Vlissingen Dronk

Herberg Het Gouden Botje

 

Het Gouden Botje

Lange Groenewoud G 18
Vlissingen

 

Herberg Het Gouden Botje stond in het Lange Groenewoud, wijk G nr. 18. Dit werd later Groenewoud 7.

Geschiedenis

1852
Louisa Anthonia de Kinder

De herbergierster was waarschijnlijk Louisa Anthonia de Kinder, zij wordt in 1852 eigenaar van een deel van het pand. Ook in 1865 is ze nog -inmiddels gehuwd met Pieter Jacobus Tant- woonachtig op dit adres. In mei 1866 worden huis en erf 'Het Gouden Botje', alsmede een bijbehorend pakhuis op br. 26a, samen verkocht voor fl. 1243,-. Wie de nieuwe eigenaar wordt is niet bekend.

Foto's

Verhalen

Op 19 juni 1852 wordt een koopcontract gesloten tussen de verkopers:
Florentinus Wibaut, koopman, als gemagtigde van Geertrui de Kinder, huisvrouw van en geadsisteerd en geauthoriseerd door Jan Anthonij Staal, dijkwerker, beide wonende te Knocke, Provincie West Vlaanderen, Koningrijk Belgien;
Josephus Franciscus de Kinder, schipper op de roeiboot bij het Belgisch lootswezen;
Pieter Johannes de Kinder, zeeloods bij het Belgisch loodswezen, en
Joanna Carolina de Kinder, zonder bedrijf, huisvrouw van Jean Louis de Meire, binnenloods bij het Belgisch loodswezen, mitsgaders dezelve de Meire zoo ter adsistentie en authorisatie zijner vrouw als uit eigenen hoofde ten gevolge de gemeenschap krachtens zijn huwelijk onder de tegenwoordige wetgeving tusschen hem en zijne vrouw bestaande, alle wonende te Vlissingen
en de koper:
Louisa Anthonia de Kinder, herbergierster, meerderjarig en ongehuwd, mede wonende te Vlissingen, van viertiende gedeelten primo in een huis en erf zijnde eene herberg genaamd "het Gouden Botje" te Vlissingen in het Lange Groenwoud wijk G 18 18, kadastraal bekend Sectie E 465 ter grootte van drieenzestig ellen, en secundo in een pakhuis en erf te Vlissingen in het Schuitvlotstraatje wijk G 26a, kadfastraal bekend Sectie E 948 ter grootte van drieentwintig ellen, voor de som van vierhonderdachtenveertig gulden.

Bijzonderheden

Louisa Anthonia de Kinder, geboren in Vlissingen. Trouwt daar op 15-12-1858 met de loodskwekeling Pieter Jacobus Tant. Zij staat dan geregistreerd als herbergierster.

Zie ook

Externe links

Bronnen