Vlissingen Dronk

Herberg Het Vlaggetje

 

Herberg Het Vlaggetje

Onderaan de Zeedijk 1
Ritthem

 

Herberg 't Vlaggetje was gelegen 'Onderaan de Zeedijk tussen Ford Rammekens en de Zuidwatering' in Ritthem.

Geschiedenis

1870
P. Meijers

P. Meijers is bewoner van de herberg als deze op 26 oktober 1870 wordt verkocht. Volgens de advertentie waarin de verkoop wordt gemeld, is de herberg 'welbeklant' en sedert weinige jaren nieuw gebouwd. De verkoop vindt plaats in Uitspanning De Zwaan aan de Middelburg-Vlissingsche RIjweg.
In de jaren die volgen wordt de herberg meerdere malen verkocht: in maart 1887, in november 1892 (voor fl. 877,-) en in juni 1906. Wie de eigenaren zijn geweest is niet bekend. In 1910 doet het pand geen dienst meer als herberg, het wordt dan verhuurd aan J. Marijs voor fl. 80,- per jaar.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Nog meer herbergen

De bekendste uitspanning in Ritthem, De Schoone Waardin , was niet de enige herberg in de buurt. Toen de Zuidersluis en de buitenhaven van Vlissingen nog niet bestonden was er een rechtstreekse verbinding van Rammekens, waar een garnizoen lag, met Vlissingen. Er was langs die weg tamelijk druk verkeer. Bij het oude fort De Ruyter stond een herberg. Op het uithangbord stond te lezen:
Al is het oude fort versleten
Toch ben ik het tappen niet vergeten
Dus in het oude fort alhier
Tapt men jenever, brandewijn en bier.
Op de dijk voorbij De Schoone Waardin stond de zgn. Turfhoek. Hier werd vroeger voor een groot deel van Walcheren Friese turf aangevoerd. Tot de overstroming stond er Herberg Het Vlaggetje, het laatst bewoond door de familie Marijs. Op het uithangbord stond te lezen:
In 't Vlaggetje alhier
verkoopt men koffie, thee en bier.
Bij Rammekens stonden zelfs drie herbergen, waarvan er een Herberg De Prins heette. Tot 1817 leidde de scheepvaart naar Middelburg langs Rammekens via de Welzinge naar het havenkanaal van de stad. Bij een van de herbergen was een stalling met 20 paarden die beschikbaar werden gesteld om bij wind tegen schepen naar Middelburg te trekken.

Zie ook

Externe links

Bronnen