Vlissingen Dronk

Internationaal (4)

 

Internationaal (4)

Dokkade 101
Vlissingen

 

Hotel Internationaal, Dokkade L 101, hoek Lampsinsstraat. Later wordt dit nr. 53 met Zuidhollandsch Koffiehuis


Geschiedenis

1877
George Payne

Aan de Dokkade L 101, op de hoek van de Lampsinsstraat, staat het Hotel Café Internationaal. Bericht uit de Vlissingse Courant van 6 mei 1877:
"Naar wij vernemen zal het door den Heer Payne, chefhofmeester op de booten der Stoomvaartmaatschappij Zeeland alhier op de Dokkade opgerichte Hotel, binnen een paar dagen geopend worden. Dit Hotel, het International Family and Commercial Hotel genaamd, bevat eenige zeer net ingerichte logeerkamers, eene koffiekamer, biljardzaal, benevens eene groote restauratie en table d'hôtes-zaal, allen zeer modern en smaakvol ingericht, terwijl vóór het gebouw eene fraaiie veranda zal worden aangebracht. Wanneer wij de gunstige ligging van dit logement in aanmerking nemen, alsmede de geschiktheid van den ondernemer om eene dergelijke zaak te exploiteren, dan kunnen wij niet nalaten, dit nieuw bewijs van vooruitgang onzer gemeente met genoegen te vermelden en den heer Payne een uitnemend succes van harte toetewenschen".
De genoemde 'geschiktheid om een dergelijke zaak te exploiteren' blijkt echter van korte duur: al in juli 1878 wordt Payne failliet verklaard en een maand later vindt een openbare verkoping plaats van de zo goed als nieuwe inventaris en een moderne inboedel.

1878
Johannes van Steen

Johannes van Steen wordt de nieuwe eigenaar van Internationaal. In 1880 opent hij ook café Van Steen op de Kleine Markt. Helaas gaan de zaken niet naar wens, ook Van Steen wordt failliet verklaard.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Internationaal (4)/foto's

Verhalen

Bijzonderheden

Johannes van Steen is gehuwd met Christina Dorothea Anna Thorbeck

Zie ook

Externe links

Bronnen