Vlissingen Dronk

Herberg Nieuw Azia

 

Herberg Nieuw Azia

Paardenstraat K 128
Vlissingen

 

Herberg van twijfelachtig allooi in de Paardenstraat Wijk K 128, later omgenummerd in nr. 10. Vermoedelijke herbergiers zijn Adrianus en Maatje Levering-Poppe.


Geschiedenis

1845
Maatje Poppe en Manuel Garcia

De Portugees Manuel Garcia trouwt in 1845 met Maatje Poppe. Hij staat dan geboekt als herbergier, vermoedelijk in de herberg in de Paardenstraat. Manuel overlijdt in 1860, de weduwe hertrouwt een jaar later.

1861
Maatje Poppe en Adrianus Levering

Het echtpaar Levering-Poppe heeft nogal een reputatie. Zo zouden zij 'hun werk maken om de ongebondenheid of onzedelijkheid of de verleiding van jongelieden beneden den ouderdom van een en twintig jaren van de mannelijke kunne te bevorderen of behulpzaam te zijn'. Ze worden hiervoor in 1869 veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en een boete van 25 gulden. Ook de publieke vrouwen Lucia Jaspers en Pietertje den Boer worden schuldig verklaard en krijgen dezelfde straf opgelegd. De strafbare feiten vonden plaats in het publiek huis 'De Spiegel'. Op 17 maart 1876 worden huis en erf genaamd 'Herberg Nieuw Azie' door Maatje Poppe, inmiddels weduwe van Adrianus Levering, voor fl. 1656,- verkocht aan Cornelis Mortier.

Foto's

Verhalen

Bijzonderheden

  • Het pand is tussen oktober 1812 en april 1813 eigendom van Cornelis Scheurwegh.
  • Manuel Garcia, geboren in Faijal, Portugal. Op 18-6-1845 gehuwd met Maatje Poppe. Het echtpaar heeft sinds 1836 een zoon, Manuel Laurens. Manuel overleed in Vlissingen op 18-4-1860.
  • Maatje Poppe, geboren op 3-4-1815 in Middelburg. Trouwt op 18-6-1845 met de Portugees Manuel Garcia (tapper van beroep). Hertrouwt op 17-4-1861 met de dan 28-jarige Adrianus Levering. In 1869 zijn beiden gedetineerd in de strafgevangenis in Middelburg. Bij het overlijden van Levering wordt Poppe genoemd als herbergierster. Op 21-8-1878 trouwt ze opnieuw, nu met de 15 jaar jongere zeeman Adriaan Hermans. Maatje overleed op 79-jarige leeftijd in Middelburg op 21-11-1893. Hermans overleed eveneens in Middelburg op 8-7-1922.
  • Adrianus Levering, geboren op 16-12-1832 in Ridderkerk. Trouwt op 17-4-1861 met Maatje Poppe. Is in 1869 gedetineerd in de strafgevangenis in Middelburg, staat daar geregistreerd als herbergier. Overleden in Vlissingen op 16-5-1874.

Zie ook

Externe links

Bronnen