hij maakte het den caféhouder en diens vrouw lastig, mede ook al omdat men hem niet wilde tappen. Vermoedelijk hierover kwaad geworden, heeft hij den caféhouder een zoogenaamden kopstoot gegeven, waarmede een formeele vechtpartij begon. Beiden kwamen op den vloer terecht, waar v.d. B. zijn tegenstander bij de haren en met zijn tanden bij den strot vast had, totdat eenige bezoekers hem uit deze benarde positie bevrijdden. Behalve op twee plaatsen in den hals was hij ook in een der beenen duchtig gebeten. De politie heeft van deze mishandeling proces verbaal opgemaakt".

Prijsvraag

In 1947 had in de zaal van Bas Verbeem een verloting plaats van de prijzen van de 'grote foutenprijsvraag', uitgeschreven door de winkeliersvereniging 'Nemidso'. Een groot aantal oplossingen waren ingezonden, waarvan 13 zonder één enkele fout. De eerste prijs, een kamerameubelement, werd bij loting toegewezen aan C. Willeboordse. De prijs moest helaas worden ingehouden daar deze deelnemer de 14-jarige leeftijd niet had bereikt, wat een van de voorwaarden was om mee te doen aan de prijsvraag.

Bijzonderheden

Radio

M. Bek heeft in zijn café een radiotoestel, zodat iedere Souburger nu, onder het genot van een glaasje bier of limonade, in de gelegenheid is 'deze wondere uitvinding van den laatsten tijd te zien en te hooren'. Een bezoeker: "Zoo hoorden wij o.a. een concert, gegeven te Chelmsford (Engeland). De muziek is zoo duidelijk hoorbaar alsof wij erbij stonden".

Militair Tehuis

In de gemeente Oost- en West-Souburg wordt in de herfst van 1939 een comité gevormd dat door het stichten van een algemeen militair tehuis de hier gelegerde militairen het gemis van huis en haard enigszins wil doen vergeten. Men heeft reeds beslag op een geschikte localitiet weten te leggn en zondag a.s. zal het tehuis in de achterzaal van het café 'Dorpszicht' aan de Paspoortstraat worden geopend.

Zie ook

Externe links

Bronnen