Vlissingen Dronk

Jeugdsoos De Kuip

 

De Kuip

Padweg 68-70
Oost-Souburg

 

'Katholieke' Jeugdsoos in de jaren '60 en begin '70, gevestigd in voormalige noodwoningen aan de Padweg in Oost-Souburg. De opening vond plaats op 16 oktober 1965.

Geschiedenis

1965
Rooms-Katholiek Jeugdwerk, H.C. Bal en R.M. Bal-Steur

De soos begon oorspronkelijk als hobbyclub van de katholieke kerk in Oost-Souburg. De club werd geleid door Bert en Roos Bal, voor de kinderen 'ome Bert en tante Roos'.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Jeugdsoos De Kuip/foto's

Verhalen

De opening

Uit De Stem d.d. 19-10-1965:
"Ik ben bereid om desnoods 12 weken achter elkaar iedere zaterdagmorgen zo'n jeugdgebouw te openen", verklaarde zaterdag burgemeester B.H.G. ter Haar Romeny van Souburg bij de opening van een nieuw clubhuis voor het R.K.-jeugdwerk aan de Padweg. De week daarvoor opende Souburgs burgemeester een nieuw domein voor de jongeren van het Leger des Heils, dat eveneens is ondergebracht in twee houten noodwoningen.
Kort na de oorlog werd een complex van 20 huisjes gebouwd en nu staan de meeste daarvan leeg. Onlangs heeft de gemeente acht woningen aangekocht ten behoeve van het Souburgs jeugdwerk.
Nu is het dan zover dat het Leger des Heils en het R.K. jeugdwerk zijn geïnstalleerd in het nooddorp, dat langzamerhand het karakter krijgt van een jeugddorp. Ook de Souburgse Jeugdraad, de hervormden en de gereformeerden zullen nog aan de beurt komen. En de burgemeester offert graag zijn vrije zaterdagmorgen op voor de feestelijke openingen. Hij opperde zelfs het plan om, wanneer het jeugddorp compleet is, een jeugdburgemeester aan te stellen, compleet met ambtsketen, vindt de 'grote' burgemeester.

De officiële opening van het clubhuis gebeurde zaterdag door pastoor M. Opgenoordt die ook het gebouw inzegende. Tijdens zijn toespraak dook de pastoor even terug in de korte geschiedenis van het R.K. jeugdwerk. "In 1959 zijn we in West-Souburg gestart met de jeugdclubs. In 1961 verhuisden we naar de keuken van het woonoord vliegveld Souburg, waar we tot maart hebben gezeten".
Zaterdag brak de dag aaan dat de twee jongsten van de club, Isa Borremans en Herman Vermeulen, de pastoor de sleutel voor een nieuw tehuis konden aanbieden.

De heer A. Pieters, voorzitter van het R.K. jeugdwerk in Souburg, gaf een overzicht van de stand van zaken in deze plaats. hij dankte het aanwezige college van B. en W. voor de goede samenwerking. Voorts noemde hij de namen van enkele 'harde werkers', die het nieuwe clubgebouw bewoonbaar hebben gemaakt, zoals de heer en mevrouw H.C. Bal-Steur, beter bekend als ome Bert en tante Roos, en de heren J. Eggermont en zijn zoon Paul, E. van Reenen en J. Schillemans.

Bijzonderheden

Barakken

In het rechter blok, de middelste rij in de eerste twee barakken The Pub. In het linker blok, de tweede rij in de eerste twee barakken The Star. In de derde rij links was De Kuip. Ze werden zeer druk bezocht zeker als er ergens een bandje speelde.

  • Theo de Badts liep er stage als kwekeling.
  • Je kon er Russisch biljarten en voetbalspel spelen. En er werd 'Love me do' van de Beatles gedraaid.
  • Jaarlijks gingen we een paar dagen op kamp naar Hoeven o.l.v. Ome Bert Bal.
  • Bert Bal overleed op 7-6-2011, hij werd 86 jaar.

Zie ook

Externe links

Bronnen